Cirkulær økonomi har vi i Danmark efterhånden talt om længe, men der er ikke for alvor blevet rykket på dagsordenen. Det vil EU lave om på – og derfor har de igangsat en handlingsplan for den cirkulære økonomi. Der er arbejde forude, men det er afgørende arbejde, fortæller Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet (S).

35 nye tiltag skal sikre, at den cirkulære økonomi i Europa for alvor vinder frem. Produkters levetid skal forlænges, der skal sikres en bedre genanvendelse – og denne skal tænkes ind allerede i designudviklingen. Overordnet kan man sige, at der skal gentænkes i alle dele af produktionsprocessen for at skabe en mere bæredygtig udvikling.

Derudover skal affald i højere grad ses som en ressource, så foruden at mængden af emballage skal minimeres, så skal der også sikres bedre harmonisering af systemer til indsamling og sortering af affald, så det bliver nemmere at give affald nyt liv i nye produkter.

Schaldemose: ”Den grønne omstilling skal være socialt og økonomisk bæredygtig”

Medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet, Christel Schaldemose, hilser den nye handlingsplan meget velkommen.

”EU’s grønne omstilling skal være socialt og økonomisk bæredygtig. Og med Europa-Parlamentets rapport lægger vi netop vægt på, at det skal være muligt at opnå et klimaneutralt Europa, som både skaber nye arbejdspladser og som samtidig beskytter vores miljø”, siger Christel Schaldemose til AVISEN og fortsætter:

”Opgaven der ligger foran os er ikke nem, for det kræver grundlæggende ændringer i den måde vi producerer, forbruger og genanvender på”.

”Hvis vi skal nå EU’s mål om klimaneutralitet i 2050, så er det helt afgørende at vi tænker bæredygtighed ind i alle aspekter af vores dagligdag. Vi skal sikre bæredygtige værdikæder for vores produkter, bedre muligheder for genanvendelse og ikke mindst troværdig information til forbrugerne, så vi kan beskytte hinanden mod virksomheder, som snyder sig grønnere end de er”, lyder det fra den socialdemokratiske delegationsleder i Europa-Parlamentet, Christel Schaldemose.

Fakta om handlingsplanen

Gøre bæredygtige produkter til normen i EU

Kommissionen vil foreslå lovgivning om en politik for bæredygtige produkter, der skal sikre, at produkter, der bringes i omsætning på EU-markedet, er designet til at holde længere, er lettere at genbruge, reparere og genanvende og så vidt muligt indeholder genanvendte materialer frem for primære råstoffer. Brugen af engangsprodukter vil blive begrænset, for tidlig forældelse vil blive bekæmpet, og der vil blive indført et forbud mod destruktion af varige forbrugsgoder, der ikke er blevet solgt.

Styrke forbrugernes stilling

Forbrugerne får adgang til pålidelig information, bl.a. om produkternes holdbarhed og om muligheden for at få foretaget reparationer, således at de kan træffe miljømæssigt bæredygtige valg. Forbrugerne vil nyde godt af en reel “ret til reparation”.

Fokusere på de sektorer, der bruger størstedelen af ressourcerne, og som rummer et stort potentiale for cirkularitet. Kommissionen vil iværksætte konkrete tiltag på følgende områder:

– elektronik og IKT-udstyr: “initiativ vedrørende cirkulært elektronisk udstyr” med det formål at fremme længere produktlevetid og forbedre indsamlingen og behandlingen af affald

– batterier og køretøjer: nye regler vedrørende batterier med henblik på at forbedre bæredygtigheden og øge batteriers cirkulære potentiale

– emballage: nye obligatoriske krav for, hvad der er tilladt på EU-markedet, herunder nedbringelse af (over)emballering

– plast: nye obligatoriske krav til genanvendt indhold og særligt fokus på mikroplast samt biobaseret og biologisk nedbrydelig plast

– tekstiler: ny europæisk strategi for tekstiler, der skal styrke konkurrenceevnen og innovationen i sektoren og sætte skub i EU’s marked for genbrug af tekstiler

– anlæg og byggeri: omfattende strategi for bæredygtigt byggeri til fremme af cirkularitetsprincipperne i forbindelse med bygninger

– fødevarer: nyt genbrugsinitiativ, ifølge hvilket engangsemballage, engangsservice og engangsbestik inden for fødevaresektoren skal erstattes med produkter, der kan genbruges.

Sikre, at mængden af affald falder

Der vil være fokus på helt at undgå affaldsproduktion og på at omdanne det allerede producerede affald til sekundære ressourcer af høj kvalitet, idet man trækker på et velfungerende indre marked for sekundære råmaterialer. Kommissionen vil undersøge muligheden for at indføre en EU-dækkende harmoniseret model for særskilt indsamling af affald og mærkning. Handlingsplanen indeholder også en række tiltag, der skal begrænse EU’s eksport af affald og bekæmpe ulovlige overførsler.

Baggrund

Den europæiske grønne pagt, der blev fremlagt af von der Leyen-Kommissionen den 11. december 2019, udstikker en ambitiøs køreplan mod en klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor den økonomiske vækst er afkoblet fra ressourceforbruget. En cirkulær økonomi mindsker presset på naturressourcerne og er en forudsætning for at nå målet om at blive klimaneutral senest i 2050 og for at bremse tabet af biodiversitet. Halvdelen af de samlede drivhusgasemissioner og mere end 90 % af biodiversitetstabet og belastningen af vandressourcerne skyldes udvinding og forarbejdning af ressourcer.

Den cirkulære økonomi vil medføre en positiv nettogevinst i form af vækst i BNP og jobskabelse, eftersom gennemførelsen af ambitiøse tiltag til fremme af den cirkulære økonomi i Europa kan øge EU’s BNP med yderligere 0,5 % frem mod 2030 og skabe 700 000 nye arbejdspladser.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer