I et forsøg på at mindske antallet af højresvingsulykker har Kolding Kommune med støtte fra Vejdirektoratet etableret i alt fire nye cykelbokse i to forskellige kryds i Kolding. Cykelboksene fungerer ved give plads til cyklisterne foran bilerne. På den måde er cyklisterne placeret mere synligt i krydset, så højresvingende bilister ikke overser dem, inden de drejer.

Se hvordan du skal køre, når der er hhv. rødt og grønt lys.

“Cykelboksene er med til at give cyklisterne en større sikkerhed og gøre det mere trygt at færdes i krydsene. Det er vigtigt, hvis vi gerne vil have flere til vælge cyklen i stedet for bilen. Ved at være med i projektet her kan vi være med til at bidrage med vigtig data og gøre cykeloplevelsen i Kolding bedre,” siger Gorm Baagøe Andersen, trafikplanlægger i Kolding Kommune.

De nye fire cykelbokse fordeler sig i to kryds:

  • Tre cykelbokse i krydset Vejlevej og C.F. Tietgens Vej
  • En cykelboks i krydset Vejlevej og Esbjergvej

Cykelbokse skal forbedre sikkerheden

Cykelboksene etableres som del af et storskala-forsøg mod højresvingsulykker med midler fra forligskredsen bag En grøn transportpolitik. Indtil videre har 13 kommuner fået bevilget støtte fra puljen til etablering af cykelbokse i en række kryds. Vejdirektoratet har stået for udvælgelsen af krydsene, der skal opfylde en række tekniske kriterier, fx i forhold til vejbaner, lyssignaler og antal cyklister.

Erfaringerne med cykelboksene vil fremover indgå i arbejdet med forbedring af sikkerheden i kryds.

“Der er gjort meget for at mindske antallet af højresvingsulykker, og antallet er også faldet markant gennem de sidste cirka 10 år. Men hver ulykke er én for meget. Derfor igangsætter vi nu forsøget med cykelbokse for at skabe større sikkerhed, synlighed og smidighed for cyklister, siger leder af trafiksikkerhedsafdelingen i Vejdirektoratet,” Marianne Foldberg Steffensen.

Efter en periode vil cykelboksene og deres effekt blive evalueret af Vejdirektoratet i samarbejde med kommunerne.