Den 1. marts 2017 var ikke en helt almindelig første skoledag på Politiskolen. Skolen har studiestart for politistuderende ca. fire gange årligt, men i dag startede de allerførste politikadetstuderende i dansk politihistorie. 5 kvinder og 50 mænd var samlet i Politiskolens gymnastiksal, hvor de blev budt velkommen af både justitsminister Søren Pape, rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg og Politiskolens leder, politiinspektør Erik Johansen. Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

“Politikadetterne er utrolig vigtige for vores politi og for vores samfund. Politiet får med politikadetterne en ny gruppe kolleger, der giver politiet et samlet boost. Det er vigtigt og styrker forhåbentlig den samlede korpsånd. For også i fremtiden vil politiet være ét korps, et enhedspoliti. Danmark har et af verdens bedste politikorps, og skal det fortsat være sådan fremover, skal vi være flere hænder i politiet om at løse opgaverne. Vi har simpelthen brug for flere dygtige medarbejdere,” siger justitsminister Søren Pape.

Brug for et politikorps med forskellige kompetencer
“Tillykke med optagelsen på kadetuddannelsen. I er det første hold, og det giver et særligt ansvar. Jeg er sikker på, at I kan løfte opgaven. Vi har brug for et politikorps med forskellige kompetencer, hvis vi skal kunne håndtere de mange nye udfordringer. Jeg er stolt over at kunne byde jer velkommen til et dygtigt politikorps. Og I bør være stolte over at blive en del af det,” siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

To tredjedele af de nye studerende kommer fra Østdanmark, mens en tredjedel kommer fra Vestdanmark. 74,5 % har en gymnasial uddannelse bag sig, 16 % har en erhvervsuddannelse, mens 7 % har 9. klasse som højeste uddannelsesniveau. Gennemsnitsalderen er 23,7 år.

Ud over den formelle velkomst fik de politikadetstuderende en rundvisning på Politiskolen og introduktion til uddannelsen. De 55 politikadetstuderende blev delt op i tre klasser, hvor de også mødte deres klasselærere og klassekammerater for første gang. Der var forventning i luften fra alle sider.

Klar til tjeneste om seks måneder
“I morgen er det alvor. De politikadetstuderende skal gennemføre et nøje tilrettelagt uddannelsesforløb, før de kan kalde sig politikadetter. I løbet af de næste seks måneder vil de blive uddannet i grænse- og udlændingekontrol, bevogtningsopgaver, transport af frihedsberøvede og bistand ved udsendelsessager,” fortæller politiinspektør Erik Johansen, der er leder af Politiskolen.

De første politikadetter forventes at være færdiguddannede i september 2017.

I finanslovsaftalen planlægges der efter et optag på 345 politikadetstuderende, som alle skal være færdiguddannede den 1. september 2018. Næste ansøgningsfrister til politikadetuddannelsen er den 3. april 2017 og den 26. maj 2017 med studiestart kort tid efter.

Læs mere på www.politikadet.dk.