Zahara sendte sin datter i skole på en ganske almindelig fredag i januar 2020. Hun havde ingen forestilling om, at hendes datter aldrig ville komme hjem igen. Det blev den værste dag i hendes liv, selvom hun er flygtet fra krig og ufred.

Da Zahara kom til Danmark var det en befrielse for hende. Som ung var hun på flugt fra et voldsomt og farligt hjemland, og hun mærkede på sin krop fra ganske lille at skulle frygte for sit liv. Men i Danmark var der ingen krig, og hun følte sig for første gang i sikkerhed. Hun havde fået børn, og nu var der især 3 ting, der fyldte meget i hende.

“For det første var jeg kommet til et sted med fred og ro. For det andet kunne jeg starte mit liv forfra og få en ny chance. For det tredje kunne jeg give min lille datter, der havde en hjertefejl, en chance for at få lægehjælp”, fortæller Zahara.

Alt i alt var hun lykkelig og taknemmelig for at have fået en chance for et liv med sin familie. Hun forsøgte at lære dansk, selvom det var svært. I dag forstår hun det meste, men der er nogle ting, hun har svært ved at udtale. Hun prøvede også på at tage et taxa kørekort, så hun komme ud på arbejdsmarkedet. Selvom hun havde 4 børn at tage sig af, så ville hun gerne gøre sit bedste.

Børnene kom i skole. Zahara har en dreng på 15 år, en pige på 14 år, en pige på 11 år og en dreng på 8 år. Hun oplevede ikke at der var særlige problemer i skolen, bortset fra at den ældste dreng kom op at slås med andre i skolen, fordi de kom med racistiske udtalelser.

“Når han blev kaldt noget racistisk, så blev han vred. Det skete en enkelt gang, hvor skolen også gjorde en masse ud af det. Altså, ikke det med at han blev kaldt for neger. Men det med at han kom op at slås med dem, der kaldte ham neger”, siger Zahara. Hun har levet med hverdags-racisme i mange år. For hende er det ikke alle danskere der er sådan, de fleste er søde, men man kan ikke undgå at møde det i hverdagen på store og små måder:

“Jeg har vænnet mig til det. Nu tænker jeg mest på mine børn, og at de skal klare sig i det her samfund. Så jeg prøvede at få snakket meget med dem om, hvordan man takler det”.

Datteren kom aldrig hjem igen

Det er morgen. Zahara sender sine børn i skole. Senere på dagen bliver hun pludselig ringet op af en socialrådgiver fra Fredericia Kommune:

“Vi har talt med din datter i skolen. Vi vil gerne beholde hende henover weekenden”.

Zahara havde ingen anelse om at der var noget i gære. Skolen havde sendt en underretning til Fredericia Kommune hvor de påstod, at hendes datter oplevede vold i hjemmet. Nu ville socialrådgiverne komme over til Zahara, fordi de ville have hende til at skrive under på en frivillig anbringelse. Konfus, forvirret, chokeret og bange forsøgte Zahara at få informationer om sin datter og hvad det hele handlede om. Hun endte med at skrive under.

“De lovede mig at hun ville komme tilbage efter weekenden. Jeg var desperat og bange. Ingen ville sige noget. Kun at det jo var alvorligt. De kiggede så underligt på mig. Jeg tænkte – de har magten – hvordan skal jeg hjælpe mit barn. Jeg måtte skaffe hjælp, men jeg prøvede at få en dialog med dem”, forklarer Zahara.

Socialrådgiverne fra Fredericia Kommune forsvandt igen. Zahara og hendes andre børn stod tilbage knuste. Hvor var deres søster og hvor var Zaharas datter nu? Hvad var det for en underretning, og hvad gik det ud på? Hun måtte ikke se den underretning, forklarer hun. Den var hemmelig. Så det var påstandene også. Kommunen nægtede at udlevere akterne med den begrundelse, at der kørte en politisag. Under alle omstændigheder fik kommunens sagsbehandlere nu fuld kontrol over barnet og kunne uhindret kontrollere barnet udenom forældrene.

Den 21. februar meldte lederen af modtagelsen i Fredericia Kommune Zahara til politiet for vold mod sit barn og de vedlagde underretningen fra skolen.

Den dag hvor hendes datter forsvandt, blev også begyndelsen til et mareridt, hvor Zahara ikke længere kan sove normalt. Hun tænker hele tiden på hendes 11-årige datter, og frygter at Fredericia Kommune også vil komme og tage de andre børn. Trygheden fra dengang hun kom til Danmark er forsvundet. Nu føler hun sig igen forfulgt og på flugt, og det er hendes børn, der er i farezonen. Zahara frygter at de sproglige forskelle og kulturforskellene gør det vanskeligt for familien, fordi myndighedernes repræsentanter er pæredanske og har fordomme om fremmede kulturer.

Vi har fået indsigt i sagens akter, og der er mange eksempler på at sagsbehandlerne er meget optaget af, at familien har en anden etnisk baggrund. Et sted står der at datteren skal have “hjælp til at være glad for sin hudfarve”. Den pige de har fjernet, blev løbende udspurgt om kulturforskellene. Nu er hun hos en pæredansk plejefamilie, og har fuldstændig mistet kontakten til sin egen familie. Det vil også sige, at hun er under konstant påvirkning fra sagsbehandlerne og plejeforældrene. Hun må hverken ringe eller skrive til sine søskende eller forældre.

Det hele skete fra den ene time til den anden.

Vil Zahara nogensinde få sin datter tilbage? (Foto: Fredericia AVISEN)

Zahara sidder voldsomt påvirket under interviewet med journalisterne. Hun har tårer i øjnene, og hendes chok over de metoder der er blevet anvendt overfor hendes familie af de danske myndigheder, har rystet hende som menneske:

“Hvad sker der i Danmark? Jeg troede Danmark var et land, der beskyttede andre mennesker. Derfor kom vi jo til Danmark. Nu er det som den krig, jeg er løbet væk fra”, siger hun stilfærdigt.

Med sig har hun en taske fuld af sagsakter. Hun sidder på redaktionen, og har taget en ven med, der fungerer som tolk, for hun vil være sikker på, at hun får sagt alting korrekt. Familien kom til Fredericia i 2016, og indtil 31. januar 2020 har de ikke oplevet at føle sig utrygge. Men alle børnene og deres forældre er chokerede. Kan man virkelig bare tage et barn uden videre? Det spørger Zahara sig selv om.

Vi fortæller hende at vi gerne vil bringe familiens historie, men at det altid er vanskeligt at bringe historier om børnesager. Både fordi vi skal beskytte børnene i offentligheden, såvel som at det er privatfølsomme oplysninger.

Zahara er meget i tvivl om, hvad hun egentlig er anklaget for. Fredericia Kommune har først holdt det hemmeligt, med den begrundelse at der er en politisag. Sagen blev ellers afsluttet af Sydøstjyllands Politi den 28. februar 2020 med den forklaring, at man ikke troede man kunne straffe Zahara for nogle forhold. Det fremgår senere af underretningen fra skolen, at de tror datteren af og til slås med sine søskende. Forældrene har også skændtes. Samtidig skal moderen nappe hende. Det er skolen meget bekymret for.

Selvom politiet den 28. februar 2020 henlagde sagen, så ændrede det ikke noget hos Fredericia Kommune. Sagsbehandlerne indbragte alligevel sagen for Børn- og Ungeudvalget med den påstand, at der var en politiefterforskning. Dette var ikke sandt ifølge brevet fra Sydøstjyllands Politi. Men i afgørelsen som udvalget traf, brugte de politiundersøgelsen til at begrunde at Zahara ikke måtte have samvær med sit barn uden overvågning. Det var den 4. marts 2020, altså kun få dage efter at anklagemyndigheden havde stoppet sagen og på den måde frifundet Zaraha. De skrev:

“Udvalget har navnlig lagt vægt på oplysningerne i indstillingen og statusbeskrivelserne fra plejefamilierne”.

Fredericia Kommunes socialforvaltning virkede stålsatte på at få ret i deres påstande om at Zaharas datter blev udsat for vold. Det blev påklaget at Sydøstjyllands Politi ikke ville forfølge sagen længere, og Statsadvokaten traf den 11. marts beslutning om at Sydøstjyllands Politi skulle fortsætte efterforskningen.

Ankestyrelsen: Fredericia Kommune handlede ulovligt

Zahara klagede over kommunen og var lykkelig da hun i forrige uge fik et brev fra Ankestyrelsen, der ophævede Fredericia Kommunes anbringelse af hendes datter med den begrundelse, at det var ulovligt. Ankestyrelsen, der er den øverste myndighed på området, skrev:

“Ankestyrelsen har nu afgjort din sag. Kommunens afgørelser om anbringelse, valg og anbringelsessted og hjemgivelse gælder ikke. Det betyder, at vi ophæver kommunens afgørelser”.

Normalt skal en sag indbringes for hele Børn- og Ungeudvalget, men i helt særlige tilfælde kan formanden akut træffe en midlertidig afgørelse. Hvorfor har man i den konkrete sag vurderet, at det skulle være akut? Og hvilken retssikkerhed har forældre i en sådan situation? Afgørelsen der blev truffet ved en formandsbeslutning, lyder således:

“På baggrund af at Ankestyrelsen har ophævet afgørelse om anbringelse af xxx udenfor hjemmet jf. SEL & 52 stk. 3 nr.7, vurderes det at der er åbenbar risiko for at xxx sundhed eller udvikling lider alvorlig skade ved ophold i hjemmet”.

Man begrundede således selve tvangsanbringelsen med at Ankestyrelsen havde ophævet Fredericia Kommunes afgørelse. Den afgørelse som det fremgik var ulovlig. Så først fjernede Fredericia Kommune Zaharas datter ulovligt. Så blev det påtalt og ændret af Ankestyrelsen. Og endeligt traf formanden for Børn- og Ungeudvalget beslutning om, at det var en god årsag til så at fjerne datteren.

Zahara ved fortsat ikke hvorfor sagsbehandlerne i Fredericia Kommune fortsætter med at køre sagen, for enhver pris. Hun mener ikke de overhovedet er interesseret i at have en dialog med hende, selvom hendes advokat har forklaret hende, at de også skal arbejde for at hjælpe hende med at forbedre en situation, hvis de kan. Hun blev senere præsenteret for en videoafhøring af hendes datter, der ikke sagde noget konkret under afhøringen, siger hun.

Ifølge FN’s børnekonvention, som Danmark har underskrevet og forpligtiget sig til at overholde, står der i artikel 5: “at landene skal respektere forældres ansvar for at give barnet den vejledning, som er mest hensigtsmæssig for dets evner og udviklingsmuligheder”. I artikel 8 står der at staten er forpligtiget til “..at beskytte og om nødvendigt genskabe barnets grundlæggende identitet (navn, statsborgerskab og familierelationer)”.

Ankestyrelsen skrev i deres afgørelse om Fredericia Kommune den 8. maj, at kommunens anbringelse af Zaharas datter var ulovlig og derfor ugyldig. Barnet skulle bringes hjem. Hvis kommunen ville anbringe barnet, måtte kommunen gøre det efter loven. De understregede tilmed at “..når kommunen skal træffe afgørelse om valg af anbringelsessted til børn eller unge fra etniske minoriteter, er det vigtigt, at kommunen også tager tilbørligt hensyn til de særlige forhold, som barnets eller den unges etniske, religiøse, kulturelle eller sproglige baggrund giver anledning til”.

Zahara er meget bange for at kommunen og plejefamilien påvirker hendes datter, som hun hverken må ringe eller skrive til:

“Det er mit barn. Jeg kender min datter. Hun kender mig. Jeg kan læse mellem linjerne, at de putter ord i munden på hende og lokker med ting, vi ikke selv har råd til. Jeg forstår slet ikke at den slags er tilladt. De skaber en kløft mellem hende og hendes familie. Vi elsker hende overalt på jorden. Hun har en hjertesygdom! Og selvom det er ulovligt, hvad de har gjort, så ændrer de ikke kurs. Hvorfor bringer de ikke min datter hjem, som Ankestyrelsen har sagt? Hvorfor skal det gå så stærkt med en akut afgørelse?”, spørger Zahara.

Hun viser et stykke papir frem, hvor den nye plejemor, hvor Zaharas datter nu er anbragt, på et stykke papir til Zaharas datter har skrevet, at hun skulle spørge sagsbehandleren om følgende:

“Hvornår får jeg af vide, om jeg må bo her til jeg bliver voksen”?

Følg
Notikation om
guest
36 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer
Brian Magnussen
Brian Magnussen
8 måneder siden

Systemet har handlet efter hudfarve, Systemet skal tjekkes op. En hvid Dansker ville ikke opleve det samme og blive overvåget samt være uretmæssig under mistanke.

Steen Astor Hedemand
Steen Astor Hedemand
8 måneder siden

Der har du sørme ikke ret, jeg er ganske hvid og har sidste år været udsat for Fredericia kommunes vanvittige behandlings metoder!

Peter
Peter
8 måneder siden

Har handlet efter religion* (ISLAM).

Detter er desværre blot ét tilfælde blandt mange tilfælde af tvangsassimilation hos muslimske familier. Det samme foregår i Kina (blot i større omfang).

Lars Fløche
Lars Fløche
8 måneder siden

Dem som undersøger og vil bringe lys i sagen her, pådrager sig et ansvar for at bruge deres indsigt til at få udleveret barnet, hvis det er rigtigt, hvad de har skrevet i deres aviser. Man kan ikke bare lade sagen ligge, når man har fundet fejl i sagsbehandlingen, og når man har læst og tolket Ankestyrelsens afgørelse.
Dette her handler jo ikke længere om underholdning og avissalg.

Saynab mahamed ali adde
Saynab mahamed ali adde
8 måneder siden

fokussen ligger på barnets trivsel, og barnets udvikling. De skal se på hendes adfærd føre og efter anbringelsen.

De skal udarbejde nogle mål, der kan skabe muligheden, for bedre forståelse omkring mødet med et andet kultur. Kan give bedre selvforståelse.

De skal arbejdes på hendes udfordring med familiens støtte.
Det tydeligt mor, har lært hendes børn, at tilpasse sig. Fordi det ikke er deres land. Det resulter i barnet ser sig selv som et fejl og vil ønske måske hun ikke er anderledes. Det er trist og se familien har oplevet det danske kultur som at være omringet af naziste.

Vi ser så mange forældre idag, uanset land, kultur eller religion. Der ikke giver deres børn, det rette spejling. Det er her de professionelle skal støtte familien, fremfor at tvangsfjerne dem. Det var spottet af skolen at hun er udfordret. Men de undre sig ikke, om de måske? er selv medskyldige i hendes spejling. Måske den dag hendes bror blev kaldt neger, hvad har skolen gjort for at sætte de rette rammer? Der ikke et barn der vil gøre noget forkert, men når støtten ikke er der. Vil det ofte føre til voldsomtreaktion.

Anonnym
Anonnym
8 måneder siden

Den slags foregår desværre oftere end i trorlandet over…. Men ingen tv stationer fks. Tør at råbe op. . De vil ikke tage sagerne og belyse dem…. Der blev i 2018 lavet en undersøgelse om fejl i sagsbehandlingen og det viste sig, at der var fejl/mangler forkerte anbringelse grundlag i 78% af sagerne…. Hvorfor gør ingen noget ved det?

Mohamed
Mohamed
8 måneder siden

Det her er ikke i orden. Kommunen skal aflevere pigen med det samme.

Anonnym
Anonnym
8 måneder siden

I know Sahara you stronger mother I know her when she was kids she is good mother please give her freedom with her kids

Anonnym
Anonnym
8 måneder siden

Ja det er altså ikke Fredericia kommune man skal bo i, hvis man vil passe på sine børn.

Lars Nielsen
Lars Nielsen
8 måneder siden

Det er ikke noget nyt Fredericia kommune laver deres egene love og regler

Anonnym
Anonnym
8 måneder siden

Min søn bliver true af en fra skolen og kommunen vil ikke hjælpe med noget,

Peter Schubert
Peter Schubert
8 måneder siden

Kære Zahara. Jeg føler med dig og din familie da jeg har haft og stadigvæk kæmper med de inkompetente medarbejdere og leder i Fredericia kommunes børne og unge afdeling. Jeg er dog at den type som ALDRIG giver op og mener at sandheden skal frem i lyset og derfor kan Kirsten Blær som er leder i den afdeling nok snart se sig sagsøgt efter straffelovens paragraf 155.
Du og din familie er mere end velkommen til at høre min historie og erfaring med netop Fredericia Kommune eller ja myndighederne generelt i håb om at det måske kan hjælpe jer videre.

Med venlig hilsen
Peter Schubert

Karina
Karina
8 måneder siden

Det passer altså ikke at det kun er udlændinge de tager børnene fra har set op til flere danske familier som har fået børnene hjem pga de er fjernet på et grundlag som ik var i orden så det sker for mange uanset hudfarve

kronbergweblog
kronbergweblog
8 måneder siden

Formanden for udvalget hedder Bente Ankersen og er socialdemokrat. Men hendes navn er ikke nævnt i artiklen?

Hilsen,
Robert Kronberg

Karen Møberg
Karen Møberg
8 måneder siden

Som frivillig bisidder gennem 11 år i Fredericia Kommune er jeg ikke overrasket over Familieafdelingens fremgangsmåde, den er direkte kold og kynisk og der bliver ikke arbejdet på, at få børnene og forældrene bragt sammen igen, tvært imod får en oplevelse af, at nogen skal have et job som plejefamilie indtil barnet bliver 18 år, hvorefter kriminalforsorgen tager over. Der trænger virkelig til at blive ryddet op i Kommunens Familieafdeling. Sagsbehandlerne lytter kun efter, hvad børnene siger, som de i forvejen har påvirket.

Anonnym
Anonnym
8 måneder siden

Verdens største racistister det er Dansker.

Brian Magnussen
Brian Magnussen
8 måneder siden
Svar til  Anonnym

Jeg vil ikke give dig helt ret, Verdens mest tolerant åbne og imødekommende mennesker er også Danskere. Desværre så er der elementer i Danmark hvor ånden fra Hitler er blevet ført videre. Man kan sige det lidt sådan at så længe ånden fra nazi Tyskland stadig lever så lever Hitler. Men jeg kan se begge sider af spejlet som halvt Tysk født. Danskere er emotionelle mennesker og føres ofte af deres følelser, Tyskere er mere logisk og praktisk tænkende, Tyske mennesker fungere bedst på logik, Kommer fakta i vejen for logik så er det logik der ofte overtrumfer fakta. Nu vil jeg gerne have lov til at balancere vægten lidt ud, Hvad er det der gør at Palæstinenser de ønsker at udrydde et land som Israel ? Og hvorfor skal kvinder og børn i Israel straffes for Palæstinensisk racisme ? Og her kender jeg også begge sider, Det er de rådne ekstreme fraktioner der ønsker at skade landet, Den menige Israeler samt Palæstinenser ønsker kun fred.

Anonnym
Anonnym
8 måneder siden
Svar til  Anonnym

Stop nu med de beskyldninger, Du kan ikke generaliserer bare fordi at få mennesker har gjort noget forkert, jeg er ikke selv dansker, vi er allesammen mennesker i sidste ende

Anonnym
Anonnym
8 måneder siden

Hej, Zahara jeg føler med dig. Det gør så ondt det der er sket. Jeg håber det bedste for dig og familien.
Få de forbandet folk fyret nu, som ikke kan finde ud af Deres arbejde, og det kan ikke gå hurtig nok.

Anonnym
Anonnym
8 måneder siden
Svar til  Anonnym

hvad er dit problem??

Anonnym
Anonnym
8 måneder siden

It’s absurd and complete anarchy to have these kind of cases in bloody 21st century. I’m glad and proud I left lille Danmark and I would URGE Zahara to leave “Lille” Danmark. I grew up in Aalborg and decided to leave because of the racism and bigotry. I decided not to speak Danish anymore because because it’s a Nazi country and language! #Leavelilledanmark

Anonnym
Anonnym
8 måneder siden
Svar til  Anonnym

Anarchy?? I hope you mean hierarchy.
Anarchy means no leaders and no hierarchy, so it doesn’t make any sense what you’re saying.
It can never be anarchy when there’s a leader making the decisions.

Anonnym
Anonnym
8 måneder siden

She my Contact the somalies government.
and go back with her 4 Childrens.
Somalia is going forward at the moment.
She cannot be in that jail anymore.

Ano
Ano
8 måneder siden

Det er Socialdemokratiets erklæret mål at tvangsfjerne mange flere børn, især muslimske børn. Der skal en koordineret indsats fra det muslimske fællesskab for at stå imod disse brutale tiltag.

Anonnym
Anonnym
8 måneder siden

Kære Zahara.. Du må ikke give op, det her er ikke okay! Du skal have din datter tilbage. Fredericia kommune har handlet ulovligt og du har den danske lov til at passe på dig selv og din familie! Du skal bruge loven imod dem!

Brian Magnussen
Brian Magnussen
8 måneder siden
Anonnym
Anonnym
8 måneder siden

Hvis et barn fjernes, så er der konkrete beviser for, at det ikke har det godt derhjemme. I denne sag er der utroligt meget som ikke er belyst, og der fremlægges udelukkende fra mors side. Sagen er slet ikke så ensidig.

Inge Kristine Trap Nielsen
Inge Kristine Trap Nielsen
8 måneder siden
Svar til  Anonnym

Det kan godt være at der er mange ting som ikke er belyst i avisartikler, men det skal der jo heller ikke være, da det omhandler personfølsomme oplysninger. Husk på at Ankestyrelsen har talt og jeg er ikke i tvivl om at de har haft de nødvendige oplysninger og alligevel retter kommunen ikke ind. Hvis en privatperson havde ageret som kommunen var vedkommende for længst blevet anklaget og dømt for kidnapning, hvorfor skal kommunen have lov til at fortsætte denne umenneskelige fremfærd?

Anonnym
Anonnym
8 måneder siden

I have been known sahra for along time and she is really a good mother please give her child back to her.
It’s really hard when one of your family or your your birth child being taken away from you.. Denmark government. Please give Zahra child back ….

Brian Magnussen
Brian Magnussen
8 måneder siden

Det er da egentlig utroligt så mange der er anonym i et “frit land”

Abdi Qani
Abdi Qani
8 måneder siden

Det er fandme ikke i orden det her.
Hvor er det vildt at sådan noget kan ske i Danmark. Specielt når der ikke er en politisag.
Og hvordan kan det lade sig gøre at barnet stadig ikke er kommet hjem selv efter kommunen har fået at vide at deres handlinger var ulovlige?
Der er meget der bare er absurd ved denne sag.
Håber virkelig at der bliver foretaget personale ændringer hos Frederecia kommune
#WeNeedAnswers

Peter Schubert
Peter Schubert
8 måneder siden
Svar til  Abdi Qani

Abdi Quna, jeg skal gøre mit bedste for at det sker😉

Christian Koch Nielsen
Christian Koch Nielsen
8 måneder siden
Svar til  Abdi Qani

Hvad er grunden til, at en sagsbehandler i en kommune ikke kan blive dømt efter den samme lov, som os andre?? Er de alle, med meget få undtagelser, magtsyge psykopater, der ikke fik kærlighed som børn, og derfor er misundelige på os andre, der kan give vores børn kærlighed?
Utroligt, at den slags mennesker kan blive ansat i så betroede jobs, som deres er… EU skulle tvinge Danmark til, at forpligte sig til, at følge Børnekonventionen!!!

Brian Magnussen
Brian Magnussen
8 måneder siden

Konventioner i EU er årsag til der ikke indføres dødstraf i DK samt menneskerettigheder overholdes eller kan forsvares. Hvorfor tror du at DF anno 1941 de har så travl med at trække DK ud af EU ?

Peter Schubert
Peter Schubert
8 måneder siden

Christian Kock Nielsen, det kan de skam også, en myndigheds så som Politi, Familieretshuset og en kommunal medarbejder har ekstra paragraffer i lovgivningen som kan bruges da de netop sidder i et meget betroet stilling med stort ansvar men man skal blot kende dem og have råd til at følge det da det kun typisk er advokater som kender paragrafferne. Og når du så forsøger prøver de at finde en paragraf hvorpå de forsøger at dække over hinanden men så skal man blot læse deres paragraffer som de henviser til og derfra finde en ny paragraf så de til sidst er kørt ud på et sidespor, så tro mig, i min sag som beviseligt har skadet mine børn er der sikkert travlt ved håndvasken i Fredericia Kommunes børne og unge afd.

Giv ALDRIG op, penge betyder intet når det omhandler ens børn og man kan så derefter køre erstatningssager så man får dækket sine udgifter ind efterfølgende😉

Svend Erik Sørensen
Svend Erik Sørensen
8 måneder siden

Peter Schubert
I bund og grund ligger problemet i justitsministeriet/folketinget,
Skiftende justitsministrer (i dag Hækkerup) magter ikke at se på sagerne, og De er bange for “skrankeoaverne” i deres ministerium.
Der ligger KÆMPE BJERGE af klager, hos justitsministeren,
Først når medierne skriver om dem bliver der gjort noget.
Fredericia dagblad burde søge aktindsigt.
Mange andre Myndigheder overholder ikke lovgivningen.
(føler sig hævet over loven.
Det er kotyme at officialsprincippet Ikke iagttages og at straffelovens §155 ikke tages alvorlig,
Den brydes gladelig, med øverste ansvarliges accept.
Retssikkerheden, er truet, når dem der skal sikre retfærdighed lader sig manipulere med, af dem der råber højst.
Et folketings-dekret er/var ønskelig
Og Peter !!
Politiet er ikke loven, men er ansat til at sikre at den overholdes