Hvis en person er idømt karantæne, må restauratører gerne dele oplysninger derom. Og politiet må gerne oplyse restauratører om personer, der bliver idømt opholdsforbud mod at færdes og opholde sig i nattelivet.

Det oplyser Justitsminister Nick Hækkerup i et svar til folketingsmedlem og borgmesterkandidat Eva Kjer Hansen (V). De store problemer med stoffer i nattelivet i Kolding har fået en række restauratører til gøre opmærksom på, at der mangler handling, og at det var problematisk, at der ikke kan deles oplysninger om personer, der har karantæne. Men det må de altså godt.

Eva Kjer Hansen er tilfreds med, at databeskyttelsesregler ikke hindrer, at man må dele oplysninger mellem barer, restaurationer, diskoteker og lignende om gæster, der skaber problemer i nattelivet for eksempel med køb eller salg af narkotika.

Ministeren lover desuden et mere synligt politi fremover og flere patruljer i nattetimerne.

”Det er der også brug for,” siger Eva Kjer Hansen. ”Hvis vi skal lykkes med at få nedbragt omfanget af stoffer i nattelivet, kræver det en stærk indsats fra politiets side i samarbejde med restauratører, kommune og frivillige. Kolding har brug for en handleplan med konkrete initiativer så færre unge ender i et misbrug af stoffer,” siger hun.

Afklaringen kommer på baggrund af tre spørgsmål til Justitsminister Nick Hækkerup (S) omkring høj udbredelse af stoffer i nattelivet i Kolding. I sit skriftlige svar skriver ministeren blandt andet:

”Databeskyttelsesreglerne er som udgangspunkt ikke til hinder for at dele oplysninger mellem restauratører med det formål at skabe tryghed og sikkerhed i nattelivet f.eks. oplysninger om en karantæne.”

”Eksempelvis har domstolene med en ændring af straffeloven, der trådte i kraft den 1. juli 2021, fået mulighed for at idømme personer, der dømmes for overtrædelse af visse bestemmelser om personfarlig kriminalitet, herunder vold eller overtrædelse af våbenlovgivningen, et forbud mod at færdes og opholde sig i nattelivet. Politiet kan i den forbindelse videregive oplysninger (navn, billede og forbuddets tidsmæssige udstrækning) til restauratører om, hvilke personer der har fået meddelt et sådan opholdsforbud, når det er nødvendigt for håndhævelsen af forbuddet”.