Socialdemokraten Lise Nielson kan ikke forstå, at Socialdemokratiet har tøvet, når det kommer til at hente danske børn hjem fra Syrien. I et interview med AVISEN udtrykker hun kritik af partiets linje. Man er forpligtet til at sige fra, hvis man har en anden holdning og har sat sig ind i sagen, siger hun blandt andet i et interview.

Debatten om de børn med dansk statsborgerskab, der opholder sig i Syrien er voldsom. Det socialdemokatiske byrådsmedlem fra Fredericia, Lise Nielson, deler ikke de synspunkter der kommer fra mange andre i Socialdemokratiet om børnene.

Ny aftale indgået i dag

Tidligere i dag landede Regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance en aftale, der formidler, at de er enige om, at situationen i lejrene er under fortsat forværring. Sikkerheden og sundhedsforholdene er dårlige, og der er omfattende mangel på basale ydelser, herunder medicin, sundhedsydelser og rent drikkevand. Denne udvikling rammer børnene, som i modsætning til deres forældre er uden skyld i deres aktuelle situation, særligt hårdt. Samtidig forøges radikaliseringsrisikoen, jo længere tid børnene opholder sig i lejrene.

I aftalen skriver partierne:

Der etableres derfor en hurtigtarbejdende tværministeriel ”Task Force Evakuering,” der senest den 15. maj 2021 skal have afdækket, om evakuering af de danske børn uden deres forældre på baggrund af en individuel vurdering vil kunne gennemføres på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og inden for rammerne af Danmarks konventionsmæssige forpligtelser, udarbejdet konkrete modeller herfor og taget relevante skridt til forberedelse af evakueringer. Målet med arbejdet er, at børn af danske forældre kan komme til Danmark hurtigst muligt.

Task forcen tilknyttes en referencegruppe med deltagelse af relevante danske humanitære organisationer, og task forcens forslag til modeller vil blive genstand for en offentlig høring.

Så snart resultatet af arbejdet i task forcen foreligger, vil regeringen tage initiativ til fornyede politiske konsultationer om den samlede håndtering af de danske børn i lejrene.

Parallelt med arbejdet i task forcen vil regeringen igangsætte tiltag, der på kortere sigt kan medvirke til at forbedre børnenes vanskelige vilkår i lejrene.

Den eksisterende myndighedsgruppe, som belyser konkrete, individuelle sager om eventuel medicinsk evakuering af børn, fortsætter sit arbejde parallelt med task forcen.

Regeringen vil sikre, at Folketinget modtager de nødvendige oplysninger til brug for stillingtagen til sagen. 

Voksne fremmedkrigere, der har tilsluttet sig en kamp imod vores demokratiske værdier om frihed og lighed, er uønskede i Danmark.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (A) udtalte ved samme lejlighed:

– Det er klart for enhver, at vi kommer fra forskellige udgangspunkter i den her sag. Men dét, vi alle har til fælles, på tværs af standpunkter ift. forældrene er, at vi gerne vil hjælpe børnene. Dét fælles ønske, er vi nu blevet enige om at udmønte i en række tiltag der kan hjælpe børnene både på kort og længere sigt.

Han blev suppleret af aftalepartierne:

– Vi har hele tiden sagt, at vi gerne vil se på at undersøge, hvordan vi kan hjælpe børnene, men vi vil under ingen omstændigheder hverken direkte eller indirekte have forældrene til Danmark, så der er ikke noget ændret for os, sagde Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen.

– Jeg er lettet over, at Danmark tager ansvar og begynder arbejdet for at hente sine egne børn hjem fra Syrien. Børn skal ikke vokse op bag pigtråd – de har ret til tryghed og sikkerhed. Intet barn skal betale for sine forældres forbrydelser, sagde SFs formand, Pia Olsen Dyhr, imens Radikale Venstres politiske leder Sofie Carsten Nielsen sagde:

– Nu tager vi første skridt mod at få de danske børn i syriske fangelejre hjem til Danmark. Vi er glade for, at det var muligt at rykke regeringen og at samle et bredt flertal om at finde veje til at få børnene hjem. Arbejdet med at forberede evakuering kan nu gå i gang. For børn er børn og det er uværdigt for Danmark ikke at handle på den umenneskelige situation, de befinder sig i. Det er også vigtigt for Danmarks sikkerhed, at vi får børnene på dansk jord. Ligesom det tjener vores sikkerhed bedst, at vi får mødrene til Danmark, hvor vi kan retsforfølge dem. Danske statsborgere er Danmarks ansvar. Derfor er det vigtigt med den individuelle vurdering af hver enkel familie. Vi vil holde regeringen fast på handling, og på at konventioner overholdes.

– Vi støtter en undersøgelse af, om nogle af børnene kan hjælpes efter en individuel vurdering. Forældrene har valgt Danmark fra, og deres billet til kalifatet var en enkeltbillet. Det er dog også vigtigt for os at understrege, at når task forcen kommer tilbage med dens vurderinger, skal den endelige beslutning om børnene være en politisk beslutning. Vi sætter også pris på, at regeringen har taget imod Konservatives forslag om at igangsætte iniativer, der kan forbedre forholdene for børnene i lejrene her og nu, sagde Naser Khader, der er rets- og udenrigsordfører for Det Konservative Folkeparti.

– Vi har som retssamfund en forpligtigelse til at hjælpe børnene, som i modsætning til deres forældre er uden skyld i deres triste situation. Liberal Alliance har derfor foreslået at hente børnene hjem uden mødrene, der hvor det er muligt. Jeg er tilfreds med at regeringen nu tager initiativ til dét, sluttede formand for Liberal Alliance Alex Vanopslagh.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
5 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer
Jesper
Jesper
03:34 - 31. marts 2021 03:34

Fatter ikke man overhoved snakker om at få dem hjem det er jo helt væk

Jesper
Jesper
07:15 - 31. marts 2021 07:15
Svar til  Jesper

Så er det fordi du ikke ved hvordan socialisme virker… ‘jeg’ skal have ‘en feel good’ følelse MIN mave, og dét betaler de andre skatteydere for helt automatisk.
For hvis de ikke betaler, så kommer der 2 mænd med pistoler og putter dem i fogedretten…

Brian Magnussen
Brian Magnussen
07:19 - 31. marts 2021 07:19
Svar til  Jesper

Jeg kan lugte en lunte der brænder. Danmark støtter menneskerettigheder i Kina og kritiserer Kinas tvang genopdragelse af Uighuerne. Samtidigt så omtales de forældre til de børn som terrorister, og deres børn der aldrig har lært andet end radikalisering som ofre der skal hentes til Danmark så de kan blive programmeret om.
Dette er selvfølgelig mod de børns vilje og har en lighed med Kinas politik, Men det er i orden når det bare er udført med Socialdemokratiets velsignelse. Mon de børn der jo på et tidspunkt bliver voksne så vælger at lægge sag an mod staten for overgreb og psykisk belastning ?? Det tror jeg da nok de gør hvis de kan tjene noget for opmærksomheden.
Alle børn i hele verden skal jo reddes på en eller anden måde, men adoption er ikke særligt effektivt. Giv da de der vil redde verden et hus hvor de der skal reddes de bor, Det er den der vil adoptere der burde flytte ned, ikke børn der skal tvinges herop

Jimmy Hansen
Jimmy Hansen
07:25 - 31. marts 2021 07:25

Bliver man automatisk et dansk barn , når man er født i Syrien af en iransk mor og en australsk far ? Hvis ja så fødes der tusinder af danske børn i udlandet hver dag.

Karen Møberg
Karen Møberg
14:21 - 31. marts 2021 14:21

Man må håbe, at Lise Nielson selv påtaget sig de forpligtigelser, som følger med, ved at hjemtage IS krigeres børn til Danmark. Forpligtigelserne omfatter alt forsørgelse fremadrettet samt diverse ydelser, der måtte komme. Eftersom dette parti endnu ikke har fået styr på dem, som de allerede har hentet til landet, burde de måske overveje, om det var den rigtig strategi, at få flere herop. Mon ikke danskerne i forvejen betaler rigeligt for det segment, som er kommet hertil på alle parameter, uden at ret mange af dem bidrager væsentlig til den fælles velfærd. Hvorfor er det så vigtig, at hjælpe disse børn i Syrien, hvoraf nogle slet ikke er dansker, når vore egne udsatte ikke kan få den nødvendige hjælp? Og politikerne kan være ganske sikker på, at uanset hvor de børn kommer til at bo, om det er i Syrien eller i Danmark, så vil de efter alt sandsynlighed blive IS krigere og kæmpe for et kalifat, for de er vokset op med det, og det ligger så dybt i dem.