Fredericia Kommune er nu så langt med arbejdet med supercykelforbindelsen på Strandvejen, at de i løbet af fredagen åbner for, at cyklister igen kan bruge cykelstien mellem Røde Banke og Holstensvej i retning mod byen.

Men Kommunen er ikke helt færdige med supercykelforbindelsen endnu:

– Man mangler stadig at udskifte enkelte ødelagte kantsten, men det kan vi gøre, mens cykelstien er åben.
– Der mangler stadig det øverste jævne slidlag på alle ombyggede cykelstistrækninger. Det forventer man bliver lagt på i uge 16-18, når temperaturerne tillader den type arbejde.
– Der mangler også det øverste jævne slidlag på kørebanerne. Det forventer man også at lave i uge 16-18, når temperaturerne tillader den type arbejde.
– Der vil indtil Kommunen får lavet det sidste slidlag kunne være en ujævn belægning på cykelstien i begge retninger, ligesom der ved kantstenen vil være en ca. 2 cm kant ud mod vejen. Det forsvinder, når slidlaget kommer på.
– Den sidste afmærkning laver Kommunen først, når man har lagt slidlaget ud.
– Fredericia Kommune mangler stadig at lave enkelte rabatter færdige, sætte skilte op m.m.

I de kommende uger laver man de sidste signalanlæg mellem Snaremosevej og Vestre Ringvej færdige, og så vil trafikken igen være fuldt trafikstyret