Vi er glade for, at Fredericia Kommune rummer det eneste tilbud med opsøgende hjælp til udenlandske sexarbejdere i Syddanmark. Sexarbejderne er en meget udsat gruppe mennesker, som vi sjældent hører eller ser meget til – og som oftest kender de ikke sproget eller deres rettigheder og er derfor i stor risiko for at blive udnyttet af kyniske bagmænd og -kvinder. Derfor er det afgørende, at nogen kommer rundt op dels oplyser dem og deres rettigheder og dels tilbyder dem sundhedstjek.

Kommunerne er begrænsede i deres muligheder for at hjælpe kvinderne, men der er trods alt nogle ting, kommunen kan gøre. Kommunen har nemlig altid pligt til at rådgive og vejlede, når en person – også en udenlandsk sexarbejder – henvender sig. Det kan dreje sig om kontakt til politiet og, sundhedsvæsenet, ligesom det er muligt at bevilge ydelser efter Lov om Social Service (evt. mod betaling).

Vi synes, at Danmark og ikke mindst kommunen bør tage ansvar for de ulykkelige skæbner, som havner i Danmark. Det kan godt være, at de ikke alle er ofre for menneskehandel, men de er i høj grad ofre for verdens ulighed og fattigdom, som bringer dem til Danmark for at overleve.

SF finder, at de muligheder, Kommunen har for at hjælpe, bør kunne formidles til migrant-sexarbejderne, og vi foreslår derfor, at Fredericia Kommune udarbejder en brochure med en oversigt på relevante sprog og derved giver disse kvinder en – om end beskeden – håndsrækning.

Marianne Thomsen, formand for Integrations og Arbejdsmarkedsudvalget, SF.

Karina Lorentzen, folketingskandidat for SF i Kolding