Klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen (S), har i den seneste måneds tid besøgt Fredericia i flere omgange, og han har i den forbindelse også anerkendt byens indsats for den grønne omstilling.

Først deltog han til første spadstik til Nordens største brintfabrik, HySynergy. Fredericia er allerede en stor og afgørende spiller for udvikling af den grønne omstilling inden for især vedvarende energi, når det handler om fordeling, udvikling og produktion af grøn energi er Fredericia absolut i topklasse. Det gælder ikke mindst for den nyåbnede brintfabrik.

Få dage efter var han igen i Fredericia, hvor han besøgte Center Denmark. Formålet med ministerbesøget hos Center Denmark var at sætte fokus på de muligheder, hvor både Danmark og Fredericia er motor i den grønne omstilling inden for energiområdet. Men udover at producere og udvikle nye energiformer, så handler det også at om planlægge og fordele den grønne energi, så vi kan udnytte potentialerne fremover. Her spiller data og det forskningssamarbejde som er indbegrebet af Center Danmark en kæmpe og på mange måder overset rolle.

En uge efter besøgte han igen området, hvor Dan Jørgensen (S) den her gang deltog i klimafolkemødet. Her var budskabet tydeligt fra klimaministeren:

– Vi kan ikke løse klimakrisen fra Christiansborg alene. Der er brug for, at alle bidrager – lige fra virksomheder, kommuner, organisationer til almindelige borgere, der ser på, hvad de kan gøre i hverdagen. Det er der heldigvis rigtig mange, der gør. Nu har coronaen heldigvis sluppet sit stramme tag, så hverdagen er ved at komme tilbage. Det betyder også, at jeg kan komme rundt i landet, og jeg må bare sige, at jeg er imponeret over, hvordan danskere landet over tager opgaven på sig, finder løsninger og indretter hverdagen på en grønnere måde, siger han.

Han mener, at lokalsamfundenes generelle indsats for at sætte klimaet højt på dagsordenen er rigtig god og er i god tråd med regeringens strategi over for de universielle klimaudfordringer. Det giver ham en stor optimisme, som han også roser Fredericia for at vise:

Der er brug for nye, grønne løsninger, hvis vi skal løse klimakrisen. Brintfabrikken i Fredericia er én af de løsninger, som vi virkelig har brug for, hvis vi skal reducere CO2-udslippet. Det er helt afgørende, at vi fjerner udledningerne fra den tunge transport som lastbiler, skibe og fly, som vi ikke sådan lige kan elektrificere, siger Dan Jørgensen til Avisen.

Derudover håber han, at eksempelvis brintfabrikken i Fredericia lægger fundamentet for, hvordan lokalsamfundet og erhvervslivet kan markere sig og tage et aktivt ansvar i klimaudfordringerne:

Her kan HySynergy-projektet i Fredericia være med til at gøre en stor forskel – ikke blot for Danmark, men også for resten af verden. For hvis vi virkelig skal gøre en forskel for klimaet, skal vi ikke alene skære ned på udledningerne i Danmark, vi skal også udvikle de løsninger, som resten af verden kan bruge, afslutter Dan Jørgensen (S) med at udtale.