Sundhedsstyrelsen udsender i dag en opdateret retningslinje for håndtering af smitte med COVID-19 hos børn og elever i grundskoler og i dagtilbud mv. De nye retningslinjer betyder, at det fremover kun er den smittede, der skal i isolation. Børn i skoler og dagtilbud samt børn, der går til fritidsaktiviteter mv., som bliver nære kontakter, behøver ikke længere at være i isolation. I stedet kan de testes hurtigst muligt, og derefter test på 4. og 6. dagen efter deres sidste nære kontakt til den smittede person. Børn under 3 år behøver ikke at blive testet.

I Danmark er vi lykkedes med at holde en god epidemikontrol, og en af de væsentlige grunde til det, er den høje tilslutning til vaccinationsprogrammet. Senest er også de 12-15-årige kommet med, og også den gruppe har taget godt imod tilbuddet om at få en vaccination mod COVID-19.

Vi tager nu næste skridt i retning af en mere normal hverdag, også for grundskolerne og landets daginstitutioner. Det har store konsekvenser for både børnenes trivsel og læring, hvis de hjemsendes hyppigt.

– Der har været alt for mange afbrydelser for mange børn og unge den seneste tid. Jeg er glad for, at vi med den nye retningslinje rammer en balance, hvor vi undgår smitte ved at bruge test, men hvor børnene kan blive i skolen, selvom de er nær kontakt. Der er ingen tvivl om, at de mange hjemsendelser og lukninger af daginstitutioner og skoler har haft konsekvenser – både for børnene, men jo også for forældrene, som har måttet blive hjemme fra arbejde, siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst.

Skolegang og uddannelse er centralt både for den enkelte, men også for samfundet. Det er Sundhedsstyrelsens målsætning, at skolegangen i Danmark bliver så normal som muligt og med færrest mulige afbrydelser samtidigt med, vi skal bevare en god epidemikontrol. Der er derfor en forudsætning, at børn med symptomer bliver hjemme og ikke møder op i dagtilbud og skolen.

– Børnene kan nu gå i skole og i dagtilbud, når de er nær kontakt, men til gengæld er det altså afgørende vigtigt, at de bliver hjemme, når de er syge. Vi ser allerede nu flere børn, der er forkølede og har andre smitsomme sygdomme som RS-virus, og man risikerer at smitte hele stuen eller klassen, hvis man ikke holder sit barn hjemme, siger Helene Probst.

Derfor er det vigtigt at holde fast i de gode hygiejnerutiner, så vi kan forebygge smitte med COVID-19 og andre smitsomme sygdomme, som hvert år koster mange sygedage for både børn, forældre og personale. Sundhedsstyrelsen sætter i uge 36-39 fokus på at fastholde de gode hygiejnerutiner i hele Danmark med kampagnen ’Ren Rutine’ med fokus på skoler og dagtilbud samt på forældre til børn i alderen 0-15 år. Senere på året rettes kampagnen også mod andre målgrupper. Mere information om kampagnen vil snart være tilgængeligt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Nedenstående oversigt og tal bygger på Statens Serum Instituts daglige opdateringer af deres interaktive dashboard. Udover de overordnede tal, så bringer vi også incidenstallene for byerne; Fredericia, Middelfart, Vejle og Kolding de sidste syv dage.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er corona06september-1024x121.png

KommuneFredericia
Tilfælde39
Incidens75,9
KommuneKolding
Tilfælde51,
Incidens54,8
KommuneMiddelfart
Tilfælde14
Incidens35,5
KommuneVejle
Tilfælde66
Incidens55,9