En læser har gjort Fredericia Avisen opmærksom på, hvor ydmygende et åbent tilbud på Fredericia KompetenceCenter foregår. Der skelnes ikke til om borgeren har skånebehov.
Fredericia Kommune får penge for det arbejde, som udføres derude – ellers ville det jo være konkurrenceforvridende, at nogen kan få udført gratis arbejdskraft.

Der er altså tale om en indtægt – der må også være tale om udgifter forbundet med, at borgerne skal have forhold, der i henhold til loven opfylder sikkerhedskravene.
Borgerne har INGEN ansættelsesforhold – ingen rettigheder – de er kontanthjælpsmodtagere.

Varerne leveres af en kunde, som ejer flaskerne. Borgerne skal sætte pantmærker og topetiketter på. Derudover pakkes flasker i gaveæsker og genemballeres efter kundens ønske. Der er holdbarhedsdatoer, som skal overholdes for kunden.

Der er altså tale om en lille virksomhed i en fabrikshal ved KompetenceCenteret.
Fredericia Kommune mener ikke selv, at der er tale om løndumping eller konkurrenceforvridning – men vurder selv:

Borgere som er omfattet af gensidig forsørgelse får udbetalt deres kontanthjælp, som vil svarer til 5.400,00 kr. før skat – for det skal de altså arbejde 25 timer – det svarer til, at de udfører arbejde for ca. 54,00 kr. i timen.

Fredericia Jobcenters socialrådgivere giver et helt år i Tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der er gabende tomt til borgerne. Intet indhold eller formål står skrevet.

Selvom borgerne aldrig har kunnet arbejde op til 25 timer imens de har været tilknyttet Fredericia Jobcenter, skal de dette. De bliver mødt af sanktioner hvis ikke, og der trækkes i kontanthjælpen, uanset om du får fuld kontanthjælp eller er ramt af gensidig forsørgelse. Der afregnes en gang om måneden.

Er borgeren ramt af sygdom, skade m.v. så de evt. ikke kan anvende den ene arm, så skal de bare bruge den anden i 25 timer. Længerevarende ledighed tages der heller ikke højde for i henhold til arbejdsevne. Der opnåes derfor ikke progression, men til gengæld vil borgere med problemer udover ledighed med stor sandsynlighed opleve regression. Muligheden for individuel vurdering af timer for at imødekomme skånebehov anvendes ikke.

Borgere med skulder/armproblemer placeres ved et hæve/sænkebord og kigger ind i en væg, med ryggen ud mod et areal hvor der køres med truck som ikke kræver certifikat. Stolen der stilles frem er en kontorstol uden armlæn, også hvis du har skånehensyn. Der tilbydes ikke ergoterapeut i tilbudet, så der kan opnåes et godt resultat. Dvs udstyret passer ikke nødvendigvis til borgere med skånebehov.

Fordi det er et åbent tilbud, er der ikke mulighed for borgere med særlige behov for hvile i stol eller seng.

Bliver borgeren syg og sygemelder sig, skal borgeren hver eneste dag kl. 8.00, så lang tid denne er syg, ringe til projektlederen og melde dette.

Man må gerne sygemelde sig, men det er ens sagsbehandler som bestemmer, om denne vil godkende ens sygemelding (også selvom sagsbehandleren ikke er læge).
Vil sagsbehandleren ikke dette, så standser ydelsescenteret straks ens kontanthjælp.

Hvor mange almindelige ansatte i Fredericia Kommune bliver budt lignende forhold?

Eneste formål der udtales er fremmøde og fremsiges mundtligt. Dette sker selvom borgerne har været i lange tidligere praktikker, hvor borgerne har mødt hver eneste dag, og aldrig nogen sinde gået før aftalt tid.

I et åbent tilbud tilbydes ikke tiltag såsom cv, ansøgning, personlig udvikling.
Et åbent tilbud får man hvis man takker nej til et løntilskudsjob i Fredericia Kommune, der har højere timetal end det som din arbejdsevne har vist igennem mange praktikker.

Lyder dette her ikke som social dumping? Hvad mener du, kære læser.