Af: Karsten Byrgesen, Nye Borgerlige. Byrådsmedlem i Fredericia. Gothersgade 20.

Nye Borgerlige vil ikke tage Ankestyrelsens rapport om ankestatistik for Fredericia Kommune til efterretning. Vi vil meget mere end det. Som den eneste af 21 byrådsmedlemmer har jeg – Nye Borgerlige – sagt meget klart fra overfor den anbefaling som hele seks kommunale forvaltningsgrene og udvalg har givet Byrådet. Med undtagelse af Nye Borgerlige tog alle byrådspartierne sagen til efterretning på Byrådsmødet d. 5. oktober 2020.

Sagen drejer sig om en opgjort ankestatistik på social-, børne,- og voksenhandicapområdet. På socialområdet generelt har der i 2019 været rejst 57 ankesager. Men hvor stort er ”mørketallet” – altså antallet af mulige ankesager, hvor borgeren ikke har haft kræfter og overskud til at kæmpe mod ”systemet”. Sikkert stort hvilket kun gør det hele meget værre. Hertil kommer ventetiden på sagsbehandlingen som en uendelig og skadende stressfaktor der rammer hele familier.

Fakta er, at Ankestyrelsen har givet borgeren helt eller delvist medhold i 44% af sagerne.  Omgørelsessagerne fra Ankestyrelsen er dermed steget med 51% i forhold til 2018. Det er mildt sagt ikke godt. Fredericia kommunes forvaltning mener, at ”Fredericia Kommune ligger på et fornuftigt niveau”. Men hvor fornuftigt er det i virkeligheden at Fredericia tegner sig for 3% af samtlige ankesager i Danmark i 2019 selvom vi kun er 1% af den samlede befolkning. Vi har med andre ord tre gange så mange sager som gennemsnittet.

I Nye Borgerlige mener vi, at alle danskere fortjener et værdigt liv. Det gælder også dem der er født med et handicap, eller har fået stillet en diagnose og det gælder medborgere på aflastning, hvor Fredericianske institutioner for tiden trækker skræmmende overskrifter.

På børnehandicapområdet er tallet skræmmende. I hele 91% af ankesagerne har borgeren fået helt eller delvis medhold. Det fik håret til at rejse sig på mine arme og jeg læste rapporten igennem tre gange. Lige lidt hjalp det. Jeg sad med kendsgerningerne. Jeg blev som byrådspolitiker anbefalet at tage dette til efterretning. Aldrig i livet tænkte jeg! At tage til ”efterretning” er for mig et træk på skulderen. Jeg ønskede og ønsker fortsat, at borgerne som udgangspunkt skal mødes med en beklagelse. Dernæst bør afdelingerne for Familie og børnesundhed samt social og beskæftigelsesforvaltningen iværksætte en intern kritisk gennemgang af anvendte procedurer med henblik på at sikre en fair og redelig behandling af borgerne. Kommunen og Ankestyrelsen forvalter i forhold til samme regelsæt så det peger desværre på den lokale forvaltningspraksis.

Socialdemokratiet havde svært ved at se problemet og mente bare det drejer sig om forældre der ikke får nok søvn og/eller tilstrækkelig kompensation. Det blev udlagt som småting. Hvis det så endelig var bagateller, hvorfor lader Forvaltningen så sagen gå i ankestyrelsen og taber den.

Jeg hæfter mig alene ved, at der er et meget stort antal borgere, der udsættes for afgørelser og en sagsbehandling som ikke er i overensstemmelse med gældende lov og regel grundlag.

For Nye Borgerlige er det ikke godt nok.

Følg
Notikation om
guest
3 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer
JJPedersen
JJPedersen
3 måneder siden

Kære Karsten Byrgesen, hvorfor “taler” du hele tiden om danskere? Du påstår, at NB er for alle i Danmark. Hvordan hænger det lige sammen?

JJPedersen
JJPedersen
3 måneder siden

Det kan vække til megen undren, du har siddet i kommunalbestyrelsen først som DF’er så alene og nu NB. Hvorfor har du ikke arbejdet med disse problemer i kommunalbestyrelsen? Er det kun fordi du skal promovere dig selv og NB nu, der kun er et års tid til valg. Desuden er du i dette læserbrev illoyal overfor dine kommunalbestyrelseskollegaer.

Karen Møberg
Karen Møberg
2 måneder siden

Som frivillig bisidder igennem 12 år i Fredericia Kommune med hjælp fra professionelle på lovgivningen, som i øvrigt har gjort politikerne, embedsmændene og flere borgmestre opmærksom på, at noget var rivende galt i Familieafdelingen, så har man fra alle side valgt ikke at reagere på hverken hjælp eller rådgivning, men blot køre videre i samme spor og tilmed instrueret nye sagsbehandlere i samme useriøs og beskidt sagsbehandling. Når en familie kom og bad om hjælp, så mente man i Familieafdelingen ikke, at det var barnet, som havde brug for hjælp, men i stedet valgte man at sygeliggøre forældrene, som årsagen til deres barns problemer, så hjælpen til familierne kunne jo være blot at fjerne barnet, så forsvandt problemerne nok, men sådan hænger tingene jo ikke sammen. Jacob Bjerregaard har været til møde med forældre, som har fortalt om deres behandling og oplevelse af kommunen, hvor de professionelle på lovgivningen og jeg var til stede, men heller ikke det har påvirket eller forandret noget. Der er i Familieafdeling med tiden udviklet en dårlig arbejdsmiljø og klima, som gør det ubehageligt at komme der som borger. Familieafdelingen bør have en uvildig undersøgelse, så der kan blive ryddet op og de mange fejl blive fjernet.