Mangel på faglærte og medarbejdere med digitale kompetencer lægger en dæmper på konkurrencekraften og fremgangen i mange danske virksomheder. Derfor afsætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu 80 mio. kr. til to indsatser, der skal styrke udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. EU’s Socialfond medfinansierer indsatserne.

Danske virksomheder oplever i stigende grad udfordringer, når de skal rekruttere nye medarbejdere. Øget digitalisering betyder, at virksomhederne efterspørger flere medarbejdere med naturvidenskabelige kompetencer – de såkaldte STEM-kompetencer. Samtidig stiller den digitale og teknologiske udvikling på arbejdsmarkedet fortløbende nye krav til medarbejdernes kompetencer. Analyser peger på, at jo lavere uddannelsesniveau et job kræver, jo større er sandsynligheden for, at netop det job bliver automatiseret.

Det er særligt de små og mellemstore virksomheder, som må gå forgæves i jagten på de rigtige medarbejdere. Derfor afsætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i alt 80 mio. kr. til at styrke udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. De 80 mio. kr., som fordeles på to indsatser, er målrettet både unge og voksne samt ledige og beskæftigede, der ønsker at gennemføre en ny uddannelse.

Formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Jakob Riis:

Den hastige udvikling inden for teknologi, automatisering og digitalisering udfordrer virksomhederne, der i stigende omfang efterspørger digitale og tekniske kompetencer. Hvis danske virksomheder fortsat skal kunne konkurrere, er vi nødt til at hæve uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken og fokusere på løbende efteruddannelse for både unge og voksne. Det er helt afgørende, at kompetencerne i arbejdsstyrken harmonerer med virksomhedernes behov.”

To indsatser

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsætter i alt 80 mio. kr. til at styrke kvalificeret arbejdskraft via erhvervs- og videregående uddannelser. Midlerne er fordelt på to selvstændige indsatser, som begge er finansieret af midler fra EU’s Socialfond og decentrale erhvervsfremmemidler:

1) En indsats målrettet unge, der øger søgning til og gennemførsel af erhvervsuddannelserne. Der er afsat 50 mio. kr. til denne indsats.

2) En indsats, der skal bidrage til, at ansatte i virksomheder og ledige får løftet deres formelle uddannelsesniveau. Der er afsat 30 mio. kr. til denne indsats.

Begge indsatser ligger inden for rammerne af Strategi for decentral erhvervsfremme 2019 og tilrettelægges, så de tager højde for virksomhedernes behov og udfordringer.

Fakta

Information, elektronisk ansøgningsskema og praktiske informationer vedrørende indsatserne findes her:

Indsats 1: Flere unge i erhvervsuddannelse: https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/flere-unge-i-erhvervsuddannelse

Indsats 2: Erhvervsfaglig uddannelse (voksne) og videregående uddannelser: https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/erhvervsfaglig-uddannelse-voksne-og-videregaaende-uddannelser

https://fairbillet.dkd/t246/J%C3%B8rgen%20Leth%20-%20Mine%20Helte
Skal du opleve legenden i Fredericia? Så klik her