Det er et stort ansvar at være leder for et dansk museum. Museerne er garanten for, at vi bevarer, forsker i og formidler vores kulturarv. Museerne er samfundets fælles hukommelse og en kulturbærende institution. Det er jo et kolossalt stort ansvar at have, når man tænker over det, for helt lavpraktisk betyder det, at vi indsamler, registrerer og bevarer et meget stort antal genstande for tid og evighed. Danske museer har indsamlet og modtaget tusindvis af genstande de sidste 100-150 år.

(Foto: Karsten Merrald Sørensen)

Samlinger på et museum

På vores lokale museum, Museerne i Fredericia, har vi registreret mere end 23.000 genstandsnumre, som hver især beretter om sin plads i byens eller fredericianernes historie. Reelt set kan der dog godt ligge rigtig mange genstande på et genstandsnummer, så der er nærmere tale om minimum det dobbelte antal. Det er vidt forskellige typer genstande, som spænder lige fra en knappenål til en tobakslade, og alt derimellem. Desværre er det ikke alle genstande, der er lige godt beskrevet eller i lige god stand. Når vi skal bevare museumsgenstande for tid og evighed, er det altafgørende, at vi har gode beskrivelser af alle genstande. Ellers er de ikke bærer af en fortælling om 10, 20, 50 eller 100 år. Vi ville gerne bevare det hele, men lavpraktiske forhold som plads gør, at vi er nødt til at foretage faglige vurderinger af alle genstande. Derfor må vi desværre også af og til takke nej til genstande, når vi får dem tilbudt – vi har simpelthen ikke plads til at gemme alt. Tænk bare på, hvor mange genstande der findes i et almindeligt moderne hjem. Derfor skal de genstande vi bevarer på en eller anden måde fortælle noget unikt om enten Fredericias eller fredericianernes historie. Når vi så tager imod en genstand, så forpligter museet sig til gengæld også til at registrere og bevare den på bedst mulig måde, således at den på sigt kan være med til at skabe ny viden om byen og dens indbyggere og formidle denne viden ud til os alle om vores kulturarv og historie.

(Foto: Karsten Merrald Sørensen)

Bevaringsforhold

Museerne i Fredericia er et lokalt bymuseum. Dem er der en del af rundt omkring i Danmark, og som så mange andre har vi også haft dårlige magasinforhold til vores genstande. Sådan er det bare, men det kan der heldigvis gøres noget ved. Allerede i 2003 blev der opført et fællesmagasin for museerne i det gamle Vejle Amt, som siden er blevet udvidet flere gange. Her har vi del i Nordeuropas bedste forhold for bevaring af museumsgenstande – det er bare godt! Siden da har vi løbende flyttet genstande fra flere forskellige dårlige magasinforhold til fællesmagasinet, og vi er snart i mål med det. Det er også ekstremt vigtigt, at det bliver gjort. Det sidste dårlige magasin vi har, er i en gammel bygning, der oprindeligt er opført som trælast. Her har der været opmagasineret ca. 10.000 genstande siden 1980’erne. Desværre har det betydet, at der har udviklet sig skimmelsvamp inde i magasinet. Øv! Hvis ikke der blev gjort noget ved det, kunne vi lige så godt kassere alle genstandene med det samme – men det ville være katastrofalt for bevaringen af byens historie. Heldigvis kunne vi i 2017 søge penge hos Slots- og Kulturstyrelsen til en samlingsgennemgang af magasinet. Det har betydet, at museet har været i stand til at ansætte Christian, der sammen med museets museumsinspektør har gennemgået alle genstande og vurderet deres betydning og tilstand. Det er i bund og grund et fantastisk stykke arbejde, som har givet os en endnu bedre fornemmelse for museets samling. Efter vurderingen bliver genstandene renset for skimmel (det er derfor Christian er i heldragt med iltmaske), fotograferet, pakket ned og sendt på fjernmagasin under perfekte forhold, således at de på sigt kan formidle byens historie.

(Foto: Karsten Merrald Sørensen)

Et skatkammer for kulturhistorie

Når vores museumsgenstande kommer på fjernmagasinet, kommer de i selskab med genstande fra blandt andet Vejle, Kolding, Horsens og mange andre museers genstande. Magasinet er så godt, at der også kommer genstande fra blandt andet Christiansborg og Den Hirschsprungske Samling. Det er virkelig historiens vingesus, der breder sig, når man går blandt reolerne, hvor alt er sirligt ordnet, pakket og registreret. Det kan godt virke lidt smånørdet, men det er absolut vigtigt, at man er meget grundig og påpasselig, når man arbejder med museers samlinger. Altid skal man huske på, at det vi laver i dag skal kunne findes om 150 år. I forbindelse med vores fjernmagasin har Museerne i Fredericia desuden ejerskab i et konserveringscenter sammen med et stort antal museer i Jylland og på Fyn. Her arbejder konservatorerne med at sikre og bevare alle typer genstande.

(Foto: Karsten Merrald Sørensen)

Disse museale arbejdsopgaver er ofte skjult for offentligheden, men det har enormt stor vigtighed for os, hvis vi skal være i stand til at skabe ny viden og formidle den for alle – og det er enormt spændende at arbejde med.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer