Klapning ved Trelde Næs. Kald det nu ved rette navn, deponering af slam, mudder og jord m.m. fra et andet sted. Miljøstyrelsen har vurderet der ikke er risiko for beskadigelse af ålegræs og iltsvind mv. men hvor er de fakta tal og eksperter styrelsen har brugt. Lad fakta komme på bordet ikke et skøn, læs vildt gæt. Der er ikke udtaget prøver fra sediment der flyttes fra, og spørgsmålet om det ikke kunne være brugt bedre som landfyld andet sted virker ikke besvaret. Ja mange spørgsmål er ubesvaret, men hvem har sovet i timen er nok det mest aktuelle.

Leave a Reply