Coding Pirates Lillebælt afholder generalforsamling.

Coding Pirates Lillebælt er en forening for ægte kodepirater i alderen 8-15 år, der elsker at programmere og skabe med teknologi. Der er bl.a. spiludvikling, medier og robotteknologi på programmet, når dørene åbnes for de ugentlige pirataftener.

Coding Pirates Lillebælt startede op i 2017 og er drevet af dedikerede frivillige med it-tekniske baggrunde.

De brænder for forskellige områder, hvilket kommer til udtryk i de sjove, spændende og udfordrende aktiviteter, de skaber for kodepiraterne uge efter uge. Hvis du også kunne tænke dig at være med som frivillig underviser, en del af bestyrelsen eller som medhjælper, så kig forbi, når der afholdes generalforsamling på Middelfart Gymnasium og HF, mandag den 8. april 2019 kl. 17.00.

Vi vil også meget gerne se kodepiraternes forældre til generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil vi invitere alle fremmødte til at se, hvad kodepiraterne har arbejdet med i denne sæson.

Der serveres samtidig sandwich og piratvand.

Dagsorden:

  • 1. Valg af dirigent
  • 2. Årsberetning v/Søren Becher Andresen
  • 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  • 4. Fastsættelse af kontingent
  • 5. Godkendelse af budget
  • 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • 7. Valg af revisor
  • 8. Indkomne forslag a. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
  • 9. Eventuelt

Kontaktoplysninger:

Fredericia: Michael Munk, michael.munk@fredericia.dk, +45 7210 6800 Middelfart: Jacob Allerelli, jacob@allerelli.dk, +45 6066 2660

http://www.lecture.dk/kommende-arrangementer/
Annonce. Køb billetter – klik på annoncen