Danskerne har stigende forventninger til erhvervslivet, når gælder ansvarlighed. Det gælder særligt i forhold til klima og miljø, at virksomhederne behandler medarbejdere ansvarligt, og at virksomhederne er rustet til fremtidige økonomiske kriser. Det viser en ny tillidsmåling fra PwC.

PwC har i samarbejde med Epinion lanceret Tillidsbarometer 2019, hvor ca. 1.500 danskere har svaret på spørgsmål om tillid til hinanden og til deres omverden. Barometeret viser, at danskernes tillid til erhvervslivet generelt er steget en smule, men at der er et stort potentiale for at øge tilliden yderligere, når det gælder om at handle ansvarligt i forhold til klima og miljø, i forhold til at behandle sine medarbejdere ansvarligt og i forhold til at være rustet til fremtidige økonomiske kriser.

Når man ser på danskernes vurdering af, hvor vigtige disse parametre er, ser vi således, at medarbejderansvarlighed er steget til indekstal 88 i 2019 fra indekstal 84 i 2018, klima- og miljøansvarlighed er steget til indekstal 80 i 2019 fra indekstal 76 i 2018, og økonomisk ansvarlighed er steget til indekstal 79 i 2019 fra 75 i 2018. Danskerne anser disse forhold for endnu vigtigere i 2019 end i 2018, og det er samtidig de tre emner, der er vigtigst for danskeres samlede tillid til erhvervslivet.

“Den økonomiske usikkerhed påvirker danskerne. Det forhold, at virksomhederne er rustet til fremtidige økonomiske kriser, bliver derfor stadigt vigtigere, da det jo i sidste ende kan koste arbejdspladser, hvis ikke virksomhederne er parate og kan stå imod en eventuel krise eller overgang mod lavkonjunktur, hvilket ifølge erhvervslederne kan blive realiteten inden for få år,” siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Han fortsætter:

“Tillidsbarometeret peger desuden på, at vi i øjeblikket er vidne til et paradigmeskifte i forhold til virksomhedernes rolle i samfundet, hvor det i stigende grad forventes, at virksomhederne tager et endnu større medansvar for klimaet og miljøet.”

Stort potentiale at indfri
Selvom Tillidsbarometeret viser, at danskerne har større tillid til, at virksomhederne handler ansvarligt på disse områder i forhold til sidste år, så er det samtidig  deres vurdering, at virksomhederne ikke helt gør tilstrækkeligt for at følge med vigtigheden af de samme områder. (Performance: Indekstal 69 i 2019 (2018: 66) for at behandle medarbejderne ansvarligt, indekstal 60 (2018: 58) for klima og miljø, indekstal 59 (2018: 54) for økonomisk ansvarlighed).

“Erhvervslivet kan øge danskernes tillid ved at gennemføre flere klima- og miljøtiltag, udvise større medarbejderansvarlighed og økonomisk ansvarlighed, da disse er i top fem over de største forskelle mellem, hvor vigtigt danskerne vurderer emnerne er, og hvor godt de mener, erhvervslivet klarer opgaven,” understreger Mogens Nørgaard Mogensen og henviser til, at der er et såkaldt ‘gap’ på hele 19-20 indekspoint på disse områder.

De to øvrige områder med de største ‘gap’, er hhv., ‘at danske virksomheder tager et ansvar for at støtte større samfundsforhold’, og ‘at de arbejder for et større formål end at tjene penge’. 

“I flere danske virksomheder er bæredygtighed allerede i dag med til at skabe vækst og langt fra en modsætning til at have en god forretning. Der er heller ingen tvivl om, at den globale handel fremover vil ændre karakter som følge af miljø- og klimatiltag, og derfor står langt de fleste virksomheder over for udfordringen med at transformere sin forretningsmodel og gøre sig klart, hvor man kan bidrage til en mere bæredygtig forretning,” fortsætter Mogens Nørgaard Mogensen.

I forhold til økonomisk ansvarlighed peger erhvervslederne også selv på, at der er plads til forbedringer. Således svarer relativt få erhvervsledere i PwC’s CXO Survey 2019, at de er rustet til en eventuel kommende krise. Det er således kun 18 %, der svarer, at de i høj grad er rustet til en kommende krise, og hver 10. virksomhed svarer, at konsekvensen af en krise kan være, at deres virksomhed må dreje nøglen om. 

“Vores CXO Survey viser, at der er store forskelle, når det gælder virksomhedernes robusthed i forhold til at kunne modstå en kommende krise. De erhvervsledere, der føler sig rustet til en kommende krise, peger bl.a. på, at de arbejder med fx tilpasning af omkostninger samt spredning af risiko samt mulighed for vækstskabelse på flere markeder, og det er vores vurdering, at flere og flere virksomheder nu øger tiltagene og eksekveringen indenfor disse områder ” afslutter Mogens Nørgaard Mogensen.


Om analysen
Analysen er foretaget af Epinion på vegne af PwC og er baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. Analysen er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af danskere mellem 18-80 år i perioden til 5. juli til 19. juli 2019. Tillidsbarometeret præsenterer resultater og udvikling i form af indeks og tillidstal. Alle indeks for et givent overordnet tillidsparameter er lavet på baggrund af gennemsnit af de underliggende parametre, der danner indekset. De konstruerede indeks benyttes således til at sammenligne hver enkelt parameter i indekset.

https://www.facebook.com/Garage-Burgerbar-601075593674149/