Dansk Arbejdsgiverforening udgiver hvert år rapporter, der fortæller om tilstanden på beskæftigelsesindsatserne ude i kommunerne. Den nyeste rapport er landet, og Fredericia AVISEN gennemgår her tallene.

Hurtigt i beskæftigelse

Jobcentrets kontakt og vejledning til ledige har betydning for, hvor hurtigt ledige kommer tilbage i beskæftigelse. Derfor er det vigtigt, at jobcentret iværksætter en tidlig og målrettet indsats over for ledige. Tallene i DA-rapporten viser, at man i Fredericia har oplevet et fald i andelen af nyledige, der kommer i job indenfor tre måneder. I 2017 var andelen 35%, hvor den for 2018 er faldet til 30%. Med en andel på lige under hver tredje nyledige placerer Fredericia sig næstsidst i Sydjylland, en placering der er lig med den man opnåede i 2017.

Skal vi tænde alarmklokkerne når tallet er faldende i Fredericia? Umiddelbart er svaret nej. De andre kommuner i området oplever også et fald, de fleste endda et større fald end Fredericia Kommune. Blot én kommune har formået at hæve andelen, og her er tale om Fanø Kommune, der er placeret nederst på listen.

Fald i jobparate

Ledige på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse bliver af kommunen enten vurderet som jobparat, aktivitetsparat eller uddannelsesparat. Hvis en ledig er jobparat vurderes personen til at være i stand til at påtage sig et ordinært arbejde, som gør pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for 3 måneder. Personer er vurderet aktivitetsparat hvis personen ikke vurderes at være i stand til at påtage sig et ordinært arbejde, som gør pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for 3 måneder.

Også i denne kategori ses der et fald i Fredericia Kommune. Dog ligger Fredericia markant bedre her end i den førstnævnte kategori. Blot tre sydjyske kommuner er placeret højere end Fredericia, og flere af disse har ligeledes oplevet et fald i andelen af jobparate.

Fredericia havde efter første kvartal i 2018 en andel af jobparate på 47%, dette tal er nu faldet til 43%. Nummer 1 i denne kategori er Fanø, der har en andel på 54%.

Bundplacering i virksomhedsrettede indsatser

En målrettet indsats overfor langtidsforsørgede er vigtig, for at holde dem tæt på arbejdsmarkedet. Andelen af virksomhedsrettede tilbud er en indikator for kommunens brug af de bedst virkende redskaber. En person er langtidsforsørget, hvis personen er mellem 16 og 66 år og har modtaget sammenhængende offentlig forsørgelse i mindst 3 år.

Fredericia Kommune har med Social- og Beskæftigelsesudvalget i spidsen længe talt om fokus på en virksomhedsrettet tilgang til beskæftigelsespolitikken, men rapporten fra DA viser, at man langt fra er nået i mål. Faktisk er Fredericia Kommune placeret alene i bunden i denne kategori.

30% af de langtidsledige har været tilbud et virksomhedsrettet forløb indenfor de seneste 6 måneder, og denne andel giver en sidsteplads i Sydjylland. Dog skal det bemærkes, at Fredericia Kommune er gået frem i forhold til samme tal sidste år, der var på 29%. Til sammenligning er vores naboer mod Øst, Middelfart Kommune, klart i front med 52%.

Færre langtidsledige

Der er generelt i Danmark et fald i andelen af langtidsledige, og dette gør sig også gældende i Fredericia Kommune, der har oplevet et fald på 10%. Dette er i sig selv flot, men hvis man ser nærmere på både landsgennemsnittet og vores omkringliggende kommuner tegner der sig dog et andet billede af situationen, eksempelvis har man i Kolding et fald på 19%.

Læs hele rapporten her.

https://www.eventc.dk/events/