Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tog tirsdag de første skridt i arbejdet med at fremme en sammenhængende, lokalt forankret og effektiv erhvervsfremmeindsats med udgangspunkt i virksomhedernes behov. Digitalisering og dataanvendelse bliver her afgørende løftestænger.

Digitalisering er en vigtig drivkraft for produktivitet og vækst. Bestyrelsen har derfor besluttet at afsætte op til 50 mio. kr. til en indsats, der sætter yderligere fart i virksomhedernes digitale investeringer og omstilling. Indsatsen skal løfte virksomheder i hele landet, men tage højde for regionale forskelle.

Bestyrelsen vil samtidig arbejde for et erhvervsfremmesystem, hvor øget digitalisering styrker service, kvalitet og effektivitet – og hvor data anvendes til at afdække virksomhedernes udfordringer og behov samt danner baggrund for prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

Jakob Riis, formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:

“Digitalisering er i den grad et område, der kan styrke danske virksomheders produktivitet og konkurrenceevne. Når vi ser på digitalisering, viser det sig nemlig, at arbejdsproduktiviteten blandt de mest digitale virksomheder i gennemsnit er ca. 20 pct. højere end i de mindst digitale virksomheder. Derfor er det vigtigt at ruste danske virksomheder til den globale konkurrence ved styrke deres investeringer i ny teknologi og digitalisering.”

Udover digitalisering har bestyrelsen besluttet at udmønte midler til indsatser, der skal understøtte SMV’ers afklaring og håndtering af de potentielle konsekvenser ved Brexit, fremme konsolideringen af klynger samt styrke lokal og tværgående turismeudvikling.

Bredt samarbejde om fremtidens erhvervsfremmestrategi 

Bestyrelsens første initiativer lanceres med afsæt i den midlertidige Strategi for decentral erhvervsfremme 2019, der netop er offentliggjort. For at holde momentum har bestyrelsen samtidig besluttet, at processen med at udforme strategien, der skal gælde fra 2020, igangsættes allerede nu. Ifølge bestyrelsesformand Jakob Riis vil det ske gennem en bred inddragelse af aktører fra hele landet, herunder blandt andet erhvervshusene.

Formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Jakob Riis:

“Det er helt afgørende, at den kommende strategi bliver til i et bredt samarbejde mellem bestyrelsen og en lang række forskellige aktører. På den måde sikrer vi, at strategien afspejler den virkelighed, virksomhederne befinder sig i – uanset deres størrelse og placering i landet.”

Fakta om digitaliseringsindsatsen

  • Initiativet er landsdækkende og er målrettet små og mellemstore virksomheder
  • Der er afsat op til 50 mio. kr. til initiativet, som forventes at køre i 3 år
  • Du kan læse mere om digitaliseringsindsatsen og de andre indsatser, der er på vej, på Danmarks Erhvervsfremmebestyreles hjemmeside: https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/
https://www.facebook.com/mrhoejer/