I et indlæg forleden om kommende mobilmaster og 5G-net i Fredericia stilles spørgsmålsmålstegn ved, om borgerne skal være bange for stråler.

I den forbindelse er det værd at læse Sundhedsstyrelsens vurdering. Styrelsen skriver på sin hjemmeside:

”Helt overordnet er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ikke er grund til at være bekymret for, at der skulle være en sundhedsrisiko forbundet med 5G.”

Alternativt kan borgerne gå ind på Kræftens Bekæmpelse hjemmeside og læse følgende om 5G:

”EU, WHO og andre, som har nedsat ekspertpaneler, der repræsenterer medicin, biologi og fysik bredt, har gennemgået litteraturen på området, og de har på nuværende tidspunkt ikke fundet indikationer på, at stråling fra mobilmaster (inden for de etablerede grænseværdier) er forbundet med kræftrisiko hos mennesker.”

Der er altså ikke umiddelbart nogen risiko forbundet med mobilmaster eller 5G. Derfor mener vi i Dansk Erhverv også, at det er fornuftigt at omfavne de mange, positive muligheder, mobilteknologi og 5G bringer med sig i et digitalt samfund.

Skal du med? Klik her:
https://www.6juli.dk/