Seks områder i Danmark driver især den maritime udvikling. I en ny analyse sætter Det Blå Danmark fokus på værdien af de maritime højborge. Formålet er at skabe politisk forståelse på alle niveauer af branchens store betydning – både lokalt og nationalt.

Det Blå Danmark – de danske rederier, shipping, maritime virksomheder og ikke mindst de danske havne – er en mastodont i dansk økonomi. I 2019 omsatte man for 412 milliarder kroner, og hver dag går mere end 60.000 mennesker på arbejde i det, man kaldet Det Blå Danmark. Tager man de afledte jobs med, er det hele 97.000 jobs, der er bundet op på det maritime. 

– Havne, skibe og maritime virksomheder er forudsætningen for, at vi i Danmark kan både komme af med vore varer til udlandet og modtage de varer, vi har brug for. Man er måske ikke så opmærksom på det, men Danmarks Maritime Højborge er ganske enkelt omdrejningspunkter for vores dagligliv, vækst og arbejdspladser, siger Tine Kirk, direktør, Danske Havne.

Omsætningen skabes især i seks områder i Danmark, som rummer hver deres speciale. Det sætter brancheorganisationen Danske Havne sammen med Danske Rederier, Danske Maritime og Danske Shipping- og Havnevirksomheder fokus på i den nye analyse, ’Maritime Højborge’, der netop er udkommet. 

Her fremhæves Aarhus, Nordjylland, Trekantområdet, Esbjerg, Hovedstaden og Fyn som særligt vigtige for Det Blå Danmark. Den maritime branche står dog også stærkt i andre områder af landet, og generelt betragtet går blandt andet den grønne omstilling i branchen i disse år utrolig stærkt. 

Hele branchen står sammen om at udvikle morgendagens løsninger, og cementere Danmark som en stærk søfartsnation, der på mange områder går forrest.

Det er blot oftest lidt overset. Men Danmark har været meget at være stolt af:

Esbjerg Havn er f.eks. verdens største vindhavn, og igen sidste år stod havnen for over halvdelen af al udskibning til europæiske havvindmølleparker. I Odense og Aalborg Havne har de verdensførende centre for test af havvindmølle-naceller og -vinger, og i landets største erhvervshavn, Aarhus Havn, håndterer man intet mindre end 65 procent af den danske containertrafik. Langt størstedelen af al dansk im- og eksport går via de danske havne. Til overflod er godstransport til søs langt mere klimavenligt end transport med fly eller på veje. De blå motorveje er langt at foretrække for de sorte, og udover at være mere klimavenligt afhjælper søtransport også trængslen på de danske veje.

Brancheorganisationen Danske Havne udgav tidligere i år rapporten ”Grønne erhvervshavne 2020”, den første i en række årsrapporter om den aktive, hands-on grønne omstilling i vore danske havne, hvor visionen er formuleret: ”Danske Havne skal være blandt de fremmeste i verden hvad angår bæredygtige løsninger. Vi er den grønne forbindelse mellem hav og vind.”