Forside Danmark Danmark skal have færre og stærkere erhvervsklynger

Danmark skal have færre og stærkere erhvervsklynger

DEL

Seks nye projekter, der bidrager til konsolidering af antallet af klynger, modtager nu midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Konsolideringen af klyngelandskabet skal sikre færre overlap og større kvalitet for de deltagende virksomheder.

Som led i erhvervsfremmereformen skal antallet af offentligt finansierede erhvervsklynger reduceres og gøres landsdækkende og tilgængelige for virksomheder i hele landet.

Danmark Erhvervsfremmebestyrelse besluttede i marts 2019 at oprette en pulje på 35 mio. kr. Puljen skal understøtte frivillige konsolideringsprocesser mellem eksisterende klyngeorganisationer frem til udgangen af 2020. De nye klynger skal være landsdækkende og tilgængelige for virksomheder i hele Danmark.

Bestyrelsen modtog ansøgninger til puljen i maj og har på sit møde den 26. juni 2019 besluttet, at seks ansøgere skal modtage midler. Ved tildelingen af midler er der blandt andet lagt vægt på, at mindst to eller flere klyngeorganisationer fusioneres samt organisationernes plan for at sætte virksomhedernes behov i centrum og bidrage til, at der opstår flere innovative virksomheder i fremtiden. De seks ansøgere modtager i alt op til 27 mio. kr. fra den samlede pulje på 35 mio. kr.

Formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Jakob Riis er meget tilfreds og udtaler:

”Vi har mange værdifulde klynger i landet, og derfor er det heller ikke en let proces, når antallet skal reduceres. Men det er bestyrelsens ønske at understøtte processen henimod færre, men landsdækkende klynger, der er tilgængelige for virksomheder over hele landet. Tanken med puljen var at tilbyde en hjælpende hånd til klyngernes egne ønsker om fusion og forenkling i overgangsperioden frem mod 2021, hvor der vil blive stillet midler til rådighed af Uddannelses- og Forskningsministeriet.”

De seks udvalgte ansøgninger omfatter klynger fra hele landet og dækker erhverv inden for fødevarer, IKT, maritime erhverv, sundhed, digitale og visuelle industrier og vandområdet.

Fakta

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse modtog ni ansøgninger, hvoraf seks ansøgninger får tilsagn om midler fra puljen til klyngekonsolidering.

Der uddeles sammenlagt op til 27 mio. kr. af de 35 mio. kr., der var afsat til klyngekonsolidering.

Bestyrelsen besluttede på mødet den 26. juni 2019 at genudbyde restmidlerne fra puljen til klyngekonsolidering. Ansøgningsfrist mv. vil snarest fremgå af hjemmesiden for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Indsatsen medfinansieres af EU’s Regionalfond og decentrale erhvervsfremmemidler.

Følgende seks projekter og ansøgere modtager midler:

  • Klyngekonsolidering på fødevareområdet (Agro Business Park)
  • Danmarks maritime klynge (Marcod)
  • TechINnovation (Aalborg Kommune)
  • Vision Denmark (ansøger af samme navn)
  • Klyngeorganisation for bedre sundhed (Welfare Tech)
  • Konsolidering af innovationsklynge for vandteknologi (CLEAN, København)
https://fairbillet.dk/Store/Basket/BuyTicket?EventId=249&TicketCategoryId=845d
DEL