Danskerne er absolut ikke bange for at invitere kollegerne med hjem i privaten. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Epinion for Deloitte. Her siger 24 pct., at de ser nuværende kolleger privat, mens hele 38 pct. har en privat relation til tidligere kolleger. Omvendt er der næsten ingen, der lyst til at ’hænge ud’ med chefen.

– Det er positivt, at danskerne i så høj grad ser deres kolleger privat. For mange er jobbet jo et af livets vigtigste fællesskaber. Derfor er også dejligt, at de kollegiale relationer rækker ud over arbejdspladsen. Det styrker både engagementet og sammenholdet, siger ledelsesekspert i Deloitte, Kim Domdal.

Anderledes står det dog til, når det gælder forholdet til chefen. Kun 2 pct. af danskerne har en privat relation til deres nuværende chef, mens 6 pct. har åbnet døren for en tidligere af slagsen. Tallene overrasker ikke Kim Domdal:

– Det kan helt sikkert være problematisk at blande chefrelationer ind i privatlivet. Ikke blot er der et hierarkisk forhold, som man jo ikke kan overføre til fritiden. Samtidig ligger chefen typisk inde med fortrolige oplysninger, som han eller hun ikke kan videregive. Det gør det svært at have tætte relationer.

I fremtiden kan det dog blive nemmere at se chefen uden for arbejdet, mener Kim Domdal:

– I takt med at de mere traditionelle hierarkier nedbrydes, og organisationerne bliver fladere, bliver der mindre og mindre afstand mellem chef og medarbejder. Selvfølgelig har chefen stadig det overordnede ansvar, men der er mere samarbejde og mindre kontrol. Derfor må man forvente, at chefen bliver mere populær, også i fritiden.

Lokale forskelle

Selv om mange danskerne altså er glade for at være sammen med kollegerne, er der dog store lokale forskelle. Københavnerne er klart de mest sociale.

– I Hovedstaden er det næsten halvdelen, der holder kontakten med tidligere kolleger. I Jylland og på Fyn er det mindre end hver tredje. Det hænger muligvis sammen med, at der er flere store virksomheder i og omkring København, hvor et stærkt netværk er en naturlig del af det at gøre karriere, siger Kim Domdal.

På trods af, at det kan være gavnligt for karrieren at have mange relationer, er der en stor portion danskere, der blankt takker nej.

– I alt siger 42 pct. af danskerne, at de ikke har private relationer til hverken kolleger eller chefer, uanset om der er tale om nuværende eller tidligere af slagsen. Der er altså rigtig mange, der stadig vælger at holde arbejdsliv og privatliv adskilt. Det må man naturligvis respektere, siger Kim Domdal.

Undersøgelsen viser, at de 40- til 49-årige er den mest sociale aldersgruppe. Her er det hele 64 pct., der blander arbejdsrelationer ind i privatlivet.

 

Fakta:

  • 39 pct. af danske medarbejdere ser en eller flere tidligere kolleger privat
  • 25 pct. ser en eller flere nuværende kolleger privat
  • 6 pct. ser en tidligere leder privat
  • 2 pct. ser deres nuværende leder privat
  • 42 pct. ser hverken nuværende eller tidligere kolleger og ledere privat

Tallene er baseret på i alt 1165 interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover. Undersøgelsen er gennemført af Epinion for Deloitte.