Som led i opførelsen af en ny daginstitution i Ullerup Bæk i 2023, er der behov for at udpege en styregruppe og brugergruppe samt få frigjort 1 mio. kr. til udbuds- og projekteringsopgaver. Placeringen er endnu ikke lagt fast, men spekulationerne omkring placeringen i Madsby Enge har fået både Fredericia fF og beboere i området til tasterne. Dansk Folkeparti har ikke lagt sig fast på placering og ønsker en dialog.

Siden byrådsmødet mandag har der været travlhed i debatspalterne for både lokalpolitikere, fodboldfolk og borgere. Sagen er den, at der er foreslag om at placere børnehaven på en af Fredericia fFs græsplæner, og det finder klubben ikke for interessant, men hos Dansk Folkeparti ønsker man ro og høring af alle partner.

Susanne Eilersen og Inger Nielsen (O) ønsker at man tager det med ro og hører alle parter inden placering afgøres. Foto: AVISEN

– Vi har altså ikke vedtaget en placering endnu, det er korrekt, at der er nogle, der ønsker Madsby, men det er ikke noget, der er besluttet. Vi har kun besluttet at frigive økonomi til udbuds- og projektering, derudover en styregruppe og borgerbruppe, fortæller viceborgmester Susanne Eilersen (O) og bliver suppleret af hendes byrådskollega, Inger Nielsen:

– Vi havde måske hellere set Fuglsangområdet som en mulighed – ved de nye udstykninger på Vejlevej, men som Susanne siger, så er det ikke besluttet endnu. Der er lagt op til, at den måske skal placeres i Madsby, men vi har ikke taget stilling til noget endnu. Det kan ende med, at den placeres der, men vi ønsker, at alle parterne høres, før vi som byråd, tager endelig stilling endnu.

Om projektet

Byrådet har bevilget anlægsmidler til opførelse af en ny daginstitution i Ullerup Bæk distrikt. Den nye daginstitution skal erstatte en række ældre og ufleksible daginstitutioner i distriktet. Den nye daginstitution, der skal stå færdig 1. august 2023, skal have udpeget medlemmer til en styregruppe og en brugergruppe, så projektet kan igangsættes i forhold til de indledende opgaver, der skal føre frem til et udbud af byggeprojektet.

Det anbefales, at følgende indgår i henholdsvis styregruppen og brugergruppen:

1. Styregruppens medlemmer

Koncernchef for Skole, Dagtilbud og Fritid Magnus te Pas, leder af dagtilbud John Nyborg, distriktsinstitutionsleder Randi Bode, leder af Ejendomsafdelingen Jacob D. Degn Larsen samt en pædagogisk leder fra Ullerup Bæk. Ole Nørgård fra Ejendomsafdelingen er referent i styregruppen samt projektleder på projektet.

2. Brugergruppens medlemmer

Projektleder Ole Nørgård fra Ejendomsafdelingen, medlemmer af forældrerådet, leder af dagtilbud John Nyborg, distriktsinstitutionsleder Randi Bode, en pædagogisk leder fra Ullerup Bæk samt en arbejdsmiljørepræsentant. Politisk repræsentation afklares med udvalget.

Tids- og procesplan

Der er vedlagt en beskrivelse af tids- og procesplanen som bilag. Bilaget uddyber kort de enkelte faser i planerne.Der er i 2021 afsat 1 mio. kr. til de indledende opgaver, der forventes gennemført i år. Beløbet søges bevilget og frigjort til anvendelse i 2021 i henhold til nedenstående.

Beløb i mio.kr.TB 2021AnlægsbevillingFrigivelse
Ny daginstitution (XA-40084-1) 1,0001,000
I alt (- = kasseindlæg / + = kasseudlæg)   
0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
1 Kommentar
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer

Karsten Byrgesen
Karsten Byrgesen (@karstenbyrgesen)
21:43 - 5. marts 2021 21:43

Naturligvis skal der ikke inddrages jord fra rekreative områder, fodboldklubben eller markedspladsen ved Madsbyparken. Nye Borgerlige tabte debatten med en mod tyve om placeringen. Som det meget kort fremgår af artiklen havde jeg helst set en placering af en børnehave ude af Vejlevej omkring Bredstrupvej. Det ville tilgodese både Golfkvarteret, Stjernekvarteret, og nyudstykningerne i vestbyen, for ikke at tale om Korskærparken mm. Jeg opfattede placeringen som værende i krydset Lumbyesvej/Vejlevej. Vi får se….