Mandag aften var det igen tid for Fredericia Byråd til at samles. Det er første samling efter høringsperioden på budgetforslaget, og det var et møde præget af en række demonstranter.

Dagsordenen i sig selv var ikke synderligt lang, Formand for By- og Planudvalget, Steen Wrist, havde en række punkter på programmet, ligesom også en ankestatistik, skovbegravelse og Active Living havde fundet vej til programmet. Forud for byrådsmødet var der kaldt til demonstration i forbindelse med mulighedskataloget og den afskaffelse af Borgervejlederen som fremgår heraf. Efter demonstrationen foran rådhuset indtog de mange demonstranter, et forsigtigt gæt 75 personer, byrådssalen.

Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia AVISEN

Borgmester Jacob Bjerregaard nåede kun lige at ringe mødet ind, inden de mange fremmødte med banneret ‘Bevar vores Borgervejleder’ udvandrede igen.

På vejen ud nåede Borgmesteren dog at sende en tak for fremmødet – og for deltagelsen i den demokratiske proces.

Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia AVISEN

Rasteplads i Taulov

“Jeg finder, at det er en god måde at benytte det beskrevne restområde, selvom der ikke er mange parkeringspladser derude, som jeg ved vi mangler, pendler-p-pladser”, sagde Karsten Byrgesen, til forslaget der omhandler muligheden for en rasteplads i Taulov.

Fredericia Kommune har udbudt et område ved Dronningens Kvarter, tæt på motorvejsafkørsel 61 og Arla Foods, til salg, med henblik på etablering af en rasteplads, der skal tilbyde, især bilister, muligheder for at tanke og købe et hurtigt måltid. Der blev på By- og Planudvalgets møde d. 7. nov. 2018 igangsat udarbejdelsen af et plangrundlag, der skal muliggøre realiseringen af et sådant projekt.

Både Formand og Næstformanden i By- og Planudvalget hilste en rasteplads velkommen – næstformanden endda med forhåbningen om Fredericia på landkortet for en god ristet hotdog.

Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia AVISEN

Lokalplanens indhold

Lokalplanen omfatter del af matr. 11v, Børup By, Taulov, der udgør et areal på ca. 14.000 m2. Lokalplanområdet afgrænses mod nord af motorvej E20, mod vest af Skærbækvej og mod syd og øst af Dronningens Kvarter og Arla Foods.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af rasteplads med servicestation, vaskehal, ladestation for elbiler og restauranter. I lokalplanen er desuden indarbejdet bestemmelser, der skal sikre målene fra kommuneplanen omkring beplantning mod områdets overordnede veje, idet der søges at finde en balance ift. virksomheders ønske om synlighed.

Skovbegravelsesplads fik godkendt vedtægter

Byrådet godkendte 8. oktober 2018 etablering af skovbegravelsesplads på Hagenørvej 57, 7000 Fredericia.

Vedtægter for urnebegravelsespladsen har været sendt til godkendelse ved Kirkeministeriet. Vi har nu modtaget foreløbig afgørelse fra Kirkeministeriet. Med få ændringer kunne de fremsendte vedtægter godkendes fra kirkeministeriets side.

De endelige og tilrettede vedtægter skal derfor godkendes af Byrådet forud for den formelle godkendelse fra Kirkeministeriet.

“Vi er glade for, at vi kan komme på Danmarkskortet som en af de få kommuner i landet der har en skovbegravelsesplads. Flere og flere danskere tager i dag stilling til deres religion. Bare fordi man ikke er medlem af Folkekirken betyder det ikke, at man ikke ønsker at blive stedt til hvile et sted med rolige og flotte omgivelser. Derfor er vi glade for dette tiltag”, lød det fra Enhedslistens Cecilie Roed Schultz.

Active Living

For at fremme mere bevægelse i Fredericias byrum blev der i budget 2018 afsat 500.000 kr. til et Active Living projekt. Active Living er integrering af fysisk aktivitet i hverdagens handlinger i relation til fx arbejde, transport eller fritid. En vigtig brik i at skabe et sundere Fredericia er at skabe rammer for, at flere vælger bevægelse til. Ved i højere grad at integrere fysisk aktivitet i hverdagens handlinger skabes en sundere og mere aktiv livsstil.

Demokrati- og Borgerudvalget og Sundhedsudvalget har, sammen og i dialog med de to potentielle leverandører, drøftet forskellige mulige lokationer, og ud fra en samlet vurdering foreslås en Active Living plads placeret ved Sundhedshuset. En sådan plads ved Sundhedshuset kan både tilgodese de mange daglige gæster i Sundhedshuset, herunder borgere med behov for genoptræning, og kan ligeledes tilgodese løbere og andre, som bevæger sig forbi Sundhedshuset.

“De fleste idéer får man, eller bliver inspireret af, andre mennesker. Denne idé blev fostret af Fredericias udviklingsråd, og de gode mennesker havde måske et ønske om et stort forkromet projekt ude omkring idrætscentret. Men det går også nogle gange sådan, at det oprindelige projekt flytter sig lidt”, indledte Formand for Borger- og Demokratiudvalget, Christian Jørgensen.

“Et active living projekt som det man har i Odense kan have lange udsigter med økonomien som den ser ud nu. Men når vi har afsat en halv million til en forundersøgelse, så vil vi hellere bruge dem på noget for borgerne”, fortsatte han.

“Det som det her er endt med, det er at vi gennem et samarbejde med Kompan kan lave et projekt nede ved Sundhedshuset. Et projekt som taler lige ind i den generelle sundhedsdagsorden vi har i Fredericia Kommune. Et projekt der kan bruges både af Sundhedshusets brugere og de øvrige borgere, der færdes i området”, forklarede Christian Jørgensen.

“Det er blevet et rigtig godt udgangspunkt, som vi i fællesskab har valgt. Vi snakker meget om verdensmål – og det her passer som fod i hose med nummer 3, for sundhed handler også om en sund by at færdes i – og her falder dette projekt ind i. Jeg håber dette er det første af flere – for Fredericia skal være en by hvor man ikke kan lade være med at røre sig”, supplerede formand for Sundhedsudvalget, Susanne Eilersen.

https://kanalbyen.dk/