Hvert år trækker mere end 15.500 frivillige hjemmeværnssoldater i uniformen og bidrager med opgaver til støtte for forsvaret, politiet og beredskabet, og de gør det vel at mærke i deres fritid – frivilligt. Hjemmeværnet står – hvad enten det støtter politiet i en eftersøgning eller forsvaret med overvågning af de danske farvande – for den ekstra tryghed, som vi alle sammen ønsker i en tid, hvor truslerne ændrer sig hele tiden.

Jeg vil gerne sige tak til de frivillige hjemmeværnssoldater, fordi I gang på gang stiller op. Uden jeres engagement ville det ikke være muligt at levere den store støtte til gavn for forsvaret, samfundet og danskerne. I 2016 bidrog Hjemmeværnet med næsten 2,5 mio. frivillige timer, og ud af disse gik næsten 120.000 timer til politiet.

I Trekantsområdet stillede Hjemmeværnet i juni op med 5.500 hjemmeværnssoldater til den største øvelse i nyere tid for side om side at træne en række af de mange opgaver, som Hjemmeværnet løser for forsvaret, politiet og beredskabet. Og øvelsen blev afsluttet med en historisk stor parade i Fredericia, hvor borgerne var mødt talstærkt op for at se med.

Hjemmeværnet udfører mange opgaver, som ikke alle kender til. De fleste af os har nydt godt af at blive guidet venligt igennem trafikken ved store kulturbegivenheder eller oplevet hjemmeværnssoldaternes beredskabsvilje, når stormen raser. Men mange ved ikke, at Hjemmeværnet også er med til at uddanne forsvarets soldater, genopbygge krigshærgede lande og overvåge danske havne. Blandt andet på grund af de mange spændende opgaver rekrutterer Hjemmeværnet hvert år nye og dygtige hjemmeværnssoldater – både yngre og ældre, mænd og kvinder. Og både vi og samfundet har brug for jer.

Og opgaverne udvikler sig hele tiden – i januar 2016 kom Hjemmeværnets nye fly på vingerne, og siden har både politiet og forsvaret ivrigt efterspurgt Hjemmeværnets nye kapacitet. Desuden skal Hjemmeværnet i fremtiden være med til at opbygge en frivillig beredskabsorganisation i Grønland med forbillede i det danske Hjemmeværn.

Hjemmeværnet kunne i 2016 tilføje endnu en opgave til den imponerende portefølje med bidraget til politiets grænsekontrol. Hjemmeværnets glimrende løsning af opgaven ved grænsen har sikret et stærkt ståsted og større synlighed og respekt i mediebilledet for Hjemmeværnet. Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, foreslog derfor i efteråret, at Hjemmeværnet i endnu højere grad kunne overtage grænseopgaven, så flere af landets politifolk kunne flyttes væk fra grænsen og tilbage til deres politikredse. Det er et udtryk for, at tilliden til Hjemmeværnet er øget gennem de seneste år i takt med, at det har fået en skarpere profil.

Også danskerne har stor tillid til Hjemmeværnet. Det viser sig blandt andet i den årlige undersøgelse af danskernes holdninger til Hjemmeværnet, som Danmarks Statistik udfører. Her siger 8 ud af 10 danskere, at de har tillid eller stor tillid til, at Hjemmeværnet kan løse deres opgaver. Samtidig giver 8 ud af 10 udtryk for, at Hjemmeværnet bidrager til at skabe sikkerhed og tryghed i Danmark. Det er lige netop den slags respekt og anerkendelse, der betyder, at hjemmeværnssoldaterne igen næste år udfører en kæmpe frivillig indsats til støtte for forsvaret, politiet og beredskabet.

Af Bjarne Laustsen (S) Kommitteret for Hjemmeværnet, Drosselvænget 2, 9530 Støvring