COP27 i Sharm el-Sheikh sluttede med en markant håndsrækning til udviklingslandene. Trods stor modstand fra en række velstående lande, bliver der oprettet en fond, som kan være med til at dække udviklingslandenes tab i forbindelse med oversvømmelser, storme og andre klimakatastrofer. De største fremskridt på klimakonferencerne sker dog uden for forhandlingslokalerne. Det skyldes ikke mindst, at virksomhederne involverer sig stærkt og skubber på for at få hastighed i den grønne omstilling.

– Med den nye fond har udviklingslandene stort set fået, hvad de kom til Egypten efter. Det er et markant politisk resultat, og det er godt for tilliden mellem de rige og fattige lande, siger Kristian Jensen, adm. direktør i Green Power Denmark.

Der går formentlig et stykke tid, før fonden vil begynde at udbetale erstatning til de lande, der bliver ramt af alvorlige klimaskader.

– Det er for eksempel et stort uløst spørgsmål, om Kina nu er i en position, hvor de skal bidrage til en kommende fond, eller om de er blandt de mulige modtagere af erstatning i forbindelse med klimakatastrofer. Set med vores europæiske øjne er en af de store udfordringer under klimaforhandlingerne, at Kina stadig ser sig selv som et udviklingsland, som har krav på hjælp, siger Kristian Jensen.

Det er fortsat målet for verdens lande at holde temperaturstigningen på kloden under 1,5 grader. Men på de årlige klimakonferencer tager politikerne kun små skridt for at sikre den ambition.

Det går noget stærkere uden for forhandlingslokalerne, hvor virksomhederne lægger konkrete planer. I kulissen på COP’erne er der i de senere år kommet flere og flere deltagere fra erhvervslivet.

– Vedvarende energi er i dag billigere end andre energikilder, og det er i sig selv med til at sætte fart på omstillingen. En række danske virksomheder opererer for eksempel over hele kloden, hvor de enten opstiller, rådgiver om eller finansierer vedvarende energi. Det er der, vi skal finde den optimisme, som er helt nødvendig for, at vi når vores klimaambitioner, siger Kristian Jensen.

Virksomhedernes dominerende rolle ses mest markant inden for den grønne omstilling af skibsfarten. Den internationale skibsfart er ikke en del af Paris-aftalen, og udviklingen bliver næsten udelukkende drevet af private virksomheder – ikke mindst rederiet Mærsk og teknologivirksomheden Topsoe.

-Det er et klokkeklart eksempel på, at virksomhederne ikke har tålmodighed til at vente på, at der bliver indgået internationale aftaler. De driver udviklingen vel vidende, at det er forbundet med store økonomiske risici, siger Kristian Jensen.

Green Power Denmarks administrerende direktør understreger, at de årlige klimaforhandlinger stadig er ekstremt vigtige. Det kræver politisk vilje og markante aftaler, hvis udviklingslandene skal have hjælp til at tilpasse sig klimaforandringerne. Det er også nødvendigt at bøje enderne, så de rige lande hjælper med at dække skader, der opstår på grund af dramatisk vejr.

– Klimaforandringerne kommer til at skabe enorme udfordringer for os alle – direkte eller indirekte. Hvis vi skal have en klode, hvor vi ikke skal kæmpe om enhver beboelig centimeter, er det helt nødvendigt, at vi bliver enige om, hvordan vi bekæmper klimaforandringerne og hjælper dem, som bliver ramt, siger Kristian Jensen.