Mandag eftermiddag var Fredericia Byråd samlet for sidste gang inden sommerferien. Her var der en budgetopfølgning på programmet, en opfølgning der har givet grobund for at tale om en fremtid regulering efter demografien.

Økonomi og Personale vurderer, at den samlede økonomi er under pres. 1. budgetopfølgning viser et forventet merforbrug på 44,9 mio. kr. på serviceudgifter, hvilket betyder, at Fredericia Kommune risikerer sanktioner, hvis budgettet ikke bringes i balance frem mod regnskabet. En eventuel sanktion vil betyde en budgetreduktion, der vil forøge presset på kommunens økonomi.

Budgetopfølgningen viser i lighed med regnskabet for 2018, at kommunens økonomi er under pres på en række områder. Det handler om stigende antal ældre, pres på udgifter til det specialiserede socialområde og mellem kommunale udgifter til specialundervisning.

Fredericia Kommune har en robust kassebeholdning, men fortsætter presset på serviceudgifterne vil det udhule kassebeholdningen på sigt. Økonomi og Personale vurderer, derfor at det er centralt, at Byrådet forholder sig til presset på økonomien her ved 1. budgetopfølgning.

I salen blev der kritiseret for den store afvigelse, men alle er klar til at tage arbejdshandskerne på.

“Vi synes det er et stort merforbrug, især på trods af ansættelsespause og stort fokus på økonomi. Vi har derfor foreslået, at økonomiudvalget ved alle møder får en opfølgning, fremfor de kvartalsmæssige nu. Desuden vil vi der holde et ekstra øje med de udvalg der er pressede, som senior- og handicap. Vi skal dog også glædes over, at der er penge i kassen og at vi har en god likviditet”, lød det fra Pernelle Jensen (V).

“Jeg følger i Pernelles fodspor. Vi er meget bekymrede, både på børn- og skoleudvalget og senior- og handicapudvalget. Vi kan godt være bekymret for, om vi kan hente det her ind igen. Men vi tager arbejdshandskerne på og hjælper til i arbejdet”, sagde Susanne Eilersen (DF).

Borgmester Jacob Bjerregaard åbnede også for muligheden for en demografiregulering, som blandt andet Enhedslistens Cecilie Roed Schultz efterlyste.

“Vi har lagt en buffer ind på 25 mio. Vi vidste godt, at vi ikke havde demografireguleret, og vi vidste at vi var udfordret på specialområdet. Vi har udfordringer der skal løses. Jeg lytter, og jeg tror også at vi skal til at demografiregulere i fremtiden – og jeg kan løfte sløret for at det nok sker allerede ved de kommende budgetter”, lød det fra Jacob Bjerregaard.

http://jyskserviceaps.dk/