Susanne Eilersen og Inger Nielsen (O) ser frem til budget2021. De ønsker blandt andet en ny skolestruktur, et nyt plejehjem og flere midler til revalidering. Politikerne ønsker samtidig en gennemgribende analyse af kommunens familieafdeling. Derudover er det vigtigt for de to politikere, at den gode økonomi i Fredericia Kommune kommer borgerne til gavn.

Dansk Folkeparti havde i dag inviteret til pressemøde på byens smukke Meldahls Rådhus i Herredets Tingstue. Her bød Viceborgmester Susanne Eilersen sammen med byrådsmedlem Inger Nielsen velkommen kl.10.00 med kaffe, vand og sprit til hænderne på bordet.

“Vi ser ind i et godt budget med en god kassebeholdning bagved. Det har både vores Borgmester og Økonomichef sagt. Det skal komme borgerne til gode nu, at vores økonomi er sund og god. Derudover lever vi en særlig tid, hvor Coronaen gør, at der er kommet andre ting i spil, som vi synes, vi skal tage med, fordi det er en god ide, og fordi der er et behov,” indledte Eilersen.

Første punkt på dagens pressemøde var ældre- og handicapområdet

“Det er en hjertesag for os, og særligt det at se anderledes på vores plejehjem og forfølge hjemligheden er vigtigt. Det er ikke bare blomster og hygge, det er generelt, at vi skal ændre tankegangen, så vi tænker anderledes,” sagde Susanne Eilersen og fortsatte:

“Det er beboernes hjem, det er os, der skal tilpasse os efter deres behov og ønsker. De skal ikke passe ind i en kasse, hvor de eksempelvis skal i seng på et givent tidspunkt. Det skal være meget mere fleksibelt. Vi skal også se på ledelseslagene – om vi har for mange mellemledere. I stedet for skal vi uddelegere opgaverne til de enkelte medarbejdere, så de selv kan træffe nogle beslutninger. Kort sagt er der behov for en turnaround på området.” 

Dansk Folkeparti ønsker også en ny Fredericia-Model, der skal vedtages med baggrund i samarbejde med Seniorrådet. I den forbindelse skal man se på, hvordan man genindfører klippekortordningen. Dansk Folkeparti afsætter 2 millioner kroner til dettte. 

“Vi skal se på, hvordan vi kan gøre det anderledes, og hvordan man gøre noget andet, end det man er visiteret til,” fortalte Eilersen, der også ønsker at buskørslen skal være billigere for de ældre. 

Susanne Eilersen ønsker, at man allerede nu får set på, hvordan man får et nyt plejehjem i Fredericia Kommune. (Foto: Fredericia AVISEN)

Nyt plejehjem til Fredericia

“Vi ønsker også et nyt plejehjem til byen. Vi ser ventelisterne eksploderer. Om fem år er vi over 150 flere ældre borgere i Fredericia over 80 år, derfor skal et nyt plejehjem skrives ind i en aftale nu,” sagde Viceborgmesteren.

Inger Nielsen fik ordet og fortalte først om rengøringen i kommunen.

“Det har virkelig været godt med den ekstra rengøring i vores kommune, som er opstået i forbindelse med COVID-19. Derfor vil vi afsætte 10-12 millioner kroner, der skal sørge for, at de 36 medarbejdere, der har gjort ekstra rent under Coronakrisen, kan fortsætte. Det har faktisk også en stor økonomisk værdi, idet sygefraværet blandt de ansatte er faldende. Rengøringen har fået et boost opad, og det skal vi beholde. Samtidig giver vi folk en løn for deres arbejde, hvilket er motiverende.”

Skolestrukturen skal ændres 

“Vi skal have afsat penge til at forfølge succes med teamsamarbejde og ikke mindst det forbygende arbejde, hvor skoler, lærere, pædagoger og psykologer samarbejder. Derudover skal vi have mindre klasser, vores nuværende skolestruktur halter, hvilket vi kan se blandt andet via trivselsmålingerne på vores skoler,” sagde Inger Nielsen og fortsatte:

“Vi ønsker en 0-9. klasseløsning, så vi skaber bedre skoler. Vi har prøvet den nuværende løsning nu med indskoling, mellemtrin og udskoling. Vi må konstatere, at det duer ikke.” 

“Det var en fejl, da man lavede indskoling og udskoling. Skolerne skal fortsætte til 9. klasse. Vi er over vores unge mennesker med det ene og det andet. Derudover er vi som politikere for langt fra, hvad der sker i skolerne. Der skal naturligvis være selvstyre på de enkelte skoler, men vi har behov for at komme tættere på. Vi ved også, at vi kunne udnytte eksempelvis pædagogernes kompetencer meget bedre end nu. Den sparring mellem de to fagligheder – lærernes og pædagogernes har vi ikke fået ordentligt i spil i Fredericia Kommune. Vi skal have en Folkeskole, der er så mangfoldig som muligt, men vigtigst af alt sørge for at børnene trives”, sagde Eilersen.

Og skal vi have en skole i Kanalbyen?

“Det er for tidligt at sige. Jacob Bjerregaard må komme med et oplæg. Så må vi tage stilling. Vi kan ikke sende alle kommunens børn til sådan en skole, og vi skal også se på, hvad det koster at renovere de andre skoler, men vi er naturligivs positive og lydhøre over for tanken, men vi har ikke taget stilling endeligt,” svarede de to poltikere. 

“Derudover vil en skole i Kanalbyen også kræve en omlægning af vores trafik. Jeg vil ikke sove trygt om natten, hvis jeg ved, at små skolebørn fra 2-4 klasse skal cykle til Kanalbyen. Det er altid vigtigt, hvordan vores små skolebørn kommer trygt til og fra skole,” tilføjede Eilersen.

Analyse af familieafdelingen

“Vi ønsker en gennemgribende undersøgelse af vores familieafdeling. Vi hører ting på udvalgsmøder om, hvor godt det går, men noget fungerer bare ikke, fordi vi hører også fra mange borgere, at systemet ikke er godt nok. Derfor ønsker vi en undersøgelse, så vi kan give vores borgere en bedre løsning,” sagde Inger Nielsen.” 

Dansk Folkeparti ønsker også at gøre alt for at bremse den stigende ledighed som følge af Coronakrisen.

“Vi ved allerede nu, at der er en stigende ledighed. Derfor ønsker vi at afsætte flere midler allerede nu. Konkret ønsker Dansk Folkeparti at afsætte syv millioner kroner over en to-årig periode til flere medarbejdere i Jobcentret. Vi skal have flere virksomhedskonsulenter ansat,” sagde Nielsen og fortsatte:

“Derudover har vi sparret meget på revalideringsområdet – også i min egen tid som udvalgsformand, det skal ende nu. Vi har et stort ønske om at bruge 3 millioner kroner mere til revalidering. Revalidering virker. Det er en kendsgerning, det viser alle rapporter. Vi har syltet det. Det skal ændres. “

“Vi ved også, at vores Jobcenter får travlt i takt med den stigende ledighed. Alle holder vejret i dag, hvor mange bliver fyret rundt omkring, fordi hjælpepakkerne fader ud. Vi skal sikre os, at vores medarbejdere ikke brænder sammen. Derfor skal vi have flere hænder. Vi tror ikke på, at Coronaen forsvinder hurtigt igen,” supplerede Susanne Eilersen. 

Herefter gennemgik Dansk Folkeparti sine ønske til sundhedsområdet. 

“Vi har behov for flere akutpladser med enkeltmandsstuer. Vi ved, at vi får flere borgere fra sygehusene og plejehjemmene. Derfor skal vi etablere 4-6 nye stuer. Det er ikke rimeligt, at folk ligger på dobbeltstuer. Vi skal huske, at det er meget syge mennesker. Det kan godt være, at det er forsvarligt sundhedsmæssigt, men på bagkant af Coronaen, så er det den rigtige vej at lave flere stuer – og gøre dem til enkeltmandsstuer,” sagde Eilersen. 

Dansk Folkeparti ønsker samtidig 25 millioner kroner til nye vinduer og klimaskærme på Sundhedshuset, men også 10 millioner til en cafe og 3 millioner kroner til 3 stks elevatorer. 

Et andet punkt, som har fyldt meget hos Dansk Folkeparti de senere år, er etableringen af et Fæstningscenter. 

“Med købet af Voss-grunden er tiden inde til, at vi tager næste step og laver en plan for et Fæstningscenter i Fredericia. Vi skal også finde investorer. Når vi taler turisme, så har vi en unik mulighed her. Vi arbejder allerede med, hvordan vi skal få folk til at komme til Fredericia og lægge deres penge, der vil et fæstningscenter om byens unikke historie være et fantastisk trækplaster. Vi har en fantastisk fortælling, og kan lave noget der ikke bare er et vandland eller Bon Bon Land. Hvis vi vil noget med turisme, så er det et godt sted at starte,” sagde Eilersen. 

Dansk Folkeparti ønsker et professionelt Fredericia Teater

“Vi ønsker at fastfryse de 11 millioner kroner i budget de næste tre år, så har vi en mulighed for at have et punkt at starte på. Vi afventer pt. den videre proces,” sagde Eilersen. Se også Eilersens kommentar til, at mange borgere ikke mener, at konkursen er afklaret endnu her

Inger Nielsen fortalte samtidig, at Dansk Folkeparti ønsker at Axeltorv laves til et nyt område med p-pladser og legeplads. 

“Det er et fantastisk område i byen, som desværre ligger dødt hen. Vi mangler samtidig p-pladser i byen, så det kan vi løse her. Vi ved også, at en af de p-pladser vi har i byen – ved Gasværksgrunden benyttes af privatskolens lærere fra 9-13, så det kan vi løse ved at lave ekstra pladser ved Axeltorv. Vi er nødt til at gøre noget for denne del af byen. Vi ved også, at Vendersgade er øde, det samme med Danmarksgade, så vi skal se på midtbyen igen og sætte penge af til at lave nye løsninger,” sagde Nielsen.

“Vi ved, at vi har mange ønsker, men vi har en god kassebeholdning, og de penge skal arbejde for borgerne og gøre gavn i stedet for. Jeg kan slutte af med at sige, at vi i stedet kan spare penge på konsulenter,” sagde Eilersen og sluttede:

“Vi har allerede fremlagt vores ønsker for borgmesteren, og vi ser frem til høringsfristen er ovre, så vi kan gå nogle gode runder og lande et godt budget til gavn for borgerne.” 

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer