Husholdningernes samlede nettoformue endte på 10.586 mia. kr. ved udgangen af 2020 svarende til 1,8 mio. kr. pr. dansker. Dette udgjorde et nyt højdepunkt for danskernes samlede formue fraregnet gæld. Stigningen i den samlede nettoformue var drevet af store kursstigninger på aktier og pensionsformuer, men også danskernes formue i fast ejendom bidrog til at øge nettoformuen. Dette skal ses i lyset af de kraftige kursfald på aktier og pensionsformuer i første kvartal 2020, da coronakrisen ramte aktiemarkederne og dansk økonomi.

Historisk høj opsparing i husholdningerne

Opsparingsandelen i husholdningerne mv. steg markant i løbet af 2020 og endte på 7,3 pct. for året som helhed, når der ikke korrigeres for ændringer i danskernes pensionskassereserver. Dette er det højeste niveau i statistikken, der starter i 1995. Adfærdsændringer som følge af COVID-19-pandemien og nedlukningen af samfundet påvirkede privatforbruget betydeligt gennem 2020, samtidig med at statslige støtteordninger som især lønkompensation holdt hånden under beskæftigelsen og husholdningernes indkomst. Husholdningernes disponible indkomst blev ekstraordinært reduceret af beskatningen af de udbetalte indefrosne feriepenge.

Rådighedsbeløbet reduceret af skat på udbetalte indefrosne feriepenge

Disponibel indkomst for husholdningerne mv. faldt med 3,7 pct. i fjerde kvartal. Imidlertid blev danskernes rådighedsbeløb i fjerde kvartal ekstraordinært reduceret med 17,8 mia. kr. på grund af indkomstbeskatningen af de indefrosne feriepenge, der kom til udbetaling dette kvartal. Udbetalingerne af de indefrosne feriepenge indgår ikke i den disponible indkomst i fjerde kvartal, idet feriepenge i nationalregnskabet tilgår husholdningerne, når de optjenes (læs mere under Særlige forhold). I nationalregnskabet skal udbetalingerne af de indefrosne feriepenge i fjerde kvartal derfor opfattes som midler, der flyttes fra en båndlagt opsparing til en konto, hvorfra der frit kan disponeres. Privatforbruget steg med 0,8 pct. i fjerde kvartal. Den aftagende fremgang skal ses i lyset af den delvise nedlukning i december, som efterfulgte den midlertidige genoplukning af samfundet i tredje kvartal.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer