Forside Fredericia Dansk Folkeparti: Velfærd og kultur skal løfte byen

Dansk Folkeparti: Velfærd og kultur skal løfte byen

DEL
Inger Nielsen, Kurt Halling og Susanne Eilersen til pressemøde om årets budget. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia Avisen.

Dansk Folkepartis byrådsgruppe afholdt i dag pressemøde på Mehldals Rådhus i Fredericia. Inger Nielsen, Susanne Eilersen og Kurt Halling. Fredericia Avisen bringer her elementer fra pressemødet. Hele Dansk Folkepartis oplæg kan læses her:

Dokumentation: DF’s budgetoplæg 2018

Susanne Eilersen indledte med at byde velkommen og fortalte:

”Det er et godt oplæg, Borgmesteren er kommet med. Vi kan godt lide ordet velfærdsbudget. Det fylder i godt vores hjerte. Velfærd frem for skattelettelser, går vi altid ind for. Vi vil dog komme med gode input. Kassebeholdningen skal være solid og stabil, men vi skal ikke lege bank. Vi skal bruge borgernes penge bedst muligt, og de skal også ud at arbejde. Vi har derfor lavet et budgetforslag, som vi har været oppe og tale med borgmesteren om. Vi havde en god drøftelse, hvor han så på vores forslag, og tager dem med til de andre partier.”

Kurt Halling fortsatte:

”Der er et par punkter, som vi har med, der ikke er med i borgmesterens forslag, det betyder ikke, at han ikke har haft det i tankerne, men vi har sat et par ting af, som er væsentlige for os, noget som har været der før, men som vi føler skal tilbage. F.eks. på kultur- og økologisiden.

Et andet sted er Sundhedshuset, der ligger meget opad borgmesteren. Det har byrådet taget til sig efter, at vi foreslog dog. Vi sagde sidst: Hvis vi skal indgå et forlig, så skal vi bruge hele sygehuset, som platform. Selvfølgelig er det ikke noget, vi på den lange bane har ejerskab på. Sundhedshuset er drivkraft på, at vi kan gøre noget rigtig interessant på området. Det kan blive dyrt for en kommune, hvis vi ikke gør noget.

Ny strategisk tækning af sundhed

”Vi træner sundhed på en helt anden måde. Vi lægger en platform i disse uger, hvor vi kan overlevere at tænke sundhed på nye måde. Mere i et strategisk udvalg, ikke en silotænkning. Projekter omkring sundhed fra 0-110 år – vi lever længere. Vi skal gå på tværs af alle udvalg. Alle udvalg skal tænke sundhed. Når man f.eks. laver cykelstier, hjælper det kun, hvis skole og forældre også fortæller om, hvordan man får børnene fra bagsædet og ud på stierne i stedet. Vi skal også gøre noget for børn der mistrives. Måske er pengene små, kosten og motionen udebliver, det skal vi gøre noget ved. Sundhed skal tænkes bredt”, fortalte Eilersen og fortsatte:

”Alle de stående udvalg har været til kaffemøder i sundhedsudvalget for bringe dette på dagsorden. Vi skal bryde den negative sundhedsprofil, som vi har haft i Fredericia. Vi har før talt om at gå tværs, men nu skal vi bryde med den negative profil via den løsning her. Sundhed er ikke kun broccoli og gulerødder, det er også mentalt. Hvis vores by løfter sig på det område, så kan det også give andre fordele. Vi vil derfor bruge 7 millioner på det innovative arbejde og på at komme i gang med Sundhedshuset.

Ønsker et erhvervskompetencecenter

Kurt Halling sagde efterfølgende:

Forhandlingen vil vise sig, hvor langt vi når. Det var lavet for de mennesker, som havde arbejdsmæssige problemer, som havde svært ved at komme ud direkte på arbejdsmarkedet i andre former, det tog man væk, så i dag er det igennem jobcentret, hvor man har de svageste borgere, som sammen med en mentor får nogle kontakter

2 timer om ugen. Det føler vi ikke er godt nok. De mennesker er stadigvæk ikke klar til at komme ud på en arbejdsplads efter vores mening. Det vil vi gerne gøre noget ved. Det må være rigtig at kigge på at komme tilbage til kompetencecentret, som i Inger Nielsens tid. Derudover kan man få de mennesker til at lave et stykke arbejde, komme op om morgenen, omgås andre mennesker, før de kommer ud og skal testes igen. Jeg har selv talt med dem flere gange. Der fik man bekræftet, hvor stor en virkning, det havde på dem, som brugte centret. De var glade for, at det gjorde en forskel i dagligdagen. Det vil vi gerne fylde ud igen. Bare vi får nogle enkelte med, så betyder det noget for både menneskene, men også for kommunekassen, når de kommer ud på arbejdsmarkedet igen.”

Inger Nielsen fortsatte:

”Hvis de mennesker var fit for fight, så var de helt sikkert i gang. Hvad er det, der skal til, for at få borgeren tilbage på arbejdsmarkedet. Det udelukker ikke, at man ikke kan arbejde. Mange borgere har store psykiske lidelser. Det kræver meget af virksomheden og mennesker. Det handler om at få et forløb for nogle af de mennesker, der har sygdomme, hvor man ikke bare kan komme ind i en virksomhed. Der er dem, der har brug for noget støtte før, de kommer i gang. Årsagen kan være, at der er ikke mulighed for at for at få afklaret borgerne. Det skal erhvervskompetencecentret bakke op om. Nogle hutler rundt på kontanthjælp, endda gennem forløb på 6-13 år. Jeg kender selv nogle, de bliver ikke bedre, trafikofre osv. Veterankoordinatorforslaget er vi derfor også med i, men vi har udvidet det til, at det ikke kun er krigsveteran, men også andre ofre.”

”Vi har et særskilt møde med borgmesteren på mandag om Jobcentret. Vi har gjort os tanker om at ansætte en fysio-ergoterapeut til funktionsafklaring, så der bliver ansat en, der kan afklare på en ens måde. Man har tidligere købt eksperthjælpen udefra, som nærmest har terroristeret borgerne i deres eget hjem”, sagde Eilersen supplerende,

Fredericia Teater i Kanalbyen

I 2016 var der afsat en toårig bevilling på en bæredygtighedsstrategi på, hvordan man lavede et kommende teater på FredericiaC-grunden.

”Det arbejde skal gøres færdig, sagde Kurt Halling og fortsatte: ”Vi har udviklet et teater på et internationalt niveau. Nu kan vi skabe et kulturcenter på FredericiaC. Vi har en opnået en international anerkendelse, f.eks. fra Disney. Vi har nogle dygtige mennesker, ikke bare lokalt, men også på internationalt niveau. Fredericia har taget det til sig. Andre teatre har spurgt Disney om at få dem til at spille ved dem, men det gør de ikke. De har Fredericia. Det er et cadeau, som vi skal bruge til at fortsætte den strategi. Her mangler der et beløb på 500.000 kr., for at gøre kortlæggelsen færdig. Det gælder specielt for innovationsdelen af denne. Jeg har selv været i USA, hvor jeg så en nyhedsudsendelse på mit hotelværelse. Pludselig var der fortælling om Disneys musicals i verden, herunder Aladdin i Fredericia. Det var da vildt.”

Flere pædagog skal ansættes i Folkeskolens indskoling

”Vi synes, at indskolingen skal opprioriteres med mulighed for at hjælpe de børn, som mistrives. Både med sundhed, ordblindhed og talblindehed. Børn i dag kræver anderledes opmærksomhed, end da jeg gik i skole, hvor vi stod i to rækker i skolegården. De skal være der i 10 år og videre til uddannelse. De basale færdigheder skal være i orden. Vi skal støtte lærerne og ansætte flere pædagoger. Vi har manglet det i indskolingen. Det er blevet lidt overset. Så vi er åbne for at sætte beløbet op. Minimum er to pædagoger til indskolingerne i hvert distrikt,” sagde Inger Nielsen.

Dansk Folkepartis fulde oplæg kan læses her:

”Velfærd for de mennesker, der har behov for velfærd. Men også at have nogle fyrtårne i byen. Vi skal ikke bare tale om dem, vi skal også støtte og bearbejde dem, så vi ikke bliver en ordinær kommune igen. Noget af den succes ved at skabe fyrtårne, giver ekstra penge i kassen til at gøre velfærden bedre i kommunen,” sagde Kurt Halling afslutningsvis.