Da Fredericia Byråd mandag eftermiddag var kaldt til samling skulle de blandt andet diskutere fremtiden for Demokrati- og Borgerudvalget samt Helhedsplansudvalget, senest blev udvalget nedsat ved konstitueringen efter kommunalvalget i 2017.

Ved konstitueringen i 2017 blev det besluttet at nedsætte et Demokrati- og Borgerudvalg under Økonomiudvalget. Udvalget blev nedsat med 5 medlemmer og har særligt fokus på at styrke dialog mellem byrådet og borgerne.

Udvalget blev nedsat for en periode på 2 år, hvorfor der nu skal tages stilling til om udvalget skal fortsætte og i givet fald i hvilken form.

Demokrati- og Borgerudvalget er et såkaldt §17, stk. 4-udvalg, hvilket betyder, at det er et formålsbestemt og tidsbegrænset udvalg, hvor medlemmerne ikke nødvendigvis skal være medlem af byrådet. Det viser sig også ved den seneste version af Demokrati- og Borgerudvalget, hvor Kirsten Vad Knudsen (RV) og Marianne Thomsen (SF) har været medlemmer.

Demokrati- og Borgerudvalgets politiske mål er:

  • At være med til at skabe stærke og levende lokalsamfund, så bosætningen styrkes, og der bliver udviklet stærke lokale fællesskaber.
  • At videreudvikle og styrke byrådets dialog med borgerne og komme med forslag til nye måder at møde borgerne på.

“Vi har haft et fælles ønske om at arbejde med borgerdialog, inddragelse og nærdemokrati. Vi har lige haft et borgerdialogmøde i Tøjhuset, hvor vi var over 200. Målt på det parameter er det nok det bedste borgerdialogmøde til dato. Der sprængte vi rammerne lidt. Vi synes ikke vi er færdige. Vi synes det er et forkert signal, hvis vi stopper denne agenda nu”, lød det fra Formand Christian Jørgensen, der fortsatte:

“Den anden del der handler om landsbyerne, her synes vi i udvalget det er vigtigt, at vi også holder fokus derude, for de fortjener fokus. Vi håber selvfølgelig, at vi får lov at fortsætte”.

Udvalget får lov til at fortsætte som hidtil, bortset fra at Bente Ankersen udtræder – og ind kommer Anette Hyre-Jensen, der bliver ny næstformand.

Helhedsplansudvalget

I Fredericia Kommune valgte man efter kommunalvalget i 2017 at nedsætte et helhedsplansudvalg. Den afgrænsede periode for udvalget er nu ophørt, hvorfor byrådet mandag aften skulle tage stilling til udvalgets fremtid.

Helhedsplansudvalget blev i sin tid dannet med det mål at skabe en større helhed for boligområderne i Fredericia, særligt med fokus på at Sønderparken og Korskærparken ikke skulle være at finde på regeringens ghettoliste. Det lykkedes i første omgang, men på den seneste liste er Korskærparken igen på listen.

“Udvalget blev nedsat i 2018, hvor vi brugte meget tid med at lave helhedsplaner. Selve arbejdet med at realisere tingene er først kommet i gang senere. Jeg synes vi har rigtig godt tag på arbejdet i alle kommunens boligområder, så derfor anbefaler jeg at vi fortsætter”, lød det fra Udvalgsformand Turan Savas.

Udvalget får lov til at fortsætte som hidtil, bortset fra, at Tina Horne erstatter Søren Larsen. Der åbnes en mulighed for, at der kan tages eksterne folk ind. Det henstilles, at dette drøftes på næste byrådsmøde.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer