Danmark og Østrig går via to indsatser sammen om at støtte afrikanske lande i at bremse irregulære migranter, før de når Europas grænser.

I den ene indsats støtter Danmark – med 26 millioner kroner over en treårig periode – en styrkelse af Tunesiens evne til forvalte og kontrollere landets grænser. Pengene går til at bygge et træningscenter for grænseforvaltning i den syd-centrale del af landet og udvikle et tilhørende uddannelsesprogram. Målet er at bekæmpe menneskesmuglere og bremse irregulære migranter. Projektet gennemføres af International Centre for Migration Policy Development (ICMPD).

I en anden indsats støtter Danmark – med 21 millioner kroner på et år – den såkaldte nødevakueringsmekanisme i Rwanda. Den går ud på, at flygtninge og asylansøgere, der befinder sig i detentionscentre i Libyen, evakueres til et transitcenter i Rwanda. Her kan de, der har behov, få beskyttelse og humanitær hjælp. Nogle kan blive genbosat i tredjelande, mens andre kan hjælpes tilbage til deres hjemland, hvis det er sikkert, eller til de lande, hvor de har haft asyl. Der er desuden mulighed for at forblive og blive integreret i Rwanda. Projektet gennemføres af FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) i samarbejde med myndigheder i Rwanda.

Østrig bidrager ligesom Danmark økonomisk til begge indsatser.

Derudover støtter Danmark – med 10 millioner kroner over en treårig periode – et tredje projekt, hvor UNHCR i samarbejde med de rwandiske myndigheder skaber jobmuligheder både for flygtninge i landet og for lokalsamfundet gennem klima-venligt landbrug og markedsudvikling.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Når afrikanske migranter ankommer til Danmark, har de allerede krydset adskillige landegrænser. Det er uholdbart. Vi bliver nødt til at genvinde kontrollen med grænserne. Der er ikke fri indvandring. Det er et synspunkt, vi deler med Østrigs regering.

Derfor har vi i samarbejde valgt at støtte Tunesien med at håndhæve deres grænser. Det nordafrikanske land ligger helt centralt på migrationsruterne og har udfordringer med at bekæmpe menneskesmuglere. De fortjener vores støtte.

Derudover har vi også indgået et samarbejde med Rwanda, der spiller en utrolig positiv rolle med at give afrikanske migranter en fremtid i Afrika. Vi vil gerne se endnu flere af den slags eksempler, hvor afrikanske lande hjælper hinanden med at finde varige løsninger på migrationsudfordringerne.

Endelig håber jeg, at danske myndigheder vil høste værdifulde erfaringer af at samarbejde med afrikanske lande om at håndtere migration. Det vil gavne os i arbejdet med at fremme et retfærdigt og humant asylsystem og i vores bestræbelser på at fjerne årsagerne til, at folk hopper i gummibådene.”

Udviklingsminister Rasmus Prehn udtaler:

”I dag er det de stærkeste og dem med flest penge, der kan betale menneskesmuglere for flugten over Middelhavet. Det skal vi have sat en stopper for. Det er derfor, at vi i samarbejde med Østrig og Tunesien nu vil skabe mere ordnede forhold, så vi rent faktisk hjælper de svageste og dem, der har allermest brug for det, med beskyttelse. Dermed er vi med til at opbygge et mere retfærdigt asylsystem.

Samtidig mener vi, at det er lettere for afrikanske flygtninge at blive integreret i nærområder, hvor man både fysisk, socialt og kulturelt er tættere på sit hjemland. I samarbejde med Rwanda hjælper vi nu flygtninge med at få sig en bedre tilværelse, hvor de også kan se en fremtid for sig.

Danmark kan ikke alene løse det enorme problem med irregulær migration. Det gøres bedst i fællesskab med vores europæiske partnere. Derfor er jeg glad for, at vi nu udviser international solidaritet sammen med Østrig, mens Tyskland og Frankrig støtter lignende projekter. Sammen er vi stærkere – og vores hjælp langt større.”

Leave a Reply