Regeringen har i dag fremlagt sit udkast til en ny energiaftale. Men Dansk Byggeri savner tiltag, der sikrer, at vi bruger energien mere effektivt, og at den grønne omstilling bliver så billig som mulig.

I sit udspil foreslår regeringen blandt andet, at energiafgifterne bliver lagt om. Samtidig med at den holder fast i målsætningen om, at halvdelen af Danmarks energiforbrug skal være baseret på vedvarende energi i 2030.

– Det er positivt, at regeringen er ambitiøs, når det kommer til at udbygge den vedvarende energi. Og vi er enige i, at der er behov for at se på energiafgifterne. Men det er uforståeligt, at udspillet mangler mål og ambitioner for, hvordan man kan spare på energien i bygninger, og at det ikke bliver regnet ind som middel i energipolitikken frem mod 2030, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

Dansk Byggeri forudser, at det vil blive væsentlig dyrere at nå målet om, at Danmark skal være helt fri for fossile brændsler i 2050, hvis ikke energien i vores bygninger bliver udnyttet mere effektivt end i dag.

Energispareordningen afskaffes

I sit udspil afskaffer regeringen energiselskabernes energispareordning og erstatter den med en ny ordning, der er målrettet erhvervslivet.

– Dansk Byggeri er enig i, at den nuværende energispareordning ikke fungerer i forhold til bygninger. Men i regeringens udspil savner vi i den grad en ny ordning, der retter sig mod energibesparelser i netop bygninger. Alle erfaringer viser, at økonomiske virkemidler er utrolig effektive, hvis man skal få ejere af bygninger til at gennemføre energirenoveringer, når bygningerne i forvejen forbedres. Det er helt nødvendigt, fordi 40 procent af al den energi, vi bruger, bliver brugt i vores bygninger. Regeringens udspil på dette område ligner en ommer, siger Michael H. Nielsen.

Nødvendigt med viden og uddannelse

Regeringen lægger op til, at der fortsat skal informeres om, hvordan energien udnyttes mest effektivt.

– Det er vigtigt, at den viden, vi har om energibesparelser i bygninger, bliver prioriteret højere. Den vækst vi har set i danskernes energiforbrug de sidste par år, gør det tydeligt, at det stadig er nødvendigt at oplyse både bygningsejere og håndværkere om energirenovering. Derfor håber vi, at forhandlingerne om udspillet vil styrke indsatsen for information og uddannelse. Og at det bliver slået fast, at Videncenter for Energibesparelser i bygninger skal føres videre, siger Michael H. Nielsen.

Hårde forhandlinger venter

Regeringen skal nu forhandle energiudspillet med oppositionspartierne, og der er tradition for brede forlig på energiområdet.

– Dansk Byggeri håber, at de kommende forhandlinger vil resultere i en bred ambitiøs energiaftale, der skaber en større balance mellem indsatsen for energibesparelser og indsatsen for vedvarende energi. Altså en energiaftale der står på to ben. Energibesparelser kommer jo desværre ikke af sig selv, siger Michael H. Nielsen.

Flere undersøgelser viser, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at reducere varmeforbruget i vores bygninger med 30-40 procent frem mod 2050 i forhold til at nå målet om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler.

– Den kendsgerning vælger regeringen at sidde overhørig. Derfor håber vi, at de partier uden for regeringen, der skal lægge stemmer til den nye aftale, vil sikre, at energibesparelser får en større plads i den endelige energiaftale, siger direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen.