Vi nærmer os tydeligvis valgåret 2021. Søvnen er så småt ved at blive gnedet ud af øjnene på det socialdemokratisk dominerede byråd. Det manglede da også bare, når nu man har brugt den seneste valgperiode på i tæt samarbejde med borgmesteren, at udbrede mantraet “ Det går forrygende godt i Fredericia” Min kritik af Familieafdelingen, er tilsyneladende faldet enkelte medlemmer af Børne og Skoleudvalget så meget for brystet, så de kalder kritikken for utilstedeligt. Fakta er, at familieafdelingen får tilbagevist en høj procentandel af sager i Ankestyrelsen. Byrådets svar på udfordringerne er som vanligt, at igangsætte endnu en langstrakt undersøgelse. I SF mener vi, at der skal handling til nu! Sårbare børn og deres familier kan ikke vente. Det forholder sig jo således at kommunalbestyrelsen og Børne og Skoleudvalget bærer det overordnede ansvar for, at forvaltningerne har ordentlige arbejdsvilkår. Således at sagsbehandlerne, har de bedst mulige rammer at løfte deres opgaver fagligt og ordentligt i, i dette tilfælde, til gavn for sårbare børn og deres familier. Mængden af tilbageviste børne og familiesager viser med alt tydelighed, at sagsbehandlingen og indsatserne er utilstrækkelige. Dette burde stå klart for ledelsen og de politiske ansvarlige. Faktum er dog, at man fra politisk side i alt for lang, har vendt det blinde øje til problemerne og først nu hvor skeletterne vælter ud af skabet og kommer til offentlighedens kendskab reagerer man.

Faktum er, at familieafdelingen igennem årtier under den samme ledelse, har produceret den ene dårlige sag efter den anden. Sager er løst med forkerte eller utilstrækkelige indsatser, hvilket i flere tilfælde, har ført til anbringelser, kriminalitet, misbrug og anden sygdom for de som sagerne drejer sig om. Sager som har medført officielle klager i systemet, samt at berørte familie har kontaktet undertegnede personligt for støtte. Når man har kendskab til serviceloven og har indblik i nogle af de efterhånden mange sager, så er det stærkt bekymrende at være vidne til, hvordan forvaltningen gang på gang ikke lever op til serviceloven. Det ser unægteligt ud som om at man på grund af dårlig ledelse, simpelthen har mistet grebet om de sociale indsatser på børne og familieområdet.

Derfor hilser vi i SF undersøgelsen meget velkommen, men vi har også et ønske om at man fremadrettet følger Socialrådgiverforeningens anbefalinger, om maksimalt 40 sager pr socialrådgiver. Ligesom at vi på det kraftigste vil anbefale at man ansætter 20 ekstra socialrådgivere og gerne med erfaring. Det er ikke rimeligt at sætte nyuddannede socialrådgivere på de tungeste socialsager som vi har i Fredericia.

Hvis man skal finde noget positivt i alle de møgsager og lukkethed, som er kommet til borgernes i kølvandet på den siddende kommunalbestyrelse. Så er det at dette forhåbentligt står helt skarpt i borgernes bevidsthed frem til næste kommunalvalg.

Med venlig hilsen

Sune Nørgaard Jakobsen

Byrådskandidat SF Fredericia

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer