Dansk Folkeparti havde tirsdag indkaldt til medlemsmøde omkring det kommende budget, selvom partiet endnu ikke kender de nye budgettal, men dette afholdt ikke medlemmerne fra at gå ind i en livlig diskussion.

Susanne Eilersen fremlagde budgettet for de fremmødte og sagde:

”Vi venter på den nye økonomiaftale mellem KL og regering, men Regeringen har åbenbart ikke travlt, så vi spiller med et par ubekendte makkere. og fortsatte:

“I Dansk Folkeparti vil vi fortsat have fokus på velfærden. Derfor har Økonomiudvalget bedt om et omprioriteringsbudget. Det vil sige, at for at vi kan få flere ansat i plejen, kan det blive nødvendigt at skære i budgetterne på andre områder ”

Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia AVISEN

En tilhører ville vide, om vi får nok for de penge vi betaler i skat og om lederne er dygtige nok. Til det svarede Inger Nielsen.

”Det er noget af det, vi vil se på. Det er muligt, at vores struktur ikke er den rigtige i toppen.”

Jobcentret var et af de store emner for debatten med fokus på om, vi er der for de rigtige borgere.

”Vi er enige om, at der mangler personale på Jobcenteret, de har alt for mange sager,” fortæller Inger Nielsen

Derudover blev der debatteret emner som: Springvand.

En ville gerne vide, hvorfor byrådet nedprioriterer sine egne borger, eksempelvis er der gang i springvandene, når et krydstogtsskib anløber Fredericia, men ikke til daglig. Derudover gik snakken på, nedlæggelse af gartneriet og de manglende blomster på indfaldsveje, wi-fi i hele byen, landstrøm ved havnen og Fredericia er andet end indenfor Voldene og meget andet.

Som afslutning sagde Inger Nielsen:

”Vi vil tage alt det med, vi har drøftet her i aften – og håbe på, at økonomien ser lidt bedre ud, når kommuneaftalen er forhandlet på plads, end da vi indkaldte til dette møde. ”

Susanne Eilersen sagde:

”Vi i Dansk Folkeparti vil sikre velfærden. Vi vil også have fokus på skoleområdet, hvor vi vil se på om, der skal tilføres flere penge til området. Og om det er den rigtige måde vores skoler ledes på”

Der blev nedsat en politisk gruppe, der har til opgave at se på nogle af de forslag og til at komme med forslag til byrådsgruppen.

http://www.fretri.dk/