Det er svært at se logikken i, hvorfor Fredericia Kommune tilsyneladende trækker sygesager i langdrag. En 54-årig fredericiansk kvinde, der har følgende diagnoser: F62, som er en svær kronisk personlighedsændring pga. langvarige traumer,  kronisk stress, kronisk angst, kronisk depression, kronisk hovedpine og tinnitus, føler sig direkte chikaneret af Fredericia Kommune.  
Hun har efter 27 år på arbejdsmarkedet pådraget sig de nævnte diagnoser ifm. langvarige traumer, som det ser ud til, at Fredericia Kommune har været stærkt medvirkende til over en 9 årig periode.

Fem eksperter;  en speciallæge i psykiatri, psykiatrisk overlæge på Vejle Sygehus, egen læge i Fredericia, overlæge på neurologisk afd. på Vejle Sygehus og Fredericia Kommunes egen aut. psykolog, er alle enige i, at kvindens tilstand er stationær og at der ikke er nogen behandlingsmuligheder. Tre af eksperterne har endda advaret kommunen om, at kvindens tilstand bliver forværret, hvis kommunen ikke lader hende være i fred nu.  

Det viser de rapporter og notater fra sagens akter, som Fredericia Avisen har fået adgang til.

Speciallæge i psykiatri udtaler:  “Tilstanden er varig. Der kan ikke gøres noget for at forbedre tilstanden. Samtidig er der yderligere det element, at hun har været belastet i så mange år, at yderligere belastninger, eksempelvis kommunale tiltag vedr. aktivering mm., må anses for at være skadelige. Det er formålsløst, når det drejer sig om funktionsniveauet, og må også anses for skadeligt og forværrende for hendes tilstand, som i forvejen er betydelig påvirket.  

Overlæge på Psykiatrisk afd. på Vejle Sygehus udtaler:  “Kvinden har behov for langvarig resocialisering til forbedring af livskvaliteten. Det er ikke realistisk, at kvinden kan blive tilknyttet arbejdsmarkedet. Tilstanden anses for at være stabil og varig”

Kommunens egen aut. psykolog udtaler:  “Kvindens tilstand er af så alvorlig karakter, at undertegnede vil fraråde øget pres. Der har været afprøvet både samtale terapi samt betydelig psykiatrisk medicinsk behandling igennem en årrække uden effekt. Dette bevirker, at undertegnede vurderer, at tilstanden er af stationær karakter og behandlingsmulighederne er udtømte.  

Almen praktiserende læge udtaler: “Kommunen presser fortsat på. Skal i jobafklaring, hvilket synes besynderligt, når flere eksperter uafhængigt af hinanden samstemmende ikke mener der er mere at komme efter. Iht. seneste notat er der altså mere brug for fred end mere pres, som blot med overvejende sansynlighed vil forværre situationen”

Overlæge på Neurologisk Amb. på Vejle Sygehus udtaler:  “Situationen vurderes som kronisk spændingstype hovedpine i stor grad psykosomatisk betinget. Stationær status. Ingen chance for betydelig bedring”   

På trods af disse udtalelser, mener Fredericia Kommune ikke, at den 54-årig kvinde er berettiget til førtidspension, men at hun skal tvinges i jobafklaring. Dette er selvom, at kommunens egen aut. psykolog skriftligt har advaret kommunen om betydelig selvmordsrisiko. Men på et møde med det rehabiliterende team på Fredericia Kommune, troede de hvilken på den 54-årig kvinde eller på kommunens egen aut. Psykolog. Derfor blev erklæringen fejret af bordet med ordnerne: Hvis du får sådanne tanker igen, kan du bare henvende dig til egen læge eller psykiater!  

Ifølge sagens akter, har kvinden har forsøgt at få hjælp til hendes ulykkelig sag fra borgmester Jacob Bjerregaard og kommunens borgervejleder, men ind til videre uden held.

Hvad mener du, kære læser.

(Fredericia Avisen forsøger i en række artikler, at afdække sager mellem borgerne og kommunen, der er gået i hårdknude )