I en serie på 21 artikler kan du som læser af Fredericia AVISEN få et større indblik i hvem dine folkevalgte politikere er. Vi vil tage jer med på en tur bagom politikerne: Hvorfor er de egentlig i politik? I denne uge er det Venstres Christian Jørgensen der fortæller om sin indgang i politik.

Han er bankmand og har været det i mange år. Hans forældre har været aktive i foreningslivet, og det samme har han selv. Han er et kendt ansigt i Fredericia, og mange går med forestillingen om, at han har været i Fredericia Byråd i mange mange år. Men i virkeligheden har han blot været en del af det politiske Fredericia de sidste seks år.

“Hvis vi spoler tilbage, så har jeg interesseret mig for politik og samfundsforhold altid. Jeg har altid kunnet lide at engagere mig. I folkeskolen var det i elevrådet, på gymnasiet læste vi alle de trykte aviser. Tilbage først i 80’øerne blev jeg tændt lidt på Fremskridtspartiets liberale tanker – og i virkeligheden også lidt en protest mod alle de gode gymnasiekammerater og lærere der var mere røde. I de år blev min interesse for politik skærpet”, fortæller Christian. 

“Ret hurtigt efter gymnasiet meldte jeg mig ud af Fremskridtspartiet og melder mig senere ind i Venstre, hvor jeg har været siden. Jeg har haft et almindeligt liv med familie, børn og karriere. Men jeg har hele tiden haft interessen for politik uden at være aktiv”, forklarer Christian.

Hvad er det der ændrer på dette?

“Så sker der noget i 2013, hvor der er en masse uro i Venstre lokalt. Der er Thomas Banke og hans støtter på den ene side, og så er der nogen på den anden side. Der kigger jeg lidt ind i det, og hvis jeg skal nå at blive politiker i dette liv, så måtte det her være vinduet. Jeg var 50 år gammel og kom med en anden baggrund. Jeg kunne stille op både internt og eksternt som den neutrale kandidat”, siger Christian Jørgensen.

“Jeg talte selvfølgelig med min kone omkring det, og jeg skelede til den alder mine børn havde. Jeg stak fingeren i jorden ved gamle Venstre-koryfærer som jeg selv og mine forældre kendte, blandt andet Jens Aage Ravn. Der var opbakning hele vejen rundt, og så stod jeg i den situation hvor jeg ikke kunne tillade mig ikke at stille op”, fortsætter han.

I sit tidligere job arbejdede Christian sammen med en vaske ægte politisk legende i Kolding, nemlig den konservative Knud Erik Langhoff. Det har givet mange spændende diskutioner og meningsudvekslinger.

“Knud Erik Langhoff fra Konservative i Kolding Byråd diskuterede jeg tit med, men jeg synes ikke at jeg med god samvittighed og bede om at stille op til byrådet og fleksibel arbejdstid som Knud Erik. Det jeg gjorde var, at Spar Nord søgte en erhvervsrådgiver. Der ringede jeg til den daværende direktør, Christian Jungmark, og fik en snak om hvordan vi kunne se et fælles billede af mig som erhvervsrådgiver og som byrådskandidat for Venstre. Jeg ville gerne arbejde fuld tid, men med fleksibilitet. Det ville de godt, og kabalen kom til at gå op”, forklarer han og fortsætter:

“Jeg blev ansat i maj 2013, og i november 2013 blev jeg valgt i byrådet. Jeg havde den store glæde, at jeg i mine første optrædender uden at være med i nogle fraktioner, at jeg endte som nummer to på listen, lige efter spidskandidaten Kenny (Bruun Olsen, red.). Jeg blev valgt med det femte højeste personlige stemmetal i Fredericia Kommune. Det var jeg stolt, glad og ydmyg over”.

Hvordan var det at blive valgt til byrådet? Der følger vel en helt ny opgaveportefølje, som de færreste er vant til at arbejde med?

“Jeg lærte hurtigt, at det som havde tændt mig politisk i de unge år, måske var de store værdipolitiske spørgsmål med ytringsfrihed, udenrigspolitik – og finanspolitik, jeg er nok lidt miljøskadet der”, siger Christian med et grin, inden han fortsætter:

“Der finde man hurtigt ud af, at lokalpolitik er fyldt med kollegaer der alle vil byen det bedste. Der er rigtig meget drift i kommunalpolitik. Selvfølgelig er der også alt det visionære, men der er meget drift. Der er ikke nogen, der ikke vil have god skole, god ældrepleje, kultur, bosætning og arbejdspladser. Det kan vi blive enige om”.

“Der lykkedes det jo også borgmesteren, Jacob (Bjerregaard, red.), som jeg respekterer meget, at lave en bred konstituering hvor alle var med, og med en dagsorden om en positiv udvikling i Fredericia med et godt samarbejdsklima i byrådet”, forklarer han.

“Jeg vil også sige, at vi i mit eget parti har haft det held, at vi har forskellige interesseområder og forskellige kernekompetencer. Både i gruppen nu, men også før. Det har gjort, at en liberal sjæl som mig har haft individelle frihedsgrader, samtidig med at jeg har respekteret de områder de andre har haft som deres primære”, siger Christian Jørgensen.

Du kom ind i et splittet Venstre og et historisk ungt byråd. Hvad tænker du om det?

“Jeg kom ind i kølvandet på alt det der skete, så jeg har været med i genopbygningsfasen. I den første periode var det Kenny, Pernelle, Frances, Nikolaj og mig. Vi havde landets yngste byrådsmedlem Lasse, vi havde to unge. i Venstre, Cecilie var også ung. Vi havde en gennemsnitsalder på under 40 – det gav også en dynamik. Jeg tror der blev skiftet 11 ud af 21 byrådsmedlemmer. Der skete virkelig noget. Jeg kom ind på bagkant af hele forhistorien, hvor der er også har været en historie med 11:10 situationen. Der er Jacob kommet med ønsket om en anden politisk kultur. Det kan han ikke gøre alene, men det er ham der ligesom har formet det”, siger Christian.

Du sidder nu i Kultur- og Idrætsudvalget som næstformand. Det passer vel meget godt til dig?

“Det er ikke altid man får alt på ønskesedlen. I min første periode var jeg menigt medlem, og i denne periode er jeg næstformand – og det er et stort ønske for mig”, indleder Christian og fortsætter:

“Jeg er selv rundet af foreningslivet. Jeg har spillet fodbold og været træner i Erritsø, jeg har spillet i KFUM – og jeg har spillet tennis både på Baldersvej og i Erritsø. Så interesserer jeg mig i virkeligheden også meget for sport”.

“Mht. Det kulturelle, så vil jeg ikke gøre mig finkulturel, for det er jeg på ingen måde, men jeg kan godt lide musik- og teaterlivet. Jeg kan godt lide det mainstream, men jeg kan også godt lide underground. Det er spændende og man mødet mange ildsjæle. Det er både i idrætslivet og i musik- og kulturverdenen. Det synes, jeg er ret spændende og givende”, supplerer han.

“Med fuld respekt for økonomien der er i det, så er Kultur- og Idrætsudvalgets samlede aftryk ikke andet end et par procenter, så vi skal også passe på at vi ikke gør os selv åndeligt fattige og nedprioritere kultur i en velfærdsdagsorden. For idræt og kultur er også velfærd. Vi er en kommune der bruger relativt mange penge per indbygger på de her ting”, siger han.

Du sidder også i det, jf. Forvaltningsloven, mest magtfulde udvalg; Økonomiudvalget. Hvordan er det?

“Det er uden sammenligning i øvrigt det samme som en kreditafdeling i en bank. Det er vigtigt at der er styr på økonomien. Det er det også i en kommune. Hvis jeg skal drage en parallel til erhvervslivet, så har vi et økonomiudvalg der er svarende til forretningsudvalget. Det er naturligvis interessant og udfordrende for en profil som mig, at sidde med ved bordet i det udvalg. Jeg var også glad og taknemmelig for, at jeg kom med i det udvalg allerede i første periode og at jeg kunne fortsætte”, svarer Christian og fortsætter:

“Man får et helhedssyn på tingene når man sidder i ØK. Man får nok en dybere forståelse for de økonomiske prioriteringer. Ansvarlighed er en dyd i politik. Det synes jeg i øvrigt også, at byrådet generelt set har bevist, at man mestrer med de økonomisk ansvarlige budgetforlig man har landet gennem årene”.

Så er du også med i et anderledes udvalg, et udvalg jeg som politisk nørd er stor fan af. Du er formand for Borger- og Demokratiudvalget.

“Det er vigtigt på mange parametre. I en kommune som vores der er en vækstkommune med hensyn til indbyggertal, hvor vi er omkring de 52.000 indbyggere, men samtidigt geografisk relativt lille. Der kan det ikke være rigtigt at vi skal tale fremmedgørelse og afstand fra politikerne til borgerne. Der må vi have en kultur og et setups, hvor vil kan snakke sammen”, siger Christian og fortsætter:

“En af de ting vi først fik på agendaen var at forny byrådets spørgetid. Vi var enige om, at den havde en lidt uinspirerende og ikke-givende udfordring, hvor de samme borgere rejste sig op og læste de samme spørgsmål om som var indsendt på forhånd. Der var ikke meget reel dialog i det. Det synes vi alle sammen trængte til fornyelse. Så prøvede vi med en træffetid, hvor man kunne møde politikerne i forhallen før møderne, det kunne vi se ikke havde den appel som vi ønskede. Det endte med lidt samme karakter af partipolitiske folk der kom til”. 

“Så gik vi en ny vej med byrådets borgerdialogmøder, hvor det har formel karakter af et byrådsmøde, hvor borgmesteren ringer med klokken, inden der bliver givet fri til dagens tema. Det har vi gjort med succes – og vi har fået goder tilbagemeldinger. Det har vi gjort på Veksø, Ørsted, Korskærparken. Alle med vidt forskellige temaer og setup. I Korskærparken var det midt i ghettosnakken, der kunne vi ramme aktualiteten”, siger Christian.

“Det er det her udvalg der har faciliteret det her. Samtidig har vi en byudvikling centreret om kanalbyen og erhvervsudvikling i Taulov. Der Hart vi haft et sigte med dialog med beboerforeningerne ude i lokalområderne, hvor det ikke handler om huller i vejen, men mere dialogbaseret om hvad man ønsker og hvor man kunne ønske sig støtte. Der har vi sat ekstra turbo på bosætning, også i oplandet, hvor der også er et ønske om bosætning. Det ser ud som om, at bosætningen på udstykningen i Pjedsted går rigtig godt”, forklarer han og fortsætter:

“Selvom vi bor i forskellige bydele, så med den relativt begrænsede geografi vi har, så skulle vi føle at vi spiller på samme hold. Uanset hvor man bor, så har man ikke ret langt til kulturoplevelser – eller til den lokale breddeklub. Den størrelse vi har gør, at vi burde have en stærk sammengængskraft i kommunen. Dem der bor indenfor boldende har heller ikke langt til fantastisk natur i andre bydele”.

Fremtiden for Fredericia, hvad bringer den?

“Jeg er stor optimist på Fredericias vegne. Det er jeg af flere årsager. Vækst er ikke nødvendigvis et mål i sig selv, men det væksten fører med sig tog de muligheder det giver er et mål. Vi har en logistisk beliggenhed der gør, at vi an udvikle en europæisk transporthub, hvor der blive investeret massivt. Der er i det hele taget en vækst i erhvervsvirksomheder der vælger at placere sig her”, svarer han.

“Kigger vi på bosætningen vil vi gerne have flere fredericianere. Der er flere spændende boligprojekter med mange boliger på vej, både i Indre by, men også i Taulov og Erritsø. Der skal være et boligudbud at vælge imellem”, lyder det videre fra Christian Jørgensen.

“Kigger vi på sporten har bredden noget sige for vores velbefindende. Der er en helt masse at finde. Kigger vi på eliteniveau har vi FHK i den bedste række hvor de hører hjemme, og så kan vi drømme om at FCF rykker op. Der er også individuelle præstationer, der er rigtig gode. Det ser lyst og perspektivrigt ud”, siger Christian og fortsætter:

“På kulturdelen har vi både meget stærke fødekanaler med Den Kreative Skole, Tøjhuset – og måske noget spændende på vej i Eksercerhuset”.

Når vi kigger ud over hele pladen og siger: Hvad skal finansiere os fremover? Så vi har en kommune med velfærd vi kan være bekendt, og samtidig en spændende by, så peger alle de ting i retning af, at Fredericia går en spændende fremtid i møde. 2020’erne bliver Fredericias årti, som formand for Business Fredericia, Bent Jensen, sagde til Nytårskuren”, lyder det fra Jørgensen.

Hvad med din egen politiske fremtid?

“De seneste seks år har været virkelig positive. Kan vi fortsætte fremgangen vil det være fantastisk. Det tror jeg på at vi kan. Jeg bliver ikke borgmester i det her liv, men jeg synes at lokalpolitik er spændende og givende. Jeg håber, at vælgerne vil kigge min vej i 2021, så jeg kan få endnu en periode og forhåbentlig bidrage til den positive udvikling. Jeg er ikke færdig, jeg er først lige begyndt”, svarer Christian.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer