I Danmark bliver man kategoriseret som udviklingshæmmede hvis man har en IQ på under 70. Begår man som udviklingshæmmede kriminalitet, gives der en foranstaltningsdom i stedet for en fængselsstraf. For domfældte udviklingshæmmede borgere er der fastsatte vilkår, som varierer fra domstype 5 til domstype 1.

Type 1 er den mest alvorlige og betyder i praksis, dom til anbringelse i sikret afdeling for personer med vidtgående psykiske handicap. Denne foranstaltning er beregnet på udviklingshæmmede, der må anses som udtalt farlige og derfor frembyder nærliggende risiko for personfarlige handlinger. Dommen indebære, at den pågældende anbringes i den sikrede boform på Kofoedsminde på Lolland. Der må antages, at der i sager af denne art normalt ikke skal fastsættes en længste tid.

I januar 2022 sendte DR dokumentaren ”De særligt farlige” om institutionen Kofoedsminde i Rødbyhavn på Lolland. Med domme for grov vold, seksualforbrydelser og drab, er de domsanbragte udviklingshæmmede vurderet til at være for farlige til at kunne gå på gaden, og for anderledes til at afsone i et almindeligt fængsel.

For selvom at dokumentaren gøre det svært ikke at nære sympati for de medvirkende, så er der tale om mennesker som hverken skal presses for meget, eller måske evner de store refleksioner selv.

Derfor undrer det mig at borgerne på Kofoedsminde stadig har adgang til internettet?

Helt tilbage i 2011 blev retsudvalget gjort opmærksom på, at en dømt pædofil sex-chikanererede børn på internettet.

https://www.tv2east.dk/sjaelland-og-oerne/domte-paedofile-har-frit-spil-pa-nettet

I 2013 kom en pædofil sexforbryder endnu engang i politiets søgelys, selvom den pågældende i efteråret 2012 var blevet fradømt retten til at bruge internettet uden overvågning.

Det skete efter han gentagne gange havde sex-chikaneret børn på internettet.

https://www.tv2east.dk/lolland/paedofil-sexforbryder-efterforskes-igen

I 2017 fremsatte Mai Mercardo (K) et lovforslag om, at forbyde smartphones på lige netop Kofoedsminde. Lovforslaget rummede flere forskellige indgrebsmuligheder, der alene kunne anvendes på Kofoedsminde.

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/minister-vil-forbyde-internet-paa-institution-paedofile

For nylig blev jeg gjort opmærksom på at en af de medvirkende i dokumentaren ”De særligt Farlige” helt åbenlyst sad og røg hash på i Kofoedsminde i en ”Live” på Facebook. Jeg blev ligeledes fortalt, at den pågældende havde haft rettet henvendelse til den person som gjorde mig opmærksom på dette. Jeg finder det utilstedeligt at dette overhovedet er muligt.

Jeg har sammen med Susanne Eilersen bedt vores retsordfører Søren Espersen stille følgende spørgsmål til ministeren:

Vil ministeren redegøre for, hvilke restriktioner beboerne på Kofoedsminde er underlagt? Herunder bl.a. ift. besøg, udgang, indførsel af genstande samt adgang til internettet. Samt om ministeren mener der er behov for at stramme op på disse restriktioner?

På andre sikrede institutioner rundt om i Danmark, er der kun internetadgang i institutionernes undervisningslokaler og ingen mobiltelefon. Men fordi at man som dømt udviklingshæmmede er underlagt serviceloven, så er det indtil videre muligt. Det skal naturligvis stoppes.

Med venlig hilsen

Sune Jakobsen, Dansk Folkeparti, Fredericia