Budgetlægningen er i fuld gang, og Dansk Folkeparti glæder sig allerede over fremskridt i forhandlingerne. Med sig har de en række spørgsmål og ønsker – blandt andet skal Sundhedshuset bygges færdigt.

Det kommer næppe bag på nogen, at Dansk Folkepartis Susanne Eilersen sammen med partifællen Inger Nielsen har Sundhedshuset med ind til budgetforhandlingerne. Susanne Eilersen har stået i spidsen for udviklingen af det sundhedshus, som nu mangler de sidste penge for at stå helt færdigt.

”Vi vil selvfølgelig prioritere penge til at afslutte det projekt vi har sat i gang. Det vil koste omkring 40 millioner kroner årligt frem til 2023, og det er penge vi skal tage ud fra anlægspuljen”, fortæller Susanne Eilersen og fortsætter:

”Sundhedshuset er ikke blot en god tryghed for vores egne borgere, der ikke længere skal udenbys med mindre det er mere alvorligt, men det er også et trækplaster for tilflyttere, at vi har en række sundhedstilbud samlet i Fredericia”.

På listen finder man også en række punkter til de ældre, en sag der også ligger naturligt for Eilersen og Nielsen.

”Vi skal tage os godt af vores ældre. Det er en kerneopgave, som vi i Dansk Folkeparti står helt fast på, at vi skal udføre med værdighed. Derfor går vi ind til forhandlingerne med skarpe linjer, blandt andet må og skal serviceniveaet på plejehjemmene ikke blive forringet. Vi ønsker omvendt at styrke normeringen, således at vores ældre får en bedre oplevelse”, forklarer Eilersen.

I denne del finder man også musikterapeuten, som i mulighedskataloget er foreslået sparet væk. Dette har medført en lang række høringssvar, og hos Dansk Folkeparti har man også her taget klar stilling: ”Musikterapeuten skal beholdes, og skal derfor tages ud af mulighedskataloget”.

På kulturområdet er der i mulighedskataloget også foreslået en række besparelser. Blandt andet står Teater Malstrøm til at skulle miste deres støtte – en prioritering som Dansk Folkeparti ikke er enige i. Det samme gør sig gældende for Den Kreative Skole og Depotgården, der, hvis det står til Dansk Folkeparti, skal beholde deres støtte.

http://bit.ly/rosalecture