Genopretning af infrastrukturen på Fredericia Havns areal, hvor DanGødning tidligere havde tanke, er nu så langt, at det igen skal bruges til kommercielle aktiviteter. Dialogen om en mulig opførelse af nye, moderne tanke har stået på gennem længere tid, og det glæder derfor ADP, at DanGødning har besluttet at opføre nye tanke.

”ADP har haft en mangeårig lejeaftale med DanGødning og vi har haft en forventning til, at DanGødning ville bygge nye tanke på Fredericia Havn. Flydende bulk er ét af vores største forretningsområder, og DanGødning’s forretning er derfor vigtig for Fredericia Havns fremtidige udvikling,” siger Rune D. Rasmussen, CEO for ADP A/S.

Havneaktiviteterne på Fredericia Havn skaber arbejdspladser og vækst via godsgennemstrømning, så derfor ser ADP frem til igen at få aktivitet på det store areal i Møllebugten.

Nyt tankanlæg lever op til krav

”DanGødning A/S’ nye tankanlæg opfylder gældende miljøvilkår. De er bl.a. specielt designet til oplag af gødningsstoffer, og det er en stor forbedring i forhold til tidligere”,
siger René Olesen, koncernchef for Teknik og Miljø i Fredericia Kommune.

Det nye tankanlæg kommer til at bestå af fire store tanke og to mindre tanke, og Administrerende Direktør for DanGødning A/S, Kenneth Frederiksen, udtaler:

”Fredericia Havn er med dens centrale placering og store vanddybde vigtig for vores gødningsforretning, og vi ser derfor frem til at opbygge et nyt moderne tankanlæg på Fredericia Havn. Firmaet Nagro A/S, der arbejder med palmeolie, har valgt at flytte aktiviteterne til Aarhus Havn. Det nye anlæg vil derfor kun omfatte gødningsprodukter. Der vil således heller ikke oplagres brændbare produkter på det nye anlæg”, siger Kenneth Frederiksen.  

DanGødning har pr. 2. december 2019 modtaget VVM screeningsafgørelse og byggetilladelse, og man vil inden længe kunne gå i jorden på arealet i Møllebugten.

http://www.enggaard.dk/

Leave a Reply