Danske virksomheder bruger i meget lille grad muligheden for at rekruttere arbejdskraft fra andre EU-lande. Det viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Der er ellers 14,6 millioner arbejdsløse i EU.

Analysen viser, at danske virksomheder slår langt færre stillinger op i den fælleseuropæiske jobdatabase EURES end nabolandene. Mens danske virksomheder i øjeblikket har slået cirka 2.900 stillinger op, har både norske, svenske, finske, tyske og hollandske virksomheder slået langt flere stillinger op per 1.000 personer i de enkelte landes arbejdsstyrker.

For eksempel har danske virksomheder slået 1 stilling op per 1.000 personer i arbejdsstyrken, mens norske virksomheder har slået mere end 14 stillinger og svenske mere end 11 stillinger op per 1.000 personer i arbejdsstyrken.

– Tallene viser desværre, at de danske arbejdsgivere bør gøre sig mere umage i jagten på den arbejdskraft, som de siger, de i så høj grad mangler, siger cheføkonom Erik Bjørsted fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Det danske arbejdsmarked oplever for tiden et regulært jobboom. Beskæftigelsen er rekordhøj og ledighedskøerne svinder ind.

– Rekrutteringsprocessen er ikke så nem, som virksomhederne er vante til, men de er også nødt til at lede efter arbejdskraft andre steder, end de normalt gør. En anden mulighed er at kigge mod de mere end 100.000 ledige, der trods alt stadig er i Danmark. Det ville være godt for både deres egen og samfundets skyld, siger Erik Bjørsted.

– Det er desværre ikke første gang, at det viser sig, at arbejdsgiverne ikke gør sig umage nok. Tilbage i 2015, hvor arbejdsgiverne også klagede over mangel på arbejdskraft, viste det sig, at mange virksomheder slet ikke slog de ledige stillinger op i Jobnet, som er de arbejdsløses jobdatabase, siger Erik Bjørsted.