2018 bør være året, hvor vi skruer på alle eksisterende knapper for at få færre trafikdræbte cyklister. Sådan lyder det fra direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam, på baggrund af 2017-tal over trafikdræbte.

– Det er meget glædeligt, at færre cyklister og fodgængere blev dræbt i trafikken i 2017 sammenlignet med 2016. Men vi har i Danmark stadig til gode at se det nødvendige fald i antallet af trafikdræbte, siger Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet.

Ifølge Vejdirektoratets netop offentliggjorte tal mistede 26 cyklister livet i trafikken i 2017 mod 31 året før. Men set over flere år er der stadig ikke kommet det nødvendige og afgørende fald i antallet af trafikdræbte cyklister.

Behov for særlig indsats

Det får Klaus Bondam til at efterlyse en særlig indsats i 2018.

– Vi bifalder udsigten til, at bilister får klip i kørekortet, hvis de taler i håndholdt mobil eller sms’er, mens de kører. Men der er en række andre muligheder for at få antallet af trafikdræbte cykler ned, som vi slet ikke udnytter godt nok i dag, siger Klaus Bondam.

Det handler ifølge Klaus Bondam for eksempel om at bruge bilers registreringsafgift langt mere målrettet end i dag, så biler med intelligent sikkerhedsudstyr har lavere registreringsafgift end andre biler. Det handler også om at benytte sig af intelligent farttilpasning (ISA), så bilerne ikke kan køre hurtigere end hastighedsgrænsen.

– Kampagner er ikke nok. Vi skal i langt højere grad end i dag også udnytte teknologiske løsninger til at øge trafiksikkerheden markant både for cyklister og andre trafikanter, siger Klaus Bondam.

– Og så skal vi have mere viden. Der er alt for mange ulykker, som vi slet ikke hører om, fordi kun cyklistulykker, der involverer politiets tilstedeværelse, skal indberettes. Mørketallet bliver enormt, når den eksisterende skadestuedata ikke er god nok, siger Klaus Bondam.

Transportminister Ole Birk Olesen har netop genbeskikket Klaus Bondam på vegne af Cyklistforbundet til Færdselssikkerhedskommissionen frem til udgangen af 2021.