Jyderne er suveræne til at give virksomhederne den service og de rammer, der skal til for at få dem til at blomstre. I Dansk Byggeris årlige analyse af landets 98 kommuners erhvervsvenlighed er top ti totalt domineret af midt- og vestjyske og syd- og sønderjyske kommuner. Med Billund i toppen skarpt forfulgt af Thisted, Holstebro og Skive kommuner. Fredericia går to pladser tilbage.

Se Fredericias tal her

– Billund er en mønsterkommune at drive virksomhed i. Her lytter man til de ønsker og ideer, virksomhederne har. Der bliver holdt igen med afgifter for erhvervslivet og sagsbehandlingen af byggesager er gratis. Alt sammen noget som andre kommuner bør lære af, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

Se undersøgelsen her

Analysen viser, at kommunerne samlet set er blevet mere erhvervsvenlige, og det uanset om borgmesteren og flertallet i kommunalbestyrelsen er rødt eller blåt.

– Vi har lige været igennem en valgkamp, hvor politikerne strøede om sig med løfter om mere velfærd. Skal der være råd til det og samtidig også til de klimainvesteringer, der er centrale i forhandlingerne om en ny regering, så kræver det velfungerende virksomheder, der kan klare sig i konkurrencen, vokse og skabe arbejdspladser. Og her er kommunerne helt centrale. En effektiv og hurtig sagsbehandling, rimelige skatter og afgifter og en gennemskuelig og veltilrettelagt udbudspolitik er blot få eksempler på en god kommunal erhvervspolitik, der skaber arbejdspladser og skatteindtægter, siger Lars Storr-Hansen.

København overrasker

Fredensborg Kommune er årets højdespringer, men Københavns Kommune er en af de kommuner, der overrasker mest. Med et stort hop frem på listen og en placering som nummer 52 opnår København den bedste placering i de otte år, Dansk Byggeri har lavet erhvervsvenlighedsanalysen. Og kommunen er ikke kommet sovende til fremgangen.

– København har fået langt flere langtidsledige og nye ledige i arbejde, de kommunale udbud er sat i system, og det er blevet gratis at få behandlet en byggetilladelse. Initiativer, der slår igennem på placeringen, siger adm. direktør i Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen.

Men hovedstadskommunerne skuffer

Til gengæld er Aarhus Kommune, der tidligere har ligget i den bedste halvdel, røget ned ad ranglisten til en 74. plads. Og geografisk er det især kommuner i hovedstadsområdet og Nordjylland, der fylder godt op i bunden, dog med markante undtagelser som Thisted på en anden plads og Ballerup som en af årets højdespringere.

– Det er trist at se, at kommunerne omkring København ikke gør mere for at skabe optimale vilkår for deres virksomheder. På grund af den demografiske udvikling etablerer mange virksomheder sig i omegnskommunerne. Men det er uholdbart, hvis det bliver en sovepude for især vestegnskommunerne. De burde tage på besøg i de midt- og vestjyske kommuner og få inspiration til, hvordan man skaber de bedste rammer for det lokale erhvervsliv, siger Lars Storr-Hansen.

Om undersøgelsen

Rangeringen af de mest erhvervsvenlige kommuner er lavet ved at sammenligne de 23 forskellige parametre om de enkelte kommuner. Parametrene siger alle noget om, hvordan det er drive virksomhed i den enkelte kommune. Ikke alle parametre vægter lige tungt i beregningen af erhvervsklimaet. Dansk Byggeris medlemmer har vægtet den indbyrdes vigtighed af de enkelte parametre. 

Data, som er anvendt i analysen, stammer primært fra officielle datakilder som Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriet samt de kommunale regnskaber. Derudover indhentes en del af oplys-ningerne fra kommunerne selv via deres hjemmesider. De datakilder, som ikke er tilgængelige via officielle registre, indsamles via et spørgeskema, som sendes til landets kommunaldirektører.

http://bit.ly/sofielindelecture