Medicin, motion og sundere kost er vigtig for forebyggelse af livsfarlige følgesygdomme senere i livet for de næsten 300.000 danskere, som lider af type 2-diabetes. Ifølge de 193 praktiserende læger, som har deltaget i undersøgelsen, er de vigtigste udfordringer i behandlingen ikke at få patienterne til at tage den anbefalede medicin, men derimod at patienterne har svært ved at følge livsstilsændringerne. Det mener 8 ud af 10 praktiserende læger (83 %).

Det er svært med motivationen i Kolding 

Lægerne anbefaler livsstilsændringer sammen med den medicinske behandling bl.a. for at forebygge alvorlige og livsfarlige sygdomme som hjertekarsygdom, koldbrand og grå stær senere i livet.

Men 6 ud af 10 praktiserende læger (58 %) mener ikke, at patienten tager den forhøjede risiko for følgesygdomme alvorligt. Og de fleste patienter er godt selv klar over, at de burde gøre mere for at få det bedre. Det svarer 2 ud af 3 (64 %) af de 761 danskere med type 2-diabetes, som også har deltaget i undersøgelsen.

”Jeg mærker egentlig ikke til min diabetes i hverdagen, og jeg prøver at spise så sundt som muligt. Men det med at få dyrket daglig motion synes jeg, er rigtig svært. Det er faktisk et stort problem for mig, hvordan jeg skal få rørt mig nok. Her kunne jeg virkelig godt bruge noget mere vejledning, bl.a. fordi det heller ikke er alting, jeg kan med min krop, fordi jeg har slidgigt i knæene”, fortæller Yrsa Pedersen på 68 år fra Kolding, der har levet med type 2-diabetes i ca. 10 år.

Mærker ikke symptomerne 

De praktiserende læger i undersøgelsen oplever mange patienter, der som Yrsa ikke direkte mærker til deres diabetes i hverdagen. I undersøgelsen peger 3 ud af 4 praktiserende læger (73 pct.) nemlig på, at en af de hyppigste barrierer for at motivere patienterne til at følge behandlingen er de manglende symptomer, der betyder, at patienterne ikke føler sig syge.

”Mange type 2-diabetikere føler sig ikke syge, fordi de ikke oplever her-og-nu-symptomer. Det er en af årsagerne til, at det er så svært at ændre livsstil. Forebyggelse af fatale senkomplikationer forudsætter indtag af medicin men også en livsstil, hvor patienten er meget fysisk aktiv, eventuelt stopper med at ryge og spiser sundt. For at dette kan lykkes, skal den samlede indsats over for diabetespatienterne styrkes. Jeg kan derfor kun opfordre til, at praktiserende læger med hjælp fra kommunale tilbud øger indsatsen over danskere med type 2-diabetes ”, fortæller Annelli Sandbæk, Praktiserende læge og Professor ved Sektion for Almen Medicin, Aarhus Universitet.

På lokalt debatmøde i Vejle drøfter praktiserende læger i den kommende uge, hvordan patienter med type 2-diabetes bedre kan motiveres til at lave livsstilsændringer og forstå alvoren af deres sygdom.