Der er stor glæde hos Crossbridge Energy A/S efter Erhvervsstyrelsens officielle tilsagn om at HySynergy 2.0 300MW PtX ved Crossbridge Energy A/S raffinaderiet i Fredericia skal indgå den danske IPCEI-anmeldelse.

”Vi er glade og beærede over anerkendelsen og sætter umådelig stor pris på det ambitionsniveau, som både Energistyrelsen, ministeriet, ministeren og folketinget står samlet bag,” siger CEO Finn Schousboe, Crossbridge Energy A/S.

”Det er kun to uger siden, at vi tog første spadestik til 20 MW brintfabrikken. IPCEI tilskuddet vil sikre, at vi kan skalere op til 300 MW. Det næste skifte er 1 GW, og IPCEI tilskuddet gør det realistisk at arbejde mod endnu mere ambitiøse mål”, siger Finn Schousboe.

Han henviser til, at forundersøgelser viser, at der er basis for at udvide til op til 1 GW elektrolyse på sigt.

Tilskuddet vil bidrage til at sikre, at Crossbridge Energy A/S i Fredericia, der i forvejen er et af verdens mest energieffektive raffinaderier, hurtigere kan blive CO2 neutralt.

HySynergy er et grønt projektsamarbejde mellem Everfuel, Crossbridge Energy, EWII, Tre-For, Aktive Energianlæg, TVIS og Energinet.dk.

Den 18. august blev der taget første spadestik af blandt andet klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen til første fase af HySynergy, som er et 20 MW anlæg, hvorfra der føres et rør til raffinaderiet. Raffinaderiet benytter brint i sin produktion, og denne brint produceres i dag på baggrund af fossile brændsler. Men den grønne brint fra HySynergy kan bruges i stedet og dermed gøre produktionen på raffinaderiet mere grøn.