Hvis man af og til føler, at de demokratiske spilleregler er blevet overtaget af big business eller business as usual, så kan det godt betale sig at besøge demokratihuset ved Kanalbyen.

Her mødtes tirsdag aften en forsamling af politiske individer, borgere og lokalpolitikere til politisk diskussion og debat. Temaerne var skåret ud i forvejen. På programmet var frihed, demokrati og frivillighed.

Formanden for Demokrati- og Borgerudvalget, Christian Jørgensen (V), fik det første indlæg, og han startede med at takke for at de hyggelige containere ved siden af den gamle havn var blevet fyldt med engagerede mennesker denne aften. Der var liv i øjnene og argumenterne blev serveret med humor og indsigt, uden nogen sinde at glemme de store linjer.

Lars Olesen (F), Lokalpolitiker og Folketingskandidat, fungerede som ordstyrer. Han havde den helt rigtige ballast til at modgå Christian Jørgensens argumenter, og debatten blev sparket igang med en veltalende energi og interesse fra hans side. Til tider virkede det som om den lokale Venstre-mand var i mindretal blandt de fremmødte, hvor mange havde historier fra fagbevægelse og industri, men det klarede han med stort overskud og tro på egne udsagn.

På bordene var der kaffe, slik og andre hyggelige fornødenheder, men det var fra deltagerne rundt omkring bordene, at der kom en intens og meningsfuld debat. I modsætning til hvad man ellers kunne forvente, var der ingen klicher om de lokale temaer, men derimod stærke holdninger til fundamentale, demokratiske værdier.

Hygge og slik under debatten (Foto: Fredericia AVISEN)

Bjørn Medom holdte et passioneret indlæg om menneskelighed, den danske model og samfundets svageste. Dem uden arbejde har jo ingen rettigheder, sagde han.

Alle lyttede til hinanden. Modsætningerne mødtes, men i respekt og med fokus på modargumenter. Første del af debatten fokuserede på frihedsproblemer, fagforeninger og solidaritet. Anden del gled over i demokratiets problemer, sammenhængskraft i samfundet og socialisme vs. kapitalisme. Ind imellem kunne de velformulerede deltagere smide en kvik bemærkning, der fik alle til at grine. Men det kunne godt mærkes at folk havde tænkt sig om, før de gav sig til at sige noget. I det hele taget var kvaliteten af debatten meget høj, ligesom arrangementet strålede af interesse for det danske samfund og Fredericia.

Debattørerne var enige om, at de gerne vil have flere unge med ind i den demokratiske debat. De lokale politikeres initiativ om at få den demokratiske dialog og debat sat på dagsordenen, var alle meget passionerede omkring. Selvom man betragtede det som en succes, at man havde fået fyldt lokalerne denne aften, så ville man gerne se mange flere og gerne flere unge komme ned til arrangementerne.

Christian Jørgensen (V) takkede for ildsjælene rundt omkring og den ofte store frivillige indsats, de gjorde. For som han bemærkede – var de kun lønnet i arbejdet selv. Men uden dem ville meget lidt løbe rundt i den demokratiske proces i landet og byen.

Vi har her lavet et indslag fra aftenen, som giver et indtryk af den gode stemning fra Demokratihuset. Alle er velkomne til at deltage i møderne og kan rette henvendelse til arrangørerne for flere informationer.

http://bit.ly/metteblomsterberglecture
Klik her