Forside Fredericia Debatindlæg: Funktionelle Lidelser skal afskaffes!

Debatindlæg: Funktionelle Lidelser skal afskaffes!

DEL
(Arkivfoto)

Alle I skønne mennesker der støtter mig i min kamp for retfærdighed, vil jeg anmode om at underskrive opfordringen til at afskaffe de såkaldte Funktionelle Lidelser.

Funktionelle Lidelser er Kejserens nye klæder. De er konstrueret af nogle engelske psykiatere og overført til det danske sundhedsvæsen gennem Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, for bl.a. at forgylde forsikringsbranchen og medicinalbranchen på bekostning af syge borgere.

Det danske sundhedsvæsen er ved at blive bygget op omkring Funktionelle Lidelser, og Funktionelle Lidelser er årsagen til, at jeg har mistet min autorisation, fordi jeg hjalp HPV bivirkningsramte, som i Danmark får diagnosen Funktionelle Lidelser, og fordi jeg hjalp Karina Hansen, som blev tvangsindlagt af Forskningsklinikkens psykiatere, som ikke ville erkende, at Karna Hansens led af en fysiske sygdom. Sådanne ’fejltagelser’ bør ikke ske igen, og derfor må landets borgere kræver Funktionelle Lidelser afskaffet bl.a. ved underskriftindsamling.

Dette kan ikke stå alene. Den brede opbakning imod HPV- vaccinen viser, at trods lav tilslutning bliver sundhedsmyndighederne ved med at promovere vaccinen i stedet for at trække den ud af markedet. Derfor må den enkelte sige til sundhedsmyndighederne, at de ikke vil finde sig i at få ’tildelt’ pseudo-diagnosen Funktionelle Lidelser. De danske sundhedsmyndigheder opfører sig som bedrevidende og går deres egne veje uanset befolkningens ønsker. Det er udemokratisk!

For at ændre dette er det vigtigt, at du underskriver protesten mod Funktionelle Lidelser, ikke kun hvis du er medlem af en patientforening, men som borger i Danmark. Alle borgere risikerer at få pseudo- diagnosen Funktionelle Lidelser, hvis de fejler noget, som lægen ikke kan finde årsagen til, og står den først i ens journal, så er den ikke nem at få fjernet, og man vil fremover blive regnet for psykisk syg, hvilket efterfølgende forhindrer en grundig udredning.

Ved at afskaffe Funktionelle Lidelser vil kommunerne og jobcentrene få bedre mulighed for at hjælpe borgerne, der er i klemme i det kommunale system. Jobcentrenes incitament til pr. automatik at forlange psykiatriske undersøgelser af alle syge borgere vil blive fjernet, og syge borgerne vil meget hurtigere få den rette somatiske diagnose, som bevirker, at borgerens vej gennem Jobcentrene bliver lettere, og forsikringsselskaberne kommer til at udbetale de erstatninger, borgerne er berettiget til. Dette vil reducere antallet af fattige medborgere, samt forhindre at næste generation bliver tabt på gulvet, og det vil medføre, at antallet på overførselsindkomst vil falde til gavn for landets skrantende økonomi.

Funktionelle Lidelser fungerer som en sammensværgelse imod syge borgere, og myndighedernes opbakning til Funktionelle Lidelser viser, hvor topstyret og korrupt vores samfund er. Funktionelle Lidelser er som en ’byld’ i samfundet, som bør skæres væk. Instanserne, som bakker op om, og som tjener penge på Funktionelle Lidelser er Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsministeriet, embedsværket, medicinalbranchen, forsikringsselskaberne, kommunerne, jobcentrene, mange psykiatere og mange læger. Alle, undtagen patienterne, har gavn af de såkaldte Funktionelle Lidelser.

Psykiaterne på Forskningsklinikken legitimerer diagnosen ved at påstå, patienter bliver glade for at få en diagnose. Men de tager fejl, for ikke mange ønsker en forkert psykiatrisk diagnose, og de allerfleste har gennemskuet, hvad den diagnose vil betyde for dem fremover i sundhedssystemet og i jobcentrene.

Jeg anses af de ovennævnte instanser for at være en rebel, men nogen er jo nødt til at gøre opmærksom på, at store dele af det danske sundhedsvæsen er på vej ud af et vildspor, som skader rigtigt mange patienter, hvilket læger bør forholde sig til, og ikke bare stikke hovedet i busken og følge trop efter Sundhedsstyrelsens udokumenterede anvisninger.

Min opfordring til sundhedsmyndighederne og landets lovgivende politikere:
Lyt på demokratisk vis til patienterne, som mener, at Funktionelle Lidelser er diagnosen, som ingen vil have.


Min opfordring til alle borgere:
Hjælp hvor du kan med at afskaffe Funktionelle Lidelser. Protester imod dem, hvor du møder dem og sæt gerne dit navn på underskriftindsamlingen imod Funktionelle Lidelser. Sammen er vi stærke.

Gør som 6320 borgere har gjort før dig, skriv under her:
https://www.skrivunder.net/din_patientsikkerhed

af forhenværende læge Stig Gerdes