I Fredericia Kommune skulle 417 borgere have fået arbejde de seneste 2 år.

Er det kommunens dygtige medarbejdere som har skaffet disse? Eller har borgerne det?

100 mini fleksjob i kassetænkningens navn?

Fleksjobreformen gjorde det økonomisk attraktivt for Fredericia Kommune, at oprette 100 mini fleksjob med en ugentlig arbejdstid på kun 5 timer, selv om fleksjobberen godt kunne arbejde meget mere.

Det har været en kæmpe økonomisk gevinst for Fredericia Kommune, at borgerene går ned i arbejdsevne, da disse job blevet oprettet.

Den tidligere arbejdsmarkedschef i Fredericia Kommune, Mogens Bak Hansen, har tidligere udtalt, at borgerne selv skulle have søgt disse jobs, men har de i virkeligheden det?

Er det ikke således, at der er oprettet job rundt om i kommunens børnehaver, plejehjem m.v., som disse borgere nu er tildelt og udfører samt at man ansatte særligt personale til at finde disse 100 job i Fredericia Kommune?

I et svar fra Mogens Bak Hansen til en borger dokumenteres det, at de 100 minifleksjob fastholder borgerne på det lave timetal og ikke øger deres arbejdevne.

Man kan undre sig over, at den tidligere arbejdsmarkedschef Mogens Bak Hansen udtaler sig om, at det er lettere at finde et fleksjob for dem som er på minifleksjob og udvikling af deres muligheder, når alle har fastholdt det lave timetal.

Da alle stillinger er kommunale ansættelser, og øgede timetal betyder stigning i lønudgifter for kommunen, kunne man fristes til at tro at de fastholdes bevidst.

Begrundelsen fra Mogens Bak Hansen for, at man ikke oprettede mini fleksjob på 10 timer var, at det havde man ikke råd til.

Stort fald i antallet af revalideringer

Der er i Fredericia Kommune sket et væsentlig fald på 42 borgere på revalideringer – nemlig fra 118 til 76 stk. Det samme gælder også fleksjobs.
Tidligere fik omkring 76 fleksjob om året. I 2013 fik kun 10 borger tilkendt fleksjob.
I 2014 er tallet 36, og det selvom borgere, som får afslag på førtidspension burde tilkendes fleksjob. Det har den tidligere arbejdsmarkedschef selv udtalt.

Det kan ikke ses på tallene fra Fredericia Jobcenter!

Syge borgere presses

Mange borgere, som er endt på kontanthjælp efter først at have været på sygedagpenge presses. De skal øge deres arbejdsevne i lange og mange praktikker igennem ufattelig mange år. Utallige dokumenter fra læger, speciallæger og egne udtalelser bliver aldrig taget alvorlige.

Det ser ud til, at en fælles vurdering fra lægekonsulenten og Fredericia Jobcenter teams gør, at borgerne vurderes jobparat i kassetænkningens navn.

Det må da undre politikerne, at netop denne gruppe kan arbejdsevnen udvikles på?

Disse har været ledige i væsentlig længere tid end de 18 måneder, som var afgørende for tilkendelse af mini fleksjob til fleksjobbere med arbejdsevne over 5 timer.

Fredericia Avisen vil gerne høre din mening