Suspendering af kommercielle fly, grænselukninger og sikkerhedssituationen i Afghanistan har haft alvorligekonsekvenser for tilførslen af humanitære forsyninger. Der er akut behov for en ny og omfattende humanitær luftbro, herunder også i lyset af de stigende humanitære behov og den kommende vintersæson.

Udviklingsminister, Flemming Møller Mortensen, udtaler: 

– Den humanitære situation i Afghanistan er dybt bekymrende. FN og humanitære aktører har meldt klart ud, at de fastholder deres tilstedeværelse og indsatser i landet. Talibans magtovertagelse har drastisk ændret situationen og også skabt usikkerhed omkring vilkårene for nødhjælp. Med det danske bidrag til FN’s luftbro er Danmark med til at sikre humanitær adgang og forbedre sikkerheden for de mange dedikerede nødhjælpsarbejdere i Afghanistan. Det er utroligt vigtigt for mig, at vi kan hjælpe med at få hjælpen ud til mennesker i nød


David Beasley, WFP Eksekutivdirektør, udtaler:

– Handling redder liv. Og Danmark har i dag vist vejen, da det som det første land trådte til for at hjælpe World Food Programme med at optrappe den humanitære passagerluftservice samt etablere en international luftbro til Afghanistan. Det danske bidrag vil støtte hele det humanitære samfund og gøre det muligt for omkring 160 humanitære organisationer at fortsætte deres livreddende arbejde på tværs af Afghanistan ved at transportere nødhjælpsarbejdere og levere akut nødhjælp der, hvor der er mest brug for det. Tak, Danmark, for at hjælpe os med at give håb til millioner af afghanske familier på dette kritiske tidspunkt.

Langt størstedelen af den afghanske befolkning – ca. 39 millioner af mennesker – er stadig i Afghanistan og har brug for hjælp fra det internationale samfund. Det nye humanitære bidrag skal sikre forsyninger og nødhjælpsarbejderes adgang til Afghanistan. Med bidraget vil Danmark finansiere 10 procent af appellen – med opfordring til andre lande om at følge hurtigt efter.

– FN’s Fødevareprogram løfter en vigtig opgave med flyvningen for hele systemet. Det skal vi bidrage til og dermed støtte opretholdelsen af de livreddende humanitære indsatser gennem FN, NGO’er og internationale organisationer.

Baggrund: 

WFP driver det humanitære flyveselskab UNHAS (UN Humanitarian Air Service), der betjener hele det humanitære system og transporterer nødhjælpsmedarbejdere til 15 destinationer i Afghanistan. UNHAS gennemfører også medicinske evakueringer af nødhjælpsarbejdere.  Den 30. augustudsendte FN’s Fødevareprogram en akutappel på 30 millioner USD (189 millioner kr.) til fortsatte flyveoperationer og etablering af en international humanitær luftbro til Afghanistan. 

De 20 mio. kr. til luftbroen kommer oven i de 100 mio. kr., som Udviklingsministeren annoncerede d. 17. august til FN’s flygtningeorganisation, UNHCR, FN’s humanitære landefond og den Internationale Røde Kors Komité, ICRC. I alt har Danmark indtil nu i 2021 har bevilget 260 mio. kr. i humanitær støtte til Afghanistan-krisen. 

Den humanitære situation i Afghanistan er dybt bekymrende. Allerede inden Talibans magtovertagelse havde næsten halvdelen af befolkningen behov for humanitær hjælp (18,4 millioner mennesker) som konsekvens af de negative konsekvenser forbundet med tørke, Covid-19 pandemien, intern fordrivelse og konflikt. Den humanitære situation, herunder fødevareusikkerhed,forventes forværret i den kommende tid, og der er akut behov for at starte forberedelserne frem mod den hårde vinter.